grzyby.pl

Fomitiporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson et Niemelä [🔉 * hip·po·fa·e·i·ko·la]

guzoczyrka rokitnikowa, czyreń rokitnikowy
Phellinus hippophaeicola H. Jahn [gł. w czekl.] [🔉 * hip·po·fa·e·i·ko·la] · Phellinus hippophaëicola H. Jahn [as 'Hippophaecola']
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)

wybrane okazy · selected collections

#6
mirki2.090626-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/na granicy Gdańska i Sopotu/

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na żywych gałęziach rokitnika Hippophae rhamnoides.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3807]
    Phellinus hippophaeicola H. Jahn · synonimy: Fomitiporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson & Niemela
    publikacje: Wojewoda 2003 (as: Fomitiporia hippophaeicola), Wojewoda 2002j (as: Fomitiporia hippophaeicola), Wilga i Wantoch-Rekowski 2013, Friedrich 2016, Stasińska i Sotek 2016, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Fomitiporia hippophaeicola na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB-00 234776 CA-69 358988 DA-70 197577 DA-80 358992 DA-90 365561

ID197577 Phellinus hippophaeicola; Gdynia Orłowo, pow. Gdynia, woj. pomorskie, DA-70; 2012.04.01; Nadmorskie zadrzewienia i tereny porośnięte krzewami,rokitnik,forsycja,brzoza,świerk; na martwych rokitnikach kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 477193 fot. 477194

ID234776 Phellinus hippophaëicola; Kołobrzeg, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2014.04.11; zarośla rokitnika zwyczajnego przy nasadzie molo spacerowego; na żywych i martwych rokitnikach pojedynczo i po kilka na kilkunastu drzewach; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: tak - wy¶lę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 660475 fot. 660476 fot. 660477

ID358988 Phellinus hippophaeicola; Gdynia ul. Czechosłowacka, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA-69; 2022.06.26; teren przemysłowy, miejski; rokitnik dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1350252

ID358992 Phellinus hippophaeicola; Gdańsk-Chełm, ul. Jabłońskiego 14, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.07.08; Trawnik osiedlowy z rokitnikiem; żywy rokitnik 4 owocniki; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: Odnotowany na tym krzewie w 2020. W międzyczasie najbardziej zahubione konary odciętofot. 1350277fot. 1350278fot. 1350279

ID365561 Fomitiporia hippophaeicola; Gdańsk-Orunia, przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-90; 2023.01.06; zarośla głogowo-wierzbowe, rokitnik, czeremcha, olcha; żywe gałęzie rokitnika po kilka owocników na 4 rokitnikach w odległości 150 m; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1406515 fot. 1406516 fot. 1406517 fot. 1406518

To damo stanowisko grudzień 2020
fot. 1406519 fot. 1406520

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji