takson nie ujęty w czekliście

Pholiotina nemoralis (Harmaja) Bon var. dentatomarginata (Watling) Hauskn.

Conocybe dentatomarginata Watling
⇑ Pholiotina
skróty strony i portalu
GREJ: ID230946 (© autora fot.); copyright © by GREJ