grzyby.pl

skorowidz nazw grzybów na literę K

indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kam
kamusznik właściwy - Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Knoph
kan
kania - Macrolepiota procera (Scop.) Sing.
kap
kapturnica - Arthopyrenia
 — cienka - Arthopyrenia inconspicua J. Lahm
 — Persoona - Arthopyrenia persoonii A. Massal.
 — szara - Arthopyrenia grisea (Schleich. ex Schaer.) Körb.
 — wierzbowa - Arthopyrenia salicis A. Massal.
kar
karfinka morelowa - Calvitimela armeniaca (DC.) Hafellner
karlinka brodawkowata - Pycnothelia papillaria (Ehrh.) L.M. Dufour
Karstenia rhopaloides (Sacc.) Baral
kau
Kauffmania larga (Kauffman) Örstadius et E. Larss.
kav
Kavinia - kolcóweczka
 — alboviridis (Morgan) Gilb. et Budington - kolcóweczka białozielonawa E
 — himantia (Schwein.) J. Erikss. - kolcóweczka gładkozarodnikowa E
kei
Keithomyces carneus (Duché et R. Heim) Samson, Luangsa-ard et Houbraken
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kęp
kępkowcowate - Lyophyllaceae
kępkowiec - Lyophyllum
 — białawy - Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno et Consiglio
 — brązowooliwkowy - Myochromella inolens (Fr.) V. Hofst., Clémençon, Moncalvo et Redhead, Cryptogamie
 — ciemnobrązowy - Tephrophana coracina (Fr.) Kühner
 — ciemnoszary - Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton
 — cuchnący - Tephrocybe mephitica (Fr.) M.M. Moser E
 — czerniejącoblaszkowy - Lyophyllum semitale (Fr.) Kühner
 — czerniejący - Calocybe gangraenosa (Fr.) V. Hofst., Moncalvo, Redhead et Vilgalys
 — garbaty - Tephrocybe ambusta (Fr.) Donk
 — igłolubny - Tephrocybe murina (Batsch) M.M. Moser E
 — jasnobrązowy - Lyophyllum decastes (Fr.) Singer
 — kolczastozarodnikowy - Sagaranella tylicolor (Fr.) V. Hofst., Clémençon, Moncalvo et Redhead
 — mącznorzodkwiowy - Tephrocybe rancida (Fr.) Donk V
 — mącznosmakowy - Tephrocybe putida (Fr.) M.M. Moser E
 — mięsnobrązowawy - Gerhardtia incarnatobrunnea (Ew. Gerhardt) Bon
 — pępówkowaty - Tephrocybe striipilea (Fr.) Donk E
 — późnojesienny - Tephrocybe confusa (P.D. Orton) P.D. Orton
 — romboidalnozarodnikowy - Lyophyllum deliberatum (Britzelm.) Kreisel E
 — sosnowy - Collybia ozes (Fr.) P.Karst.
 — torfowiskowy - Sphagnurus paluster (Peck) Redhead et V. Hofst. V
 — tranowy - Tephrocybe atrata (Fr.) Donk
 — trójkątnozarodnikowy - Lyophyllum transforme (Britzelm.) Singer E
 — węglolubny - Tephrocybe anthracophila (Lasch) P.D. Orton
 — ziemistomączysty - Lyophyllum paelochroum Clémençon
 — żeberkowano-żyłkowany - Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühn.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kie
kielichowcowate - Omphalotaceae
kielichowiec pomarańczowy - Omphalotus olearius (DC.) Singer
kieliszeczek mchowy - Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk
kieliszkówka - Guepiniopsis
 — alpejska - Guepiniopsis alpina (Tracy et Earle) Brasf.
 — szwedzka - Dacrymyces suecicus McNabb V
 — trąbkowata - Guepiniopsis buccina (Pers.) L.L. Kenn. E
 — złotawa - Dacrymyces chrysocomus (Bull.) Tul. R
kielisznik - Cyphella
 — jodłowy - Cyphella digitalis (Alb. & Schwein.) Fr.
 — Kavina - Cyphella kavinae Pilát
kielisznikowate - Cyphellaceae
kielonka błyszcząca - Caloscypha fulgens (Pers.) Boud. R
kis
kisielec - Exidia
 — dwubarwny - Exidia candida var. cartilaginea (S. Lundell et Neuhoff) Spirin et Malysheva E
 — kędzierzawy - Exidia nigricans (With.) P. Roberts
 — krążkowaty - Exidia repanda Fr. E
 — trzoneczkowy - Exidia glandulosa (Bull.) Fr. R
 — wierzbowy - Exidia recisa (Ditmar) Fr. V
kisielnica - Exidia
 — biaława - Exidia thuretiana (Lév.) Fr. R
 — czerwonawa - Exidia umbrinella Bres. EX
 — drobna - Exidia badioumbrina (Bres.) Neuhoff EX
 — dwubarwna - Exidia candida var. cartilaginea (S. Lundell et Neuhoff) Spirin et Malysheva E
 — karmelowata - Exidia saccharina (Alb. et Schwein.) Fr.
 — kędzierzawa - Exidia nigricans (With.) P. Roberts
 — kosmata - Exidia candida Lloyd E
 — krążkowata - Exidia repanda Fr. E
 — przeźroczysta - Myxarium nucleatum Wallr. V
 — smołowata - Exidia pithya (Alb. et Schwein.) Fr.
 — trzoneczkowa - Exidia glandulosa (Bull.) Fr. R
 — wierzbowa - Exidia recisa (Ditmar) Fr. V
kisielnicowate - Exidiaceae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kle
klejek - Chroogomphus
 — alpejski - Chroogomphus helveticus (Singer) M.M. Moser E
 — alpejski odmiana tatrzańska - Chroogomphus helveticus ssp. tatrensis
 — czerwonawy - Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill.
 — lepki - Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill.
klejoporek - Gloeoporus
 — dwubarwny - Vitreoporus dichrous (Fr.) Zmitr. E
 — winnoczerwony - Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev R
klejówka - Gomphidius
 — kleista - Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. R
 — plamista - Gomphidius maculatus Fr. R
 — różowa - Gomphidius roseus (Fr.) Fr. R
 — świerkowa - Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. R
klejówkowate - Gomphidiaceae
kli
klimaczek północny - Spongipellis ambiens P. Karst. R
kła
kłaczkoblaszek boczniakowaty - Cheimonophyllum candidissimum (Berk. et M.A. Curtis) Singer
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kne
Kneiffella - strzępkoząb
Kneiffia subalutacea (P. Karst.) Bres.  ⟶ Kneiffiella subalutacea (P. Karst.) Jülich et Stalpers - strzępkoząb miękki
Kneiffiella abdita Riebesehl et E. Langer - strzępkoząb kolczastopory E
Kneiffiella abieticola (Bourdot et Galzin) Jülich et Stalpers  ⟶ Hyphodontia abieticola (Bourdot et Galzin) J. Erikss. - strzępkoząb wąskozarodnikowy
Kneiffiella barba-jovis (Bull.) P. Karst. - strzępkoząb brodaty
Kneiffiella cineracea (Bourdot et Galzin) Jülich et Stalpers
Kneiffiella curvispora (J. Erikss. et Hjortstam) Jülich et Stalpers
Kneiffiella flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Zmitr. et Malysheva  ⟶ Xylodon flaviporus (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Riebesehl et E. Langer - strzępkoząb żółtopory
Kneiffiella floccosa (Bourdot et Galzin) Jülich et Stalpers
Kneiffiella microspora (J. Erikss. et Hjortstam) Jülich et Stalpers
Kneiffiella pilaecystidiata (S. Lundell) Jülich et Stalpers - strzępkoząb owłosiony
Kneiffiella subalutacea (P. Karst.) Jülich et Stalpers - strzępkoząb miękki
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kob
kobiernik - Parmotrema
 — Arnolda - Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale
 — orzęsiony - Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy
 — postrzępiony - Parmotrema crinitum (Ach.) Choisy
 — wyblakły - Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale
kol
kolcownica fioletowawa - Phellodon violascens (Alb. et Schwein.) A.M. Ainsw. E
kolcownica różowawa - Phellodon fuligineoalbus (J.C. Schmidt) Baird E
kolcownica sosnowa - Phellodon fuligineoalbus (J.C. Schmidt) Baird E
kolcownica świerkowa - Phellodon violascens (Alb. et Schwein.) A.M. Ainsw. E
kolcownicowate - Bankeraceae
kolcowniczek białowieski - Dentipratulum bialoviesense Domański E
kolcowoszczek popękany - Scopuloides rimosa (Cooke) Jülich
kolcóweczka - Kavinia
 — białozielonawa - Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. et Budington E
 — gładkozarodnikowa - Kavinia himantia (Schwein.) J. Erikss. E
kolcówka - Sarcodontia
 — jabłoniowa - Noblesia crocea (Schwein.) Nakasone R
kolczak - Hydnum
 — obłączasty - Hydnum repandum L.
 — owalnozarodnikowy - Hydnum ellipsosporum Ostrow et Beenken
 — rudawy - Hydnum rufescens Pers.
kolczakowate - Hydnaceae
kolczakówka - Hydnellum
 — biało-beżowa - Hydnellum underwoodii (Banker) E. Larss., K.H. Larss. et Köljalg
 — dołkowana - Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst. EX
 — fiołkowa - Hydnellum joeides (Pass.) E. Larss., K.H. Larss. et Köljalg
 — kasztanowata - Hydnellum ferrugineum (Fr.) P. Karst. E
 — kroplista - Hydnellum peckii Banker E
 — modrawa - Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. E
 — niebieskawa - Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. E
 — piekąca - Hydnellum peckii Banker E
 — pomarańczowa - Hydnellum aurantiacum (Batsch) P. Karst. E
 — sinostopa - Hydnellum glaucopus (Maas Geest. et Nannf.) E. Larss., K.H. Larss. et Köljalg EX
 — strefowana - Hydnellum concrescens (Pers.) Banker E
 — szorstka - Hydnellum scabrosum (Fr.) E. Larss., K.H. Larss. et Köljalg
 — wonna - Hydnellum suaveolens (Scop.) P. Karst. E
 — zbita - Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. E
 — zielonożółta - Hydnellum geogenium (Fr.) Banker E
 — żółtobrązowa - Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. E
kolczateczek drobny - Mycorrhaphium pusillum (Brot.) Maas Geest. EX
kolczatek strzępiasty - Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. V
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
koł
kołpaczek - Panaeolus
 — antylski - Panaeolus antillarum (Fr.) Dennis
 — blady - Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell et Nannf. R
 — ciemnobrzegi - Panaeolus subbalteatus (Berk. et Broome) Sacc.
 — ciemnoszary - Panaeolus fimicola (Fr.) Quél.
 — czarniawy - Panaeolus ater (J.E. Lange) Kühner et Romagn
 — kośny - Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire
 — kropelkowaty - Panaeolus guttulatus Bres.
 — łosiowy - Panaeolus alcis M.M. Moser
 — mierzwowy - Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. R
 — oliwkowy - Panaeolus olivaceus F.H. Møller
 — ostrowierzchołkowy - Panaeolus acuminatus (P. Kumm.) Quél.
 — półkulisty - Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell et Nannf. R
 — siatkowany - Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. R
 — siatkowany - Panaeolus retirugis (Fr.) Gillet
 — szorstkozarodnikowy - Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire
 — zwisły - Homophron cernuum (Vahl) Örstadius et E. Larss.
kołpaki - Cortinarius caperatus (Pers.) Fr.
kom
kominek - Craterellus cornucopioides (L.) Pers.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kop
kopułeczek łąkowy - Camarophyllopsis schulzeri (Bres.) Herink
kopułek alpejski - Camarophyllus alpinus M.M. Moser V
kopułek juchtowaty - Hygrocybe russocoriacea (Berk. et Jos.K. Miller) P.D. Orton et Watling R
kopułek lakmusowy - Hygrocybe lacmus (Schumach.) P.D. Orton et Watling V
kopułek łąkowy - Cuphophyllus pratensis (Schaeff.) Bon R
kopułek śnieżny - Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko
kopułka - Cuphophyllus
 — łąkowa - Cuphophyllus pratensis (Schaeff.) Bon R
 — sklepiona - Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer
 — śnieżna - Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kor
koralinka rozgałęziona - Allocetraria madreporiformis (Ach.) Kärnefelt et A. Thell
koralowniczek białoochrowy - Ramaricium albo-ochraceum (Bres.) Jülich EX
koralownik - Ramariopsis
 — białawy - Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner E
 — drobny - Ramariopsis subtilis (Pers.) R.H. Petersen
 — żółtawoochrowy - Ramariopsis luteoochracea (Cavara) R.H. Petersen
koralóweczka - Lentaria
 — białofioletowawa - Lentaria afflata (Lagger) Corner EX
 — płowoochrowa - Lentaria byssiseda Corner I
 — śluzowata - Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen
koralóweczkowate - Lentariaceae
koralówka - Ramaria
koralówka - Phaeoclavulina
 — blada - Ramaria pallida (Schaeff.) Ricken
 — czerwieniejąca - Ramaria sanguinea (Pers.) Quél.
 — czerwonawa - Ramaria rufescens (Schaeff.) Corner
 — czerwonowierzchołkowa - Ramaria botrytis (Fr.) Ricken E
 — polska - Ramaria polonica R.H. Petersen
 — polska - Ramaria spinulosa (Pers.) Quél.
 — pomarszczona - Phaeoclavulina corrugata (P. Karst.) J.H. Petersen
 — sosnowa - Ramaria eumorpha (P. Karst.) Corner
 — strojna - Ramaria formosa (Pers.) Quél. R
 — sztywna - Ramaria stricta (Pers.) Quél.
 — szwedzka - Ramaria suecica (Fr.) Donk
 — tępowierzchołkowa - Ramaria obtusissima (Peck) Corner E
 — wysmukła - Ramaria gracilis (Pers.) Quél. E
 — zielonawa - Phaeoclavulina abietina (Pers.) Giachini
 — zielonowierzchołkowa - Ramaria apiculata (Fr.) Donk
 — złocista - Ramaria aurea (Schaeff.) Quél. E
 — zwiędła - Phaeoclavulina flaccida (Fr.) Giachini
 — żółta - Ramaria flava (Schaeff.) Quelet R
korkoząb - Phellodon
 — ciemny - Phellodon connatus (Schultz) P. Karst. E
 — czarniawy - Phellodon niger (Fr.) P. Karst. V
 — kieliszkowaty - Phellodon tomentosus (L.) Banker E
 — pozrastany - Phellodon confluens (Pers.) Pouzar EX
koronica ozdobna - Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt. V
korownica - Phanerochaete
korownica - Efibula
 — aksamitna - Phanerochaete velutina (DC.) P. Karst.
 — białopomarańczowa - Phanerochaetella queletii (Bres.) Yue Li, Nakasone et S.H. He I
 — gładka - Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden
 — gruzełkowata - Efibula tuberculata (P. Karst.) Zmitr. et Spirin
 — jasnoochrowa - Efibulella deflectens (P. Karst.) Zmitr. E
 — kremowa - Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden
 — krwawa - Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spririn et Zmitrovitch
 — okazała - Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich
 — olbrzymia - Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich
 — orzechobarwna - Efibula avellanea (Bres.) Sheng H. Wu
 — południowa - Phaeophlebiopsis ravenelii (Cooke) Zmitr. E
 — radełkowata - Phanerochaete magnoliae (Berk. et M.A. Curtis) Burds.
 — włóknista - Rhizochaete filamentosa (Berk. et M.A. Curtis) Gresl., Nakasone et Rajchenb.
korownicowate - Phanerochaetaceae
korzak - Ionomidotis
 — czarniawy - Ionomidotis fulvotingens (Berk. et M.A. Curtis) E.K. Cash
 — różnokształtny - Ionomidotis irregularis (Schwein.) E.J. Durand
korzenianka marcepanowa - Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim V
korzenianka mączna - Phaeocollybia cidaris (Fr.) Romagn.
korzenianka okazała - Phaeocollybia lugubris (Fr.) R. Heim
korzenianka rzodkiewkowata - Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heim
korzeniowiec - Heterobasidion
 — drobnopory - Heterobasidion parviporum Niemelä et Korhonen
 — jodłowy - Heterobasidion abietinum Niemelä et Korhonen
 — sosnowy - Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
 — wieloletni - Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
 — wieloletni - Heterobasidion parviporum Niemelä et Korhonen
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kos
kosmatek - Ripartites
 — strzępiastobrzegi - Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.) P. Karst.
kosmówka - Floccularia
 — żółtawa - Floccularia luteovirens (Alb. et Schwein.) Pouzar
kot
Kotlabaea deformis (P. Karst.) Svrček - oranżówka niekształtna
Kotlabaea delectans (Starbäck) Svrcek
koz
kozaczek czerwony - Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray
kozak - Leccinum scabrum (Bull.) Gray
 — babka - Leccinum scabrum (Bull.) Gray
 — brązowy - Leccinum scabrum (Bull.) Gray
 — czerwony - Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray
 — dębowy - Leccinum quercinum (Pilát) E.E. Green & Watling
 — grabowy - Leccinellum pseudoscabrum (Kallenb.) Mikšik
 — pomarańczowy - Leccinum versipelle (Fr. et Hök) Snell
kozia broda - Sparassis crispa (Wulfen) Fr. R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
koź
koźlak - Leccinum scabrum (Bull.) Gray
koźlarek - Leccinum scabrum (Bull.) Gray
koźlarek - Leccinellum
 — bruzdkowany - Leccinellum crocipodium (Letell.) Della Maggiora et Trassin.
 — grabowy - Leccinellum pseudoscabrum (Kallenb.) Mikšik
koźlarz - Leccinum
 — babka - Leccinum scabrum (Bull.) Gray
 — białawy - Leccinum niveum (Fr.) Rauschert V
 — białotrzonowy - Leccinum albostipitatum den Bakker et Noordel.
 — blady - Leccinum rotundifoliae (Singer) A.H. Sm., Thiers et Watling E
 — bruzdkowany - Leccinellum crocipodium (Letell.) Della Maggiora et Trassin.
 — ceglastopomarańczowy - Leccinum versipelle (Fr. et Hök) Snell
 — czarnobrązowy - Leccinum roseofractum Watling V
 — czarny - Leccinum melaneum (Smotl.) Pilát et Dermek
 — czerwony - Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray
 — dębowy - Leccinum quercinum (Pilát) E.E. Green & Watling
 — grabowy - Leccinellum pseudoscabrum (Kallenb.) Mikšik
 — niebieskostopy - Leccinum cyaneobasileucum Lannoy et Estadès
 — pomarańczowożółty - Leccinum versipelle (Fr. et Hök) Snell
 — pomarańczowy - Leccinum versipelle (Fr. et Hök) Snell
 — różnobarwny - Leccinum variicolor Watling
 — sosnowy - Leccinum vulpinum Watling R
 — szarozielony - Leccinum variicolor Watling
 — śnieżnobiały - Leccinum percandidum (Vassilkov) Watling
 — świerkowy - Leccinum piceinum Pilát et Dermek
 — topolowy - Leccinum duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer
 — wielobarwny - Leccinum variicolor Watling
 — zielonawy - Leccinum schistophilum Bon
koźlarza wielobarwnego - Leccinum variicolor Watling
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kra
krasnoborowik - Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini
krasnoborowik - Neoboletus
 — ceglastopory - Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini
 — żonkilowy - Dictyopus junquilleus Quél. E
 — żółtoczerwony - Neoboletus xanthopus (Klofac et A. Urb.) Klofac et A. Urb.
krawiec - Leccinum versipelle (Fr. et Hök) Snell
krą
krążkownica - Discina
 — tarczowata - Gyromitra parma (J. Breitenb. et Maas Geest.) Kotl. et Pouzar
 — wrębiasta - Discina ancilis (Pers.) Sacc. R
 — wzniesiona - Discina fastigiata (Krombh.) Svrček et J. Moravec
krążkownicowate - Discinaceae
krążkówka żyłkowana - Disciotis venosa (Pers.) Arnould R
krążniczka jaskrawa - Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy
krążniczka miedziana - Miriquidica garovaglioi (Schaer.) Hertel et Rambold
krążniczka morelowa - Calvitimela armeniaca (DC.) Hafellner
krążniczka stopiona - Lecidea confluens (Weber) Ach.
krążniczka właściwa - Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Knoph
krążniczkowate - Lecideaceae
kre
Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin - zgliszczak pospolity
kri
Krieglsteinera lasiosphaeriae Pouzar - powleczniczka grzybolubna
kro
kropnica - Bacidia
 — Auerswalda - Bacidia auerswaldii (Hepp ex Stizenb.) Migula
 — Baggego - Bacidia baggei (Metzler) Dalla Torre et Sarnth.
 — Baglietta - Bacidia bagliettoana (A. Massal. et De Not.) Jatta
 — brzeżna - Bacidia atrocandida (Eitner) Migula
 — dębowa - Bacidia circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme
 — Friesa - Bacidia friesiana (Hepp) Körb.
 — guaninkowa - Bacidia coprodes (Körb.) Lettau
 — herbaciana - Bacidia fuscoviridis (Anzi) Lettau
 — jałowcowa - Bacidia arceutina (Ach.) Arnold
 — jesionowa - Bacidia fraxinea Lönnr.
 — kamienna - Bacidia trachona (Ach.) Lettau
 — laurowa - Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Ozenda & Clauzade
 — mchowa - Bacidia bagliettoana (A. Massal. et De Not.) Jatta
 — nakrapiana - Bacidia pycnidiata Czarnota et Coppins
 — nikła - Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold
 — opuszczona - Bacidia incompta (Borrer ex Hook) Anzi
 — plamista - Bacidia coniangioides (Eitner) Zahlbr.
 — pozorna - Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner
 — robakowata - Bacidia vermifera (Nyl.) Th. Fr.
 — różowa - Bacidia rosella (Pers.) De Not.
 — szarobrzeżkowa - Bacidia caesiomarginata (Kernst.) Lettau
 — śląska - Bacidia silesiaca Zahlbr.
 — trawiarka - Bacidia viridescens (A. Massal.) Norman
 — wielobarwna - Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb.
 — wyprószkowa - Bacidia biatorina (Körb.) Vain.
 — zielna - Bacidia herbarum (Stizenb.) Arnold
 — żółtawa - Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.
kropniczka - Bacidina
 — Arnolda - Bacidina arnoldiana (Körb.) V. Wirth et Vězda
 — biaława - Bacidina phacodes (Körb.) Vězda
 — cienka - Bacidina egenula (Nyl.) Vězda
 — nowa - Bacidina caligans (Nyl.) Llop et Hladun
 — pośrednia - Bacidina assulata (Körb.) Vězda
 — sadzona - Bacidina adastra Sparrius et Aptroot
 — saksoaska - Bacidina saxenii (Erichsen) M. Hauck et V. Wirth
 — siarkowa - Bacidina sulphurella (Samp.) M. Hauck et V. Wirth
 — subtelna - Bacidina delicata (Larbal. ex Leight.) V. Wirth et Vězda
 — wodna - Bacidina inundata (Fr.) Vězda
 — zadziorkowa - Bacidina neosquamulosa (Aptroot et van Herk) S. Ekman
 — zieleniejąca - Bacidina chloroticula (Nyl.) Vězda et Poelt
krowiak - Paxillus
 — aksamitny - Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara
 — bocznotrzonowy - Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert
 — olszowy - Paxillus rubicundulus P.D. Orton R
 — podwinięty - Paxillus involutus (Fr.) Fr.
 — włóknisty - Paxillus rubicundulus P.D. Orton R
krowiakowate - Paxillaceae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kru
kruchaweczka - Psathyrella
 — bagienna - Psathyrella trepida (Fr.) Gillet
 — biaława - Candolleomyces leucotephrus (Berk. et Broome) D. Wächt. et A. Melzer
 — białoosłonowa - Psathyrella gordonii (Berk. et Broome) A. Pearson et Dennis
 — białoostrzowa - Psathyrella bifrons (Berk.) A.H. Sm. EX
 — białotrzonowa - Psathyrella obtusata (Pers.) A.H. Sm.
 — blada - Psathyrella fatua (Fr.) Konrad et Maubl.
 — bladomięsna - Psathyrella torpens (Fr.) Konrad et Maubl.
 — brązowoochrowa - Psathyrella friesii Kits van Wav.
 — brudnobiała - Psathyrella cotonea (Quél.) Konrad et Maubl.
 — czarnoblaszkowa - Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad et Maubl. R
 — czerwonawa - Psathyrella casca (Fr.) Konrad et Maubl.
 — czerwonoblaszkowa - Psathyrella sarcocephala (Fr.) Singer
 — czerwonobrązowa - Psathyrella olympiana A.H. Sm.
 — drobna - Coprinopsis canoceps (Kauffman) Örstadius et E. Larss. E
 — dzwonkowata - Coprinopsis marcescibilis (Britzelm.) Örstadius et E. Larss.
 — fasolowatozarodnikowa - Psathyrella frustulenta (Fr.) A.H. Sm. E
 — gładka - Homophron spadiceum (P. Kumm.) Örstadius et E. Larss.
 — jedwabistotrzonowa - Typhrasa gossypina (Bull.) Örstadius et E. Larss.
 — kępkowa - Britzelmayria multipedata (Peck) D. Wächt. et A. Melzer
 — kołpaczkowata - Psathyrella panaeoloides (Maire) Arnolds
 — krótkokorzeniasta - Psathyrella microrhiza (Lasch) Konrad et Maubl. R
 — malutka - Psathyrella senex (Peck) A.H. Sm.
 — meduzogłowa - Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konrad et Maubl. V
 — najdelikatniejsza - Psathyrella noli-tangere (Fr.) A. Pearson et Dennis R
 — najmniejsza - Psathyrella pygmaea (Bull.) Singer
 — namakająca - Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton
 — ochrowobiała - Psathyrella potteri A.H. Sm.
 — ochrowoczarna - Psathyrella murcida (Fr.) Kits van Wav.
 — odchodowa - Psathyrella hirta Peck
 — omszona - Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Mos.
 — piaskowa - Psathyrella ammophila (Durieu & Lév.) P.D. Orton E
 — plamista - Psathyrella maculata (C.S. Parker) A.H. Sm.
 — pniakowa - Psathyrella pseudocasca (Romagn.) Kits van Wav.
 — pomarańczowa - Lacrymaria pyrotricha (Holmsk.) Konrad et Maubl.
 — popielatoblaszkowa - Psathyrella tephrophylla (Romagn.) Bon
 — przydrożna - Psathyrella prona (Fr.) Gillet
 — rdzawobrązowa - Psathyrella spintrigera (Fr.) Konrad et Maubl.
 — różowawa - Psathyrella impexa (Romagn.) Bon
 — różowobrzega - Psathyrella prona (Fr.) Gillet
 — stożkowata - Psathyrella fusca (J.E. Lange) A. Pearson
 — szaroczerwonawa - Psathyrella senex (Peck) A.H. Sm.
 — topolowa - Cystoagaricus sylvestris (Gillet) Örstadius et E. Larss. E
 — torfowcowa - Psathyrella sphagnicola (Maire) J. Favre
 — twardotrzonowa - Parasola conopilea (Fr.) Örstadius et E. Larss.
 — wąskoblaszkowa - Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire
 — wielkozarodnikowa - Coprinopsis pannucioides (J.E. Lange) Örstadius et E. Larss.
 — wilgotna - Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton
 — workowatorozwierkowa - Psathyrella pseudogracilis (Romagn.) M.M. Moser
 — wypaleniskowa - Psathyrella pennata (Fr.) A. Pearson et Dennis
 — wysmukła - Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad et Maubl. R
 — zaroślowa - Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
 — ziarnista - Psathyrella pertinax (Fr.) Örstadius
 — żółknąca - Psathyrella fulvescens (Romagn.) A.H. Sm.
 — żółtomiąższowa - Psathyrella storea (Fr.) Romagn. ex Bon
kruchaweczkowate - Psathyrellaceae
kruchawica - Lacrymaria
 — aksamitna - Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Mos.
kruchomięsak ciemniejący - Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar V
kruchopieczarka jesionowa - Cystoagaricus hirtosquamulosus (Peck) Örstadius et E. Larss.
kruchopieczarka topolowa - Cystoagaricus sylvestris (Gillet) Örstadius et E. Larss. E
kruszownica strojna - Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
kruszownicowce - Umbilicariales
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
krw
krwistoborowik ciepłolubny - Rubroboletus dupainii (Boudier) Kuan Zhao et Zhu L. Yang
krwistoborowik lubczykowy - Rubroboletus legaliae (Pilát et Dermek) Della Maggiora et Trassinelli
krwistoborowik purpurowy - Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Kuan Zhao et Zhu L. Yang E
krwistoborowik szatański - Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao et Zhu L. Yang E
krwistoborowik świerkowo-jodłowy - Rubroboletus rubrosanguineus (Cheype) Kuan Zhao et Zhu L. Yang
krwistoborowik wilczy - Rubroboletus lupinus (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini et Vizzini
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kub
kubecznik pospolity - Crucibulum laeve (Huds.) Kambly
kubek gnojowy - Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni E
kubek ogrodowy - Cyathus olla (Batsch) Pers.
kubek ołowianoszary - Cyathus olla (Batsch) Pers.
kubek prążkowany - Cyathus striatus Willd.
kubianka - Ciboria
 — brzozowa - Ciboria betulae (Woronin) W.L. White
 — kotkowa - Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel
 — leszczynowa - Ciboria coryli (Schellenb.) N.F. Buchw.
 — rudawa - Ciboria rufofusca (O. Weberb.) Sacc.
 — talerzykowata - Ciboria pseudotuberosa (Cooke) Rehm
 — wierzbowa - Ciboria caucus (Rebent.) Fuckel
kue
Kuehneromyces - łuszczak
 — lignicola (Peck) Redhead - łuszczak wąskoblaszkowy
 — mutabilis (Schaeff.) Singer et A.H. Sm. - łuszczak zmienny
kul
kulistka - Protoblastenia
 — skalna - Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner
kur
kurka - Cantharellus cibarius Fr.
Kurtia - strzępkoskórka
 — argillacea (Bres.) Karasiński - strzępkoskórka białoochrowa
 — macedonica (Litsch.) Karasiński
kurzaweczka korzeniowata - Bovistella radicata Pat. E
kurzawka - Bovista
 — bagienna - Bovista paludosa Lév. V
 — barwna - Bovista colorata (Peck) Kreisel E
 — czerniejąca - Bovista nigrescens Pers.
 — drobniutka - Bovista pusilla (Batsch) Pers.
 — filcowata - Bovista tomentosa (Vittad.) Quél. V
 — ołowiana - Bovista plumbea Pers.
 — omszona - Bovista tomentosa (Vittad.) Quél. V
 — oścista - Bovista limosa Rostr.
 — otrębiasta - Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin
 — polna - Bovista graveolens Schwalb. E
 — wątpliwa - Bovista pusilliformis (Kreisel) Kreisel
 — zmienna - Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kus
kustrzebeczka czarna - Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel R
kustrzebka - Peziza
 — brunatna - Peziza badia Pers.
 — czarnofioletowa - Peziza saniosa Schrad. (1799) R
 — drobnotrzonowa - Peziza micropus Pers.
 — fioletowawa - Peziza violacea Pers.
 — nibyfioletowawa - Peziza pseudoviolacea Donadini
 — pęcherzykowata - Peziza vesiculosa Bull.
 — piaskowa - Peziza ammophila Durieu et Lév. R
 — przeoczana - Peziza praetervisa Bres.
 — soczysta - Paragalactinia succosa (Berk.) Van Vooren
 — szorstkozarodnikowa - Peziza echinospora P. Karst.
 — wygięta - Peziza repanda Pers.
 — zmienna - Peziza varia (Hedw.) Röhl.
 — żyłkowanozarodnikowa - Peziza phlebospora (Le Gal) Donadini
kustrzebkowate - Pezizaceae
kustrzebkowce - Pezizales
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ka  ·   · ki  · kl  · kn  · ko koł kop kor kos koź · kr kru krw · ku kus kut
kut
kutnereczka - Pseudotomentella
kutnereczka - Polyozellus
 — śluzowata - Polyozellus mucidulus (P. Karst.) Svantesson et Kõljalg
kutnerka - Tomentella
kutnerka - Amaurodon
 — brązoworóżowa - Tomentella punicea (Alb. et Schwein.) J. Schröt.
 — ciemna - Tomentella fuscella (Sacc.) S. Lundell
 — ciemnordzawa - Tomentella fuscoferruginosa (Bres.) Litsch.
 — czerwonawa - Tomentella lateritia Pat.
 — fioletowawa - Thelephora wakefieldiae Zmitr., Shchepin, Volobuev et Myasnikov
 — gliniasta - Tomentella subtestacea (Bourdot et Galzin) Svrček
 — niebieskawa - Tomentella coerulea (Bres.) Höhn. et Litsch.
 — podlaska - Tomentella stuposa (Link) Stalpers
 — rdzawa - Tomentella fusca (Pers.) J. Schröt.
 — skorupiasta - Tomentella crustacea (Schumach.) Höhn. et Litsch.
 — szarawa - Tomentella cinerascens (P. Karst.) Höhn. et Litsch.
 — włochata - Tomentella crinalis (Fr.) M.J. Larsen
 — zielonawa - Amaurodon viridis (Alb. et Schwein.) J. Schröt.
 — żółtoszara - Tomentella fuscocinerea (Pers.) Donk
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji