grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Auriculariopsis albomellea (Bondartsev) Kotl.

GREJ: ID295697 (© autora fot.); copyright © by GREJ