grzyby.pl

Cytidiella albomellea (Bondartsev) Parmasto

Auriculariopsis albomellea (Bondartsev) Kotl. · Phlebia albomellea (Bondartsev) Nakasone
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID295697 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]