Tx: 2541
grzyby.pl

Helvella acetabulum (L.) Quél.

piestrzyca pucharowata, piestrzyca zwyczajna · pucharnica zwyczajna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
młody owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel
Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
stary owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel
Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
średni owocnik; grupa owocników pod bukami, podłoże pylaste, margiel

owocnik

Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata)
Owocnik składa się z pucharowatego kapelusza i pofałdowanego trzonu; cały ma (20)40-90(100) mm wysokości i 20-60 mm szerokości; trzon stanowi +- 1/3 owocnika. Część kapeluszowa jest nieregularnie półkulista, potem miseczkowata z porozrywanym brzegiem. Wewnętrzna płodna część jest gładka, szarobrązowa, czerwonobrązowa, oliwkowobrązowa, zwykle z fioletowym odcieniem; zewnętrzna płonna jest jaśniejsza, pokryta drobnym nalotem i z białawymi żebrami odchodzącymi od trzonu. Trzon białawy z siatką żeber.

space

Sporocarp comprises a chaliced cap and an uneven stipe; the whole is (20)40-90(100) mm high and 20-60 mm broad; the stipe makes +- 1/3 of the sporocarp. The pileus part is irregularly hemispherical, later cup-shaped with a torn margin. Inner fertile part is smooth, grey-brown, red-brown, olive-brown, usually with a violet tint; external sterile part is lighter, covered with fine pruina and whitish ribs extending from the stipe. Stipe whitish with a network of ribs.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, elipsoidalne, gładkie, z dużą centralną kroplą tłuszczu, 18-24 x 12-15 µm.
Spore print white. Spores hyaline, ellipsoid, smooth, with a large central oil droplet, 18-24 x 12-15 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Dość częsta. Owocniki wyrastają na ziemi, wiosną, od końca kwietnia do czerwca, pojedynczo lub w grupach, w różnego typu lasach na glebach zawierających wapń.
Common. Spring, solitary or gregarious, in different types of forests on basic soils.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna z powodu łykowatego miąższu.[134]
Edible but of low quality.
Podobną formę owocników ma Helvella solitaria - różni się smuklejszym trzone, wenwętrzna powierzchnia miseczki jest brązowa, jest ona zwykle nieco złożona - jak muszla małża lub siodłowato wygięta, dolna powierzchnia miseczki nie jest żebrowana lub tylko nieznacznie.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej.[1263] (as: Paxina acetabulum), Adamczyk (2003)[1264]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego „Ostrężnik” na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska).[1264] (as: Paxina acetabulum), Adamczyk (2007)[1268]Adamczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej.[1268] (as: Paxina acetabulum), Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Chachuła et al. (2020)[1374]Chachuła et al. (2020) New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland.[1374], Chmiel & Ronikier (2007)[1398]Chmiel & Ronikier (2007) Materiały do znajomości Ascomycetes Tatr.[1398], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Friedrich (2013)[1464]Friedrich (2013) The occurrence of Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. In Szczecin and its distribution in Poland.[1464], Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska & Malinger (2001)[1846]Lisiewska & Malinger (2001) Macromycetes w różnych postaciach grądu środkowoeuropejskiego na terenie uroczyska Marcelin w Poznaniu.[1846] (as: Paxina acetabulum), Szczepkowski (2007)[2295]Szczepkowski (2007) Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University .[2295]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:36 1 znaleziska Helvella acetabulum (piestrzyca pucharowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DA80 345341 FE49 367793

ID 345 341 oznaczenie: Helvella acetabulum; lokalizacja: Gdańsk Strzyża ul. Wojska Polskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 17 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1228066 fot.1228067 fot.1228068 fot.1228069 fot.1228070 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1228066
1228067
1228068
1228069
1228070

ID 367 793 oznaczenie: Helvella acetabulum; lokalizacja: Borkowszczyzna - 51.093772, 22.782129, pow. świdnicki, woj. lubelskie, FE49; data zbioru: 5 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-topolowo-sosnowy, Na leśnej drodze, Kilkanaście sztuk; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1429566 fot.1429567 [fotografie: tak];

1429566
1429567
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji