grzyby.pl

Hypholoma subviride (Berk. et M.A. Curtis) Dennis

maślanka zielonkawa, łysiczka zielonawa
Hypholoma fasciculare var. subviride (Berk. et M.A. Curtis) Krieglst. · Psilocybe subviridis (Berk. et M.A. Curtis) Sacc. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Gatunek bywa utożsamiany z maślanką trującą (Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.), np. GBIF. (2023-1-1)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2895]
    Hypholoma subviride (Berk. & M.A. Curt.) Dennis · publikacje: Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz 2001, Miśkiewicz 2000a, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007 (as: Psilocybe subviridis), Wojewoda 2002, Łuszczyński 2008 (as: Psilocybe subviridis), Gierczyk i in. 2009 (as: Psilocybe subviridis), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009 (as: Psilocybe subviridis), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: H. fasciculare v. subviride), Ławrynowicz i in. 2002a, Bujakiewicz 2011 (as: H. fasciculare var. subviride), Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013 (as: H. fasciculare v. subviride), Gierczyk i in. 2014 (as: H. fasciculare v. subviride), Karasiński i in. 2015 (as: H. fasciculare var. subviride), Kujawa i in. 2017 (as: H. fasciculare var. subviride), Kujawa i Gierczyk 2016 (as: Psilocybe subviridis), Gierczyk i in. 2018 (as: H. fasciculare var. subviride), Gierczyk i in. 2018a (as: H. fasciculare var. subviride), Gierczyk i in. 2018b (as: H. fasciculare var. subviride), Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: H. fasciculare v. subviride), Ślusarczyk 2019 (as: H. fasciculare v. subviride), Holec i in. 2019a, Kujawa i in. 2019 (as: H. fasciculare var. subviride), Friedrich 2020 (as: H. fasciculare var. subviride)

znaleziska Hypholoma subviride na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-31 333031 AB-35 350224 AB-38 333139 337034 AB-46 333108 AB-51 340193 AB-56 324480 AB-66 325367 AB-85 333611 AB-87 333296 AB-93 301513 AB-94 316201 286670 288821 AC-12 297179 AC-37 362301 362375 BB-71 344040 DA-96 359080 360044 DA-98 360064 DC-17 334873 DD-95 287258 DE-35 194815 201085 DE-45 252224 326146 DE-46 360606 DE-47 215078 DE-55 265216 290942 359460 DE-56 215089 240607 194811 281854 262451 351793 DE-64 204137 DE-65 282517 EC-34 288367 EC-35 287306

 ID194811  Hypholoma subviride; 300m S, leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.08.06; wielogatunkowy las mieszany-jodły,dęby,brzozy,graby,leszczyny i in; na omszałych pniakach i tuż obok nich dwie grupy po co najmniej 80 owocników w każdej; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110828/0003, tak, notatka: nie
uwagi: gr.1 z 6.08.2011
fot. 461705 fot. 461706 fot. 461707

gr.2 z 28.08.2011
fot. 461708 fot. 461709 fot. 461710

siedlisko
fot. 461711

 ID194815  Hypholoma subviride; 1km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.08.30; fragment lasu mieszanego: las liściasty -gł. graby i wiązy; na zmurszałym pniaku drzewa liściastego grupa ok.100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110830/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 47,34" N ; 19st 22' 50,7" E

fot. 461815 fot. 461816 fot. 461817

siedlisko
fot. 461818

 ID201085  (potwierdzenie 194815) Hypholoma subviride; 1km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2012.07.17; fragment lasu mieszanego: las liściasty -gł. graby i wiązy; na zmurszałym pniaku drzewa liściastego grupa ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/120717/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 499446 fot. 499447

 ID204137  Hypholoma subviride; 3 km S od wsi Prusicko, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-64; 2012.07.14; las liściasty -dąb, klon, brzoza, lipa, robinia; na mocno zmurszałym pniaku i tuż obok kilkaset owocników, większość w jednym skupisku; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/120714/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 58,43" N i 19st 12' 3,58" E

fot. 512568 fot. 512569

 ID215078  Hypholoma subviride; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.06.08; las liściasty -graby, brzozy, dęby i inne; na murszejącym pniaku w wiązkach -ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/1.08.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 2,23" N i 19st 25' 16" E

fot. 566852 fot. 566853 fot. 566854 fot. 566855

 ID215089  (potwierdzenie 194811) Hypholoma subviride; 300m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.06.13; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in; na zmurszałych pniakach i tuż obok nich licznie; kilkanaście pniaków po co najmniej 50 owocników w grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.08.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 0,74" N i 19st 30' 46,84" E

fot. 566973 fot. 566974 fot. 566975 fot. 566976 fot. 566977

 ID240607  (potwierdzenie 194811) Hypholoma subviride; 450 m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.06.07; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby i inne; na murszejących pniakach i tuż obok nich kilka grup po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnych zgłoszeniach, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 682041 fot. 682042 fot. 682043 fot. 682044

