grzyby.pl
trującyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Hypholoma subviride (Berk. & M.A. Curtis) Dennis

maślanka zielonkawa, łysiczka zielonawa
Psilocybe subviridis (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.
Hypholoma Hypholoma Hypholoma HypholomaHypholomamaślanka ceglasta (Hypholoma lateritium)Hypholoma udum
Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa)
12.09.2005, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa)
Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa)
Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050912.2.05 - Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa); Puszcza Białowieska
050912-2
/Puszcza Białowieska/ #6