Tx: 1074
grzyby.pl

Hypholoma subviride (Berk. et M.A. Curtis) Dennis

maślanka zielonkawa, łysiczka zielonawa
Hypholoma fasciculare var. subviride (Berk. et M.A. Curtis) Krieglst. · Psilocybe subviridis (Berk. et M.A. Curtis) Sacc. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Gatunek bywa utożsamiany z maślanką trującą (Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.), np. GBIF. [MS (2022-1-1)]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343] (as: H. fasciculare var. subviride), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346] (as: H. fasciculare v. subviride), Bujakiewicz & Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz & Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las liściasty w Promnie” (Nadleśnictwo Czerniejewo).[1349] (as: Psilocybe subviridis), Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: H. fasciculare var. subviride), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482] (as: Psilocybe subviridis), Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502] (as: H. fasciculare v. subviride), Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: H. fasciculare v. subviride), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: H. fasciculare var. subviride), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: H. fasciculare var. subviride), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: H. fasciculare var. subviride), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: H. fasciculare v. subviride), Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: H. fasciculare var. subviride), Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (as: Psilocybe subviridis), Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781] (as: H. fasciculare var. subviride), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: H. fasciculare var. subviride), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896] (as: Psilocybe subviridis), Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898] (as: Psilocybe subviridis), Miśkiewicz (2000)[1953]Miśkiewicz (2000) Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians).[1953], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: H. fasciculare v. subviride), Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:33 1 znaleziska Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB31 333031 AB35 350224 AB38 333139 337034 AB46 333108 AB51 340193 AB56 324480 AB66 325367 AB85 333611 AB87 333296 AB93 301513 370783 AB94 286670 288821 316201 370150 AC12 297179 AC37 362301 362375 BB71 344040 DA96 359080 360044 DA98 360064 DC17 334873 DD95 287258 DE35 194815 201085 DE45 252224 326146 DE46 360606 DE47 215078 DE55 265216 290942 359460 DE56 194811 215089 240607 262451 281854 351793 DE64 204137 DE65 282517 EC34 288367 EC35 287306

ID 194 811 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 300m S, leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 6 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany-jodły,dęby,brzozy,graby,leszczyny i in, na omszałych pniakach i tuż obok nich, dwie grupy po co najmniej 80 owocników w każdej; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110828/0003; uwagi: gr.1 z 6.08.2011; fot.461705 fot.461706 fot.461707; gr.2 z 28.08.2011; fot.461708 fot.461709 fot.461710; siedlisko; fot.461711 [notatka: nie] [fotografie: tak];

461705
461706
461707
461708
461709
461710
461711

ID 194 815 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 1km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 30 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu mieszanego: las liściasty -gł. graby i wiązy, na zmurszałym pniaku drzewa liściastego, grupa ok.100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110830/0001; uwagi: 51st 11' 47,34" N ; 19st 22' 50,7" E; fot.461815 fot.461816 fot.461817; siedlisko; fot.461818 [notatka: nie] [fotografie: tak];

461815
461816
461817
461818

ID 201 085 oznaczenie: Hypholoma subviride; • potwierdzenie ID194 815; lokalizacja: 1km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 17 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu mieszanego: las liściasty -gł. graby i wiązy, na zmurszałym pniaku drzewa liściastego, grupa ponad 100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/120717/0001; uwagi: fot.499446 fot.499447 [notatka: nie] [fotografie: tak];

499446
499447

ID 204 137 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 3 km S od wsi Prusicko, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [50st 59' 58,43" N i 19st 12' 3,58" E], DE64; data zbioru: 14 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -dąb, klon, brzoza, lipa, robinia, na mocno zmurszałym pniaku i tuż obok, kilkaset owocników, większość w jednym skupisku; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/120714/0001; uwagi: fot.512568 fot.512569 [notatka: nie] [fotografie: tak];

512568
512569

ID 215 078 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 2,23" N i 19st 25' 16" E], DE47; data zbioru: 8 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -graby, brzozy, dęby i inne, na murszejącym pniaku, w wiązkach -ponad 100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/1.08.13; uwagi: fot.566852 fot.566853 fot.566854 fot.566855 [notatka: nie] [fotografie: tak];

