grzyby.pl

Hypholoma ericaeoides P.D. Orton

maślanka żłobkowana, łysiczka zielonożółtawa
Psilocybe ericaeoides (P.D. Orton) Noordel. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypholoma Hypholoma Hypholoma HypholomaHypholomamaślanka wrzosowa (Hypholoma ericaeum)maślanka wiązkowa (Hypholoma fasciculare)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na obrzeżach lasów, na torfowiskach, przydrożach, na martwych mchach, opadłych liściach drzew liściastych i iglastych, na resztkach roślin zielnych; sierpień-październik.Na obrzeżach lasów, na torfowiskach, przydrożach, na martwych mchach, opadłych liściach drzew liściastych i iglastych, na resztkach roślin zielnych; sierpień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony