jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt

soreniec żółtawy