566852
566853
566854
566855

ID 215 089 oznaczenie: Hypholoma subviride; • potwierdzenie ID194 811; lokalizacja: 300m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 0,74" N i 19st 30' 46,84" E], DE56; data zbioru: 13 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in, na zmurszałych pniakach i tuż obok nich, licznie; kilkanaście pniaków po co najmniej 50 owocników w grupie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.08.13; uwagi: fot.566973 fot.566974 fot.566975 fot.566976 fot.566977 [notatka: nie] [fotografie: tak];

566973
566974
566975
566976
566977

ID 240 607 oznaczenie: Hypholoma subviride; • potwierdzenie ID194 811; lokalizacja: 450 m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 7 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby i inne, na murszejących pniakach i tuż obok nich, kilka grup po kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnych zgłoszeniach; uwagi: fot.682041 fot.682042 fot.682043 fot.682044 [notatka: nie] [fotografie: tak];

682041
682042
682043
682044

ID 252 224 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 48,5" N i 19st 25' 9,2" E], DE45; data zbioru: 27 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne, na omszałym pniaku prpd. brzozy, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/140927/0001; uwagi: fot.725165 fot.725166 fot.725167 [notatka: nie] [fotografie: tak];

725165
725166
725167

ID 262 451 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 0,7 km SW od Suchej Wsi ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 1,5" N i 19st 27' 24" E], DE56; data zbioru: 30 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża śródleśnego olsu, na zmurszałym, omszałym pniaku drzewa liściastego, ponad 100 owocników, gł. w małych wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150530/0001; uwagi: fot.764543 fot.764544 fot.764545 fot.764546 fot.764547 [notatka: nie] [fotografie: tak];

764543
764544
764545
764546
764547

ID 265 216 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 1 km NE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 20,5" N i 19st 22' 18" E], DE55; data zbioru: 2 sie 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny ols nad strumieniem, na mocno zmurszałych kłodach młodych olch, trzy skupiska po kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150802/0001; uwagi: siedlisko; fot.775598; wybrana grupa; fot.775599 fot.775600 fot.775601 fot.775602 [notatka: nie] [fotografie: tak];

775598
775599
775600
775601
775602

ID 281 854 oznaczenie: Hypholoma subviride; • potwierdzenie ID194 811; lokalizacja: 300 m SW od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 6" N i 19st 30' 34" E], DE56; data zbioru: 1 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki i inne, na omszałym, jodłowym pniaku, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.842823 fot.842824 fot.842825 fot.842826 [notatka: nie] [fotografie: tak];

842823
842824
842825
842826

ID 282 517 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 0,5 km NW od wsi Pustkowie Lipickie, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 57' 15,5" N i 19st 23' 51,2" E], DE65; data zbioru: 17 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, brzozy i inne, na zmurszałym, omszałym pniaku, ponad 100 owocników gł. w wi±zkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.845028 fot.845029 [notatka: nie] [fotografie: tak];

845028
845029

ID 286 670 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 3 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (Ol, Brz, Wb, Bk, Tp), na zmurszałej kłodzie liściastej, w wiązkach i grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0001084; uwagi: [bf:858503] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 858503 ;

ID 287 258 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 1 km na W od wsi Pawlikowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 19 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z dominacją jodły, domieszka dębu i sosny, spróchniały pień liściastego, w grupie, kilkadziesiąt owocników; leg. Beata Łyszkowska, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006578; uwagi: [bf:861379]; Grzyb pospolity w tym lesie [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 861379 ;

ID 287 306 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: ok.3 km na SW od Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 18 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy, na murszejącej brzozie, masowo; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:860023] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 860023 ;

ID 288 367 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 7 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty w typie grądu, Na zmurszałym pniaku dębowym, grupa kilkadzeisiąt owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.865978 fot.865979 [notatka: nie] [fotografie: tak];

865978
865979

ID 288 821 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 31 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwasna buczyna, resztki zmurszałej kłody Bk, w wiązkach i grupach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000771; uwagi: fot.868085 fot.868086 [notatka: tak] [fotografie: tak];

868085
868086

ID 290 942 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 0,8 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 53" N i 19st 22' 55,5" E], DE55; data zbioru: 20 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką liściastych -dęby, brzozy i in, na murszejącym pniaku dębowym, grupa ponad 100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0011463; uwagi: fot.877487 fot.877488 fot.877489 fot.877490 fot.877491 [notatka: nie] [fotografie: tak];

877487
877488
877489
877490
877491

ID 297 179 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 1,8 km na SW od Dębogóry w gm. Widuchowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 3 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką jaworów, na starym odziomku Jw, w wiązkach i grupach - około 100 ow.; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.907235 fot.907236 fot.907237 [notatka: tak] [fotografie: tak];

907235
907236
907237

ID 301 513 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Żelisławca w gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 19 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na powalonej kłodzie starego buka, masowo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.928201 fot.928202 fot.928203 fot.928204 [notatka: tak] [fotografie: tak];

928201
928202
928203
928204

ID 316 201 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 26 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na odziomku po ściętym buku, w wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0007711; uwagi: fot.1011013 fot.1011014 fot.1011015 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1011013
1011014
1011015

ID 324 480 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,5 km na S od Trzechela w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 16 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny (So, Św, Brz), na zmurszałej kłodzie Brz, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009333; uwagi: fot.1076402 fot.1076403 fot.1076404 fot.1076405 fot.1076406 fot.1076407 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1076402
1076403
1076404
1076405
1076406
1076407

ID 325 367 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Mosty Osiedle,2km na Pd, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB66; data zbioru: 30 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, zmurszały pieniek bukowy, kiladziesiąt owocników w killku wiązkach; leg. det. Marcin Lożek; eksykat: BGF0006207; uwagi: buki conajmniej 60letnie, pniak o średnicy około 70cm fot.1089944 fot.1089945 fot.1089946 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1089944
1089945
1089946

ID 326 146 oznaczenie: Hypholoma subviride; • potwierdzenie ID252 224; lokalizacja: 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 55,3" N i 19st 25' 2,7" E], DE45; data zbioru: 18 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, rzadziej inne, na dębowych pniakach, kilkaset owocników na dwóch pniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004907; uwagi: fot.1097991 fot.1097992 fot.1097993 fot.1097994; 5.09.2019 inny pniak, kilka metrów obok; fot.1097995 fot.1097996 fot.1097997 fot.1097998 fot.1097999 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1097991
1097992
1097993
1097994
1097995
1097996
1097997
1097998
1097999

ID 333 031 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Wyspa Uznam, 3 km na SW od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB31; data zbioru: 11 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, rozkładający się pniak buka, licznie, kilkaset owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Grażyna Domian; eksykat: BGF0006206; uwagi: Maślanka zielonawa fot.1149471 fot.1149472 fot.1149473 fot.1149474 fot.1149475 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1149471
1149472
1149473
1149474
1149475

ID 333 108 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Torfowisko koło Zakłodzia, 1 km na NW od Zakłodzia w gm. Nowogard w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB46; data zbioru: 14 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdegradowana brzezina bagienna, na odziomku brzozy, w wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1150088 fot.1150089 fot.1150090 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1150088
1150089
1150090

ID 333 139 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 2,2 km na SW od Wyszoboru w gm. Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 25 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd subatlantycki, na odziomku drzewa liściastego (Gb?), w wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1150438 fot.1150439 fot.1150440 fot.1150441 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1150438
1150439
1150440
1150441

ID 333 296 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Dolina Krąpieli, 1,6 km na E od Chlebówka w gm. Stara Dąbrowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB87; data zbioru: 21 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy, na odziomku po ściętej olszy, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1151888 fot.1151889 fot.1151890 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1151888
1151889
1151890

ID 333 611 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 2km na pn.zach od Reptowa, ZPK Torfowisko Reptowo, odział 721, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 19 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna, rozkładajacy się pniak brzozy, także korzenie, kilkaset owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0006205; uwagi: Maślanka zielonkawa fot.1154213 fot.1154214 fot.1154215 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1154213
1154214
1154215

ID 334 873 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: las ok. 1km na wsch. od jez. Wądzewnia, gm. Górzno, pow. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, DC17; data zbioru: 11 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: głównie dąb i sosna, na dość rozłożonej karpie brzozy, kilkadziesiąt owocników w kilku wiązkach; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006878; uwagi: fot.1162766 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1162766

ID 337 034 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: prop. rez. Płoty w gm. Płoty, 1 km na W od miejscowości Kocierz, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 8 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na pniaku Fagus sylvaticus, w wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1178647 fot.1178648 fot.1178649 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1178647
1178648
1178649

ID 340 193 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,7 km na NW od Myśliborza Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB51; data zbioru: 5 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany, na fragmencie konaru Fagus sylvatica, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1193990 fot.1193991 fot.1193992 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1193990
1193991
1193992

ID 344 040 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Kołatka), 1,2 km na SW od Brzeźnicy, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB71; data zbioru: 20 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie Quercus, w wiązkach - ok. 30 owocnikow; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1218853 fot.1218854 fot.1218855 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1218853
1218854
1218855

ID 350 224 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Bagna Rozwarowskie, 1,8 km na NW od Dobropola w gminie Wolin, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB35; data zbioru: 15 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany, na murszejącym pniaku (Picea?), w wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1269034 fot.1269035 fot.1269036 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1269034
1269035
1269036

ID 351 793 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 1 km NW od wsi Wrony; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 14 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze drogi leśnej obsadzonej brzozami, na zmurszałym pniaku brzozowym, ponad 100 owocników gł. w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 9" N 19st 29' 58,5" E; fot.1284015 fot.1284016 fot.1284017 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1284015
1284016
1284017

ID 359 080 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Łęcze, 800 m. SSE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'20.3"N 19°28'57.8"E], DA96; data zbioru: 8 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty w tym miejscu z Db, Brz, Bk, Gb, Na i przy pniaku brzozy, kilka grupek po kilkanaście - kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński, det. Stanisław Kosiński, potw. typowanie Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: [bf:1350343] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1350343 ;

ID 359 460 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 10 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany graniczący z olsem -olcha, topola, wiąz, sosna, świerk, brzoza, na zmurszałym pniaku liściastego, grupa ponad 100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 56,5" N 19st 25' 28" E; fot.1356990 fot.1356991 fot.1356992 fot.1356993 fot.1356994 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1356990
1356991
1356992
1356993
1356994

ID 360 044 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Pagórki, 2 km NNW (Wysoczyzna Elbląska) - rezerwat Buki Wysoczyzny Elbląskiej, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°16'26.0"N 19°30'07.9"E], DA96; data zbioru: 15 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, wilgotne miejsce na dnie jaru, na zbutwiałym drewnie buka, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1362377 fot.1362378 fot.1362379 fot.1362380 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1362377
1362378
1362379
1362380

ID 360 064 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Osada Biedkowo k. Braniewa, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, DA98; data zbioru: 29 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, świerk, brzoza, dąb, osika, silnie zmurszaly pniak, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: https://www.bioforum.pl/messages/33/1357000.html; fot.1362578 fot.1362579 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1362578
1362579

ID 360 606 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Fryszerka; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,138255 19,499170], DE46; data zbioru: 3 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, osika, dąb, leszczyna i inne, na murszejącym pniaku brzozy, ponad 100 owocników gł. w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1368250 fot.1368251 fot.1368252 fot.1368253 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1368250
1368251
1368252
1368253

ID 362 301 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,3 km E od miejscowości Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 3 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Bk, Js, Wb, So), na korzeniach wywrotu Fraxinus excelsior, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1381761 fot.1381762 fot.1381763 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1381761
1381762
1381763

ID 362 375 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,5 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 5 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na murszejącym konarze drzewa liściastego, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382213 fot.1382214 fot.1382215 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382213
1382214
1382215

ID 370 150 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa), 1,4 km NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie Quercus robur, ok. 30 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1459295 fot.1459296 fot.1459297 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1459295
1459296
1459297

ID 370 783 oznaczenie: Hypholoma subviride; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK "Puszcza Bukowa"), 3,2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 10 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na odziomku po ściętym Quercus sp., kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1464952 fot.1464953 fot.1464954 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1464952
1464953
1464954
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji