Tx: 1817
grzyby.pl

Fomitiporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson et Niemelä [🔉 * hip·po·fa·e·i·ko·la]

guzoczyrka rokitnikowa, czyreń rokitnikowy
Phellinus hippophaeicola H. Jahn [gł. w czekl.] [🔉 * hip·po·fa·e·i·ko·la] · Phellinus hippophaëicola H. Jahn [as 'Hippophaecola']
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)
Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa)

wybrane okazy · selected collections

#6
mirki2.090626-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/na granicy Gdańska i Sopotu/

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na żywych gałęziach rokitnika Hippophae rhamnoides.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Friedrich (2016)[1465]Friedrich (2016) Phellinus hippophaëicola (Hymenochaetaceae) is not rare in Poland: findings from the Pobrzeże Szczecińskie coastland.[1465], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Wilga & Wantoch-Rekowski (2013)[2480]Wilga & Wantoch-Rekowski (2013) Nowe stanowisko Phellinus hippophaëicola H. Jahn (macromycetes) w Gdańsku.[2480], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2002)[2516]Wojewoda (2002) Fomitiporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson & Niemelä.[2516] (as: Fomitiporia hippophaeicola), Wojewoda (2003)[2523]Wojewoda (2003) Morphology of some rare and threatened Polish Basidiomycota.[2523] (as: Fomitiporia hippophaeicola)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:00 1 znaleziska Fomitiporia hippophaeicola (guzoczyrka rokitnikowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB00 234776 CA69 358988 DA70 197577 DA80 358992 DA90 365561

ID 197 577 oznaczenie: Phellinus hippophaeicola; lokalizacja: Gdynia Orłowo, pow. Gdynia, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 1 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nadmorskie zadrzewienia i tereny porośnięte krzewami,rokitnik,forsycja,brzoza,świerk, na martwych rokitnikach, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.477193 fot.477194 [notatka: nie] [fotografie: tak];

477193
477194

ID 234 776 oznaczenie: Phellinus hippophaëicola; lokalizacja: Kołobrzeg, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB00; data zbioru: 11 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla rokitnika zwyczajnego przy nasadzie molo spacerowego, na żywych i martwych rokitnikach, pojedynczo i po kilka na kilkunastu drzewach; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: tak - wy¶lę do kustosza bazy; uwagi: fot.660475 fot.660476 fot.660477 [notatka: nie] [fotografie: tak];

660475
660476
660477

ID 358 988 oznaczenie: Phellinus hippophaeicola; lokalizacja: Gdynia ul. Czechosłowacka, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA69; data zbioru: 26 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren przemysłowy, miejski, rokitnik, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1350252 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1350252

ID 358 992 oznaczenie: Phellinus hippophaeicola; lokalizacja: Gdańsk-Chełm, ul. Jabłońskiego 14, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 8 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik osiedlowy z rokitnikiem, żywy rokitnik, 4 owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Odnotowany na tym krzewie w 2020. W międzyczasie najbardziej zahubione konary odcięto fot.1350277 fot.1350278 fot.1350279 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1350277
1350278
1350279

ID 365 561 oznaczenie: Fomitiporia hippophaeicola; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 6 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla głogowo-wierzbowe, rokitnik, czeremcha, olcha, żywe gałęzie rokitnika, po kilka owocników na 4 rokitnikach w odległości 150 m; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011649; uwagi: fot.1406515 fot.1406516 fot.1406517 fot.1406518 ; To damo stanowisko grudzień 2020 ; fot.1406519 fot.1406520 [fotografie: tak];

1406515
1406516
1406517
1406518
1406519
1406520
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji