jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

pępkówka Hudsona pępkówka żółtofiołkowa
Omphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) H.E. Bigelow
⇑ Lichenomphalia
skróty strony i portalu