 ID252224  Hypholoma subviride; 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.09.27; las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne; na omszałym pniaku prpd. brzozy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/140927/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 48,5" N i 19st 25' 9,2" E

fot. 725165 fot. 725166 fot. 725167

 ID262451  Hypholoma subviride; 0,7 km SW od Suchej Wsi ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.05.30; obrzeża śródleśnego olsu; na zmurszałym, omszałym pniaku drzewa liściastego ponad 100 owocników, gł. w małych wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150530/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 1,5" N i 19st 27' 24" E

fot. 764543 fot. 764544 fot. 764545 fot. 764546 fot. 764547

 ID265216  Hypholoma subviride; 1 km NE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.08.02; śródleśny ols nad strumieniem; na mocno zmurszałych kłodach młodych olch trzy skupiska po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150802/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 20,5" N i 19st 22' 18" E

siedlisko
fot. 775598

wybrana grupa
fot. 775599 fot. 775600 fot. 775601 fot. 775602

ID281854 (potwierdzenie 194811) Hypholoma subviride; 300 m SW od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.05.01; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki i inne; na omszałym, jodłowym pniaku kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 6" N i 19st 30' 34" E

fot. 842823 fot. 842824 fot. 842825 fot. 842826

ID282517 Hypholoma subviride; 0,5 km NW od wsi Pustkowie Lipickie, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.05.17; las mieszany -sosny, dęby, brzozy i inne; na zmurszałym, omszałym pniaku ponad 100 owocników gł. w wi±zkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 57' 15,5" N i 19st 23' 51,2" E

fot. 845028 fot. 845029

 ID286670  Hypholoma subviride; Puszcza Bukowa, 1,5 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.03; las liściasty (Ol, Brz, Wb, Bk, Tp); na zmurszałej kłodzie liściastej w wiązkach i grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0001084, tak, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/858503.html

 ID287258  Hypholoma subviride; 1 km na W od wsi Pawlikowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.07.19; las mieszany z dominacją jodły, domieszka dębu i sosny; spróchniały pień liściastego w grupie, kilkadziesiąt owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006578, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/861379.html
Grzyb pospolity w tym lesie

ID287306 Hypholoma subviride; ok.3 km na SW od Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.07.18; Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy; na murszejącej brzozie masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/860023.html

ID288367 Hypholoma subviride; Ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2016.08.07; las liściasty w typie grądu; Na zmurszałym pniaku dębowym grupa kilkadzeisiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 865978fot. 865979

 ID288821  Hypholoma subviride; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.31; kwasna buczyna; resztki zmurszałej kłody Bk w wiązkach i grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000771, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 868085 fot. 868086

ID290942 Hypholoma subviride; 0,8 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.09.20; bór sosnowy z domieszką liściastych -dęby, brzozy i in; na murszejącym pniaku dębowym grupa ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 53" N i 19st 22' 55,5" E

fot. 877487 fot. 877488 fot. 877489 fot. 877490fot. 877491

ID297179 Hypholoma subviride; 1,8 km na SW od Dębogóry w gm. Widuchowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2016.09.03; buczyna z domieszką jaworów; na starym odziomku Jw w wiązkach i grupach - około 100 ow.; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907235 fot. 907236 fot. 907237

ID301513 Hypholoma subviride; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Żelisławca w gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.05.19; żyzna buczyna; na powalonej kłodzie starego buka masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 928201 fot. 928202 fot. 928203 fot. 928204

 ID316201  Hypholoma subviride; Puszcza Bukowa, 1,4 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.07.26; żyzna buczyna; na odziomku po ściętym buku w wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0007711, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1011013 fot. 1011014 fot. 1011015

 ID324480  Hypholoma subviride; Puszcza Goleniowska, 1,5 km na S od Trzechela w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-56; 2019.07.16; bór mieszany bagienny (So, Św, Brz); na zmurszałej kłodzie Brz w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009333, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1076402 fot. 1076403 fot. 1076404 fot. 1076405 fot. 1076406 fot. 1076407

 ID325367  Hypholoma subviride; Mosty Osiedle,2km na Pd, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB-66; 2019.08.30; las bukowy; zmurszały pieniek bukowy kiladziesiąt owocników w killku wiązkach; leg. Marcin Lożek; det. Marcin Lożek; eksykat: BGF0006207, tak, notatka: tak
uwagi: buki conajmniej 60letnie, pniak o średnicy około 70cmfot. 1089944fot. 1089945fot. 1089946

 ID326146  (potwierdzenie 252224) Hypholoma subviride; 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2019.09.18; las mieszany -dęby, brzozy, sosny, rzadziej inne; na dębowych pniakach kilkaset owocników na dwóch pniakach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004907, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 55,3" N i 19st 25' 2,7" E

fot. 1097991 fot. 1097992 fot. 1097993 fot. 1097994

5.09.2019 inny pniak, kilka metrów obok
fot. 1097995 fot. 1097996 fot. 1097997 fot. 1097998 fot. 1097999

 ID333031  Hypholoma subviride; Wyspa Uznam, 3 km na SW od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB-31; 2020.07.11; kwaśna buczyna; rozkładający się pniak buka licznie, kilkaset owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Grażyna Domian; eksykat: BGF0006206, tak, notatka: tak
uwagi: Maślanka zielonawafot. 1149471fot. 1149472fot. 1149473fot. 1149474fot. 1149475

ID333108 Hypholoma subviride; Torfowisko koło Zakłodzia, 1 km na NW od Zakłodzia w gm. Nowogard w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-46; 2020.06.14; zdegradowana brzezina bagienna; na odziomku brzozy w wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1150088 fot. 1150089 fot. 1150090

ID333139 Hypholoma subviride; 2,2 km na SW od Wyszoboru w gm. Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2020.06.25; grąd subatlantycki; na odziomku drzewa liściastego (Gb?) w wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1150438 fot. 1150439 fot. 1150440 fot. 1150441

ID333296 Hypholoma subviride; Dolina Krąpieli, 1,6 km na E od Chlebówka w gm. Stara Dąbrowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-87; 2020.07.21; łęg olszowo-jesionowy; na odziomku po ściętej olszy w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1151888 fot. 1151889 fot. 1151890

 ID333611  Hypholoma subviride; 2km na pn.zach od Reptowa, ZPK Torfowisko Reptowo, odział 721, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.07.19; brzezina bagienna; rozkładajacy się pniak brzozy, także korzenie kilkaset owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0006205, tak, notatka: tak
uwagi: Maślanka zielonkawafot. 1154213fot. 1154214fot. 1154215

 ID334873  Hypholoma subviride; las ok. 1km na wsch. od jez. Wądzewnia, gm. Górzno, pow. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, DC-17; 2020.07.11; las: głównie dąb i sosna; na dość rozłożonej karpie brzozy kilkadziesiąt owocników w kilku wiązkach; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006878, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1162766

ID337034 Hypholoma subviride; prop. rez. Płoty w gm. Płoty, 1 km na W od miejscowości Kocierz, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2020.10.08; grąd; na pniaku Fagus sylvaticus w wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1178647 fot. 1178648 fot. 1178649

ID340193 Hypholoma subviride; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,7 km na NW od Myśliborza Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2020.11.05; bór mieszany; na fragmencie konaru Fagus sylvatica w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1193990 fot. 1193991 fot. 1193992

ID344040 Hypholoma subviride; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Kołatka), 1,2 km na SW od Brzeźnicy, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB-71; 2021.04.20; grąd; na kłodzie Quercus w wiązkach - ok. 30 owocnikow; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1218853 fot. 1218854 fot. 1218855

ID350224 Hypholoma subviride; Bagna Rozwarowskie, 1,8 km na NW od Dobropola w gminie Wolin, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB-35; 2021.09.15; bór mieszany; na murszejącym pniaku (Picea?) w wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1269034 fot. 1269035 fot. 1269036

ID351793 Hypholoma subviride; 1 km NW od wsi Wrony; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.08.14; bór sosnowy; pobocze drogi leśnej obsadzonej brzozami; na zmurszałym pniaku brzozowym ponad 100 owocników gł. w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 9" N 19st 29' 58,5" E

fot. 1284015 fot. 1284016 fot. 1284017

ID359080 Hypholoma subviride; Łęcze, 800 m. SSE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.07.08; Las liściasty w tym miejscu z Db, Brz, Bk, Gb; Na i przy pniaku brzozy kilka grupek po kilkanaście - kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński, potw. typowanie Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: 54°15'20.3"N 19°28'57.8"E
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1350343.html

ID359460 Hypholoma subviride; 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.07.10; podmokły las mieszany graniczący z olsem -olcha, topola, wiąz, sosna, świerk, brzoza; na zmurszałym pniaku liściastego grupa ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 56,5" N 19st 25' 28" E

fot. 1356990 fot. 1356991 fot. 1356992 fot. 1356993 fot. 1356994

ID360044 Hypholoma subviride; Pagórki, 2 km NNW (Wysoczyzna Elbląska) - rezerwat Buki Wysoczyzny Elbląskiej, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.08.15; Buczyna, wilgotne miejsce na dnie jaru; na zbutwiałym drewnie buka kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°16'26.0"N 19°30'07.9"E

fot. 1362377 fot. 1362378 fot. 1362379 fot. 1362380

ID360064 Hypholoma subviride; Osada Biedkowo k. Braniewa, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-98; 2022.07.29; las mieszany, świerk, brzoza, dąb, osika; silnie zmurszaly pniak kilkadziesiąt owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bioforum.pl/messages/33/1357000.html

fot. 1362578fot. 1362579

ID360606 Hypholoma subviride; 0,5 km SW od wsi Fryszerka; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.09.03; las mieszany -brzoza, osika, dąb, leszczyna i inne; na murszejącym pniaku brzozy ponad 100 owocników gł. w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,138255 19,499170

fot. 1368250 fot. 1368251 fot. 1368252 fot. 1368253

ID362301 Hypholoma subviride; Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,3 km E od miejscowości Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.03; las mieszany (Bk, Js, Wb, So); na korzeniach wywrotu Fraxinus excelsior kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1381761 fot. 1381762 fot. 1381763

ID362375 Hypholoma subviride; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,5 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.05; łęg olszowy; na murszejącym konarze drzewa liściastego kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382213 fot. 1382214 fot. 1382215

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji