Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID113546 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID113546 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID109490 (© autora fot.)

opis

Powierzchnia kapelusza ze słabymi łuskami, kapelusz okrągławy, 5-15 cm średnicy, z ±centralnym trzonem.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Bardzo rzadka. W lasach liściastych i mieszanych, w parkach, na pniakach, powalonych pniach i gałęziach drzew liściastych lub na ziemi z ukrytej w glebie dużej czarnej skleroty (może być wielkości pięści), w pobliżu drewna drzew liściastych; wiosną i lipiec-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna[134], o przyjemnym, grzybowym aromacie.
Może przypominać niepokaźne rozmiarami owocniki żagwiaka łuskowatego (Cerioporus squamosus) - te jednak nie wyrastają ze skleroty, są grubsze i masywniejsze, ich łuseczki są zwykle zaokrąglone i silniej śluzowaciejące, z reguły nie odstające, nie pozlepiane.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Polyporus tuberaster na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-31 332996 AB-51 327578 AB-73 323980 AB-89 346698 AB-93 303830 323552 AB-94 282306 282307 286656 286593 113546 361117 AC-09 335878 AC-48 359254 BB-01 220668 CA-47 200228 CA-89 171890 139342 141404 CC-15 295010 DA-80 199132 358532 109489 109490 138735 DA-90 360572 DA-95 359081 347317 DA-96 358201 361367 DA-97 360919 DB-06 348087 DC-18 362046 DD-95 287039 DE-35 358594 332798 349556 DE-36 358738 DE-46 340716 315537 304640 361022 352514 349812 DE-47 360610 DE-54 340705 336248 360414 DE-55 358730 320058 351881 354688 DE-56 294227 DE-64 283269 351856 351615 332628 DE-66 287608 EC-20 350456 347879 EC-24 345383 EC-25 285678 302544 EC-34 334074 EC-36 301569 333043 FE-57 70028 GC-01 265349 GC-02 210685 GC-11 214089

 ID70028  Polyporus tuberaster; Dębszczyzna k. Bychawy k. Lublina, FE-57; 2007.06.24; grab, dąb, buk; na suchych gałązkach 2 owocniki pojedynczo, na osobnych gałązkach; leg. Robert Kozak; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RK/6.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocnik nr 1 znaleziony 24.06.2007 r. Owocnik nr 2 znaleziony 30.06.2007 r. Średnica gałązek 1,5 i 2 cm. Średnica kapelusza w najszerszym miejscu 1,8 i 2,2 cm

fot. 104388 fot. 104389 fot. 104390

ID109489 Polyporus tuberaster; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 2008.08.14; Las mieszany (Lasy Oliwskie); w podmokłej części przy drodze buk,grab,sosna na zmurszałym drewnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Darek Karasiński; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 190003

ID109490 Polyporus tuberaster; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 2008.08.15; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na zmurszałych,gałęziach,kłodach pozornie w ziemi 1-2 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 190008 fot. 190009 fot. 190010
Ostatnie zdjęcie (dwa owocniki) to stanowisko odkryte przez M.S.Wilgę
dyskusja
https://www.bio-forum.pl/messages/33/189593.html
Te trzy stanowiska są w tej samej dolinie oddalone od siebie o 300-400 m

 ID113546  Polyporus tuberaster; Puszcza Bukowa, 1,7 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.08.09; kwaśna buczyna na nasłonecznionym suchym stoku ponad śródleśnym mokradłem; na murszejącym odziomku buka dwa owocniki w grupie; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: żagiew bulwiasta
fot. 199730 fot. 199731

omówiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/189593.html

ID138735 Polyporus tuberaster; Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA-80; 2009.07.23; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; Na zmurszałej kłodzie bukowej jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 257388 fot. 257389
N54*23,527'
E018*32,709'
105 m.npm

ID139342 Polyporus tuberaster; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 2009.08.02; las mieszany grab,brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; na stercie gałęzi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 259587 fot. 259588
N 54*23,299'
E 018*32,568'
78 m.npm

ID141404 Polyporus tuberaster; Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, CA-89; ; Las mieszany buk,leszczyna,klon,brzoza,osika,sosna.olsza; na nieoznaczonym drewnie(buk?) i drugie stanowisko na brzozie po dwa owocniki na dwóch stanowiskach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 264672 fot. 264673
Potwierdzenie stanowisk zeszłorocznych

ID171890 Polyporus tuberaster; Gdańsk Matemblewo teren sanktuarium, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2010.08.26; obrzeże lasu mieszanego (droga krzyżowa); na gałęzi liściastej dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 365472 fot. 365473

ID199132 (potwierdzenie 139342) Polyporus tuberaster; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.05.15; las mieszany grab,brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; na gałęzi bukowej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 488199

ID200228 Polyporus tuberaster; Rezerwat Źródliska Czarnej Wody, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-47; 2012.06.30; las bukowy,dąb,brzoza; drewno bukowe kilka owocników w rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 494281

ID210685 Polyporus tuberaster; 6 km na NE od Supraśla (okolice Czółnowa), pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2012.06.03; Stary puszczański las mieszany; na złamanej i zawieszonej nad ziemią gałęzi leszczyny jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: W Puszczy Knyszyńskiej gatunek często występujący, nieraz w skupiskach, nawet po kilkanaście sztuk, częściej jednak pojedynczo lub po dwie, trzy sztuki na substracie !!!
fot. 544291

 ID214089  Polyporus tuberaster; około 1,5 km na SE od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2013.05.21; Śródpolne zadrzewienie mieszane z przewaga liściastych, teren częściowo podmokły; na leżącej, na wilgotnej ziemi, gałęzi liściastego dwa owocniki na tej samej gałęzi w odstepie około 0.5 m; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130521/1000, tak, notatka: nie
uwagi: w tym rejonie gatunek dość częsty.
fot. 562283fot. 562284fot. 562285

ID220668 Polyporus tuberaster; 1 km S od Kołobrzeg-Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2013.08.30; buczyna z domieszką dębów i iglastych,; na leżącej gałęzi bukowej 2 owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak - będzie wysłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 590570 fot. 590571
Nadl. Gościno oddz. 14i

 ID265349  Polyporus tuberaster; około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015,06,28; las świerkowy z małą domieszką liściastych, między innymi brzozy; na kawałku brzozowej gałęzi wgniecionej w podłoże pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. ala mikołaj; eksykat: BGF0005921, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: owocnik mikroskopowany przez "ala mikołaj", wyniki w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/765375.html

ID282306 Polyporus tuberaster; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.05.14; przesuszony łęg olszowy otoczony żyzną buczyną; na bukowej gałęzi leżącej na ziemi w grupie - 3 ow.; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 844363 fot. 844364

ID282307 Polyporus tuberaster; Puszcza Bukowa, przy jeziorze Popi Staw, 1,4 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.05.14; łęg olszowo-jesionowy; na kłodzie powalonej olszy (drewno jeszcze twarde) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 844369 fot. 844370 fot. 844371

ID283269 Polyporus tuberaster; 1,5 km NW od wsi Kruszyna, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2016.05.24; las mieszany -dęby, brzozy i inne; na leżącej na ziemi gałęzi dębu jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 58' 52,4" N i 19st 16' 1,2" E

fot. 847149 fot. 847150

ID285678 Polyporus tuberaster; Ok.1.5km na S od miejscowości Kobylaki Korysze, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.06.05; Las sosnowo-brzozowy; na leżącej gałęzi brzozy Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 856077fot. 856078fot. 856079

ID286593 Polyporus tuberaster; Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.05.21; żyzna buczyna; na bukowej kłodzie 3 owocniki w grupie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 859734 fot. 859735 fot. 859736

ID286656 Polyporus tuberaster; Puszcza Bukowa, 1,4 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.06.18; kwaśna buczyna; gałąź bukowa pojedynczo w różnych miejscach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 859950 fot. 859951 fot. 859952

ID287039 Polyporus tuberaster; 2 km na W od wsi Pawlikowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.07.20; las mieszany, sosna, dąb, brzoza; na gałęzi dębowej 3 owocniki; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Ani, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/859976.html

ID287608 Polyporus tuberaster; 400 m N od osady wsi Nadrożna; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2016.07.23; skraj lasu sosnowego, z dębami i brzozami; na dębowej gałęzi leżącej na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 7,8" N i 19st 32' 25,5" E

fot. 862589 fot. 862590

ID294227 Polyporus tuberaster; 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.08.11; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, brzozy i inne; na leżącej zmurszałej gałęzi dębowej (?) jeden (3?) owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 5,5" N i 19st 30' 41" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/867602.html

ID295010 Polyporus tuberaster; Osówiec, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.05.08; Bór sosnowy - przydroże. Pojedynczy dąb.; Na zmurszałej, opadłej gałęzi dębu. 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. P. Drzewiecki, M. Gryc; eksykat: TAK - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum
fot. 895586 fot. 895587 fot. 895588
W okolicy gatunek pospolity.

ID301569 Polyporus tuberaster; ok.2km na E od miejscowości Karwacz,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-36; 2017.05.28; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb; na pniaku liściastego(brzoza) Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 928614 fot. 928615

ID302544 Polyporus tuberaster; ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.06.30; Las sosnowo-brzozowy; na murszejącym pniaku brzozowym Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 932963 fot. 932964

 ID303830  Polyporus tuberaster; Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.08.11; żyzna buczyna; na bukowej gałęzi leżącej na ziemi 3 zrośnięte ze sobą owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 22/GD/17.04.2019, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 939180 fot. 939181 fot. 939182 fot. 939183

ID304640 Polyporus tuberaster; 1,3 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.08.26; las liściasty -dęby, brzozy, osiki i inne; na leżącej, murszejącej gałęzi dębowej dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 21" N i 19st 33' 7,5" E

fot. 943002 fot. 943003

ID315537 Polyporus tuberaster; 1,3 km NW od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.07.14; las liściasty -dęby, brzozy, osiki, leszczyny; na wpółleżącej, spadłej gałęzi dębowej dwa owocniki zrośnięte trzonami; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 2,5" N i 19st 33' 44,5" E

fot. 1006673 fot. 1006674

siedlisko
fot. 1006675

ID320058 Polyporus tuberaster; 1 km SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.07.26; liściasty fragment lasu -dąb, grab, buk; na leżących na ziemi gałęziach dębowych pojedynczo, kilka owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 53" N i 19st 23' 25" E

fot. 1038037 fot. 1038038 fot. 1038039
11.08.
fot. 1038040 fot. 1038041 fot. 1038042 fot. 1038043

ID323552 Polyporus tuberaster; Puszcza Bukowa, 1,3 km na SE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2019.06.01; żyzna buczyna; ba gałęzi bukowej w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1066236 fot. 1066237 fot. 1066238 fot. 1066239 fot. 1066240

ID323980 Polyporus tuberaster; Puszcza Wkrzańska (Dolina Pilchówki), 0,9 km na E od najdalej na S wysuniętych zabudowań w Szczecinie Pilchowie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-73; 2019.06.19; okrajek łęgu przy buczynie; na gałęzi bukowej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1071630 fot. 1071631 fot. 1071632 fot. 1071633 fot. 1071634

ID327578 Polyporus tuberaster; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Rytka), 1,1 km na SW od Karszna w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2019.10.14; las mieszany; na konarze bukowym pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1111557 fot. 1111558 fot. 1111559
zarodniki: 10,9-15,5 x 4,4-6,1 (średnio: 13,3 x 5,3), Q: 1,9-2,9 (średnio 2,5
fot. 1111560

ID332628 Polyporus tuberaster; 1,3 km NW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2020.06.06; bór sosnowy z miejscowym udziałem dębów, osik i brzóz; na leżących na ziemi fragmentach gałęzi dębowej dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 53" N i 19st 16'43,5" E

fot. 1146918 fot. 1146919 fot. 1146920

ID332798 Polyporus tuberaster; 0,6 km N od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2020.06.14; las mieszany -dęby, brzozy, osiki, sosny i inne; na leżącej na ziemi gałęzi dębowej jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 44" N i 19st 23' 48,5" E

fot. 1147887 fot. 1147888

ID332996 Polyporus tuberaster; Wyspa Uznam, 1,2km na sw od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB-31; 2020.07.11; kwaśna buczyna; na leżącym konarze buka kilka owocników w dwóch miejscach; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: to samo stanowisko co zgłoszona dzisiaj Mycena crocata i Ganoderma lucida
Żagiew bulwiasta fot. 1149244fot. 1149245fot. 1149246fot. 1149247fot. 1149248

ID333043 Polyporus tuberaster; Ok.100m na W od granicy rezerwatu Zwierzyniec, gm. Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC-36; 2020.07.11; Bór sosnowo-świerkowy z domieszkami; gałąź liściasta dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1149680 fot. 1149681

ID334074 Polyporus tuberaster; ok.1km na W od Szczepanek,gm.Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC-34; 2020.07.29; las w typie grądu(dębowo-grabowo-brzozowy); gałąź liściasta Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1157623 fot. 1157624

ID335878 Polyporus tuberaster; prop. rez. Wapnica na krawędzi Doliny Iny, 3,7 km na S od Wapnicy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-09; 2020.09.19; łęg olszowo-jesionowy; gałąź drzewa liściastego pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1170413 fot. 1170414 fot. 1170415

ID336248 Polyporus tuberaster; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2020.08.30; las mieszany z okresowym ciekiem wodnym -brzoza, olcha, sosna, grab i inne; na leżącej na ziemi gałęzi liściastego ( brzoza ? ) jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 13" N i 19st 15' 14" E

fot. 1173202 fot. 1173203 fot. 1173204

ID340705 Polyporus tuberaster; 2 km SW od wsi Kijów, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2020.08.16; bór sosnowy; pas lasu nad śródleśną rzeczką Pijawką -olcha, brzoza, grab i inne; na zmurszałym fragmencie brzozowej gałęzi leżącym na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 28" N 19st 14' 39,5" E

fot. 1196392 fot. 1196393

ID340716 Polyporus tuberaster; 0,7 km N od wsi Ruda; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2020.08.09; liściasty brzeg lasu; kępa osik i leszczyn; na leszczynowej gałęzi leżącej na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 15" N 19st 27' 19,8" E

fot. 1196451 fot. 1196452

ID345383 Polyporus tuberaster; ok. 0,5 km na E od Rudna Jeziorowego, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-24; 2021.05.23.; Porośnięta samosiewem brzozowo-sosnowym hałda nadkładu z czynnej żwirowni; galązka liściastego Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1228275 fot. 1228276

ID346698 Polyporus tuberaster; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Perłówkowa Buczyna), 0,7 km na NE od miejscowości Kozy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.07.19; żyzna buczyna; na gałęzi Fagus sylvatica w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1242726 fot. 1242727 fot. 1242728 fot. 1242729
zarodniki: 10,1-14,8 x 4,2-6,2 µm (średnio 12,4 x 5,1 µm), Q: 1,9-2,8 (średnio 2,4):
fot. 1242730

ID347317 Polyporus tuberaster; Wysoczyzna Elbląska, ok. 1,4 km na NEE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2021.08.07; Las bukowy; pozornie na glebie, prawdopodobnie na zagrzebanym kawałku drewna 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1247481.html
GPS: 54°14'44.1"N 19°25'07.8"E

ID347879 Polyporus tuberaster; las ok. 1,5 km na pn-wsch. od miejscowości Mianowo, gm. Kuczbork-Osada, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC-20; 2021.07.23; wilgotna dąbrowa z domieszką brzóz i nielicznymi iglastymi; na dwóch opadłych/odciętych gałazkach brzozy i leszczyny, leżących w pobliżu siebie po jednym owocniku na każdej gałązce; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz;
uwagi: GPS: 53;5;46N;20;6;55E; nie znalazłem skleroty, choć jeden z owocników wyrastał z niewielkiego zgrubienia; podobne żagwie są dość częste w tej okolicy
fot. 1252155fot. 1252156fot. 1252157fot. 1252158

ID348087 Polyporus tuberaster; Elbląg, Las Bażantarnia, 300 m. NW od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.22; Las bukowy z dodatkiem dębu; na martwym pniu lub konarze prawdopodobnie buka 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: W odległości kilkudziesięciu metrów rosły jeszcze 3 owocniki, z całkowicie centralnym trzonem, ale nie mam ich dokumentacji.
GPS: 54°10'49.3"N 19°28'19.2"E
fot. 1253788 fot. 1253789 fot. 1253790 fot. 1253791 fot. 1253792

ID349556 Polyporus tuberaster; 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.08.22; las liściasty -dąb, grab, brzoza, klon, leszczyna i inne; na gałęzi brzozowej leżącej na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 52,8" N 19st 23' 11" E

fot. 1264015 fot. 1264016

ID349812 Polyporus tuberaster; Gomunice; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.09.04; las mieszany -brzoza, klon, dąb, sosna, leszczyna, lipa; na gałęzi liściastego leżącej na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 35,5" N 19st 29' 28,5" E

fot. 1266408 fot. 1266409 fot. 1266410

ID350456 Polyporus tuberaster; las ok. 2,5km na pn-wsch od miejscowości Mianowo, gm. Kuczbork-Osada, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC-20; 2021.08.21; mszysty las sosnowy z czeremchą amerykańską w podszycie, nieliczne brzozy; we mchu przy ściętych gałęziach czeremchy amerykańskiej jeden duży owocnik; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: nie znalazłem skleroty
fot. 1270446fot. 1270447fot. 1270448

ID351615 Polyporus tuberaster; 2 km N od wsi Jamno; gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.08.21; rzadki bór sosnowy z mieszanym podrostem i podszytem -sosna, brzoza, dąb; na martwym dąbku jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 18,5" N 19st 13' 5,7" E

fot. 1281427 fot. 1281428 fot. 1281429

ID351856 Polyporus tuberaster; 2 km SW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.07.25; las mieszany -sosna, dąb, brzoza, osika, rzadziej inne; na murszejących gałęziach dębowych leżących na ziemi licznie ( ponad 32 owocniki w 12 punktach ), pojedynczo i po kilka; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 13,5" N 19st 16' 26,5" E

fot. 1284867 fot. 1284868 fot. 1284869 fot. 1284870 fot. 1284871 fot. 1284872 fot. 1284873 fot. 1284874

ID351881 Polyporus tuberaster; 0,3 km S od leśn. Stobiecko; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.07.30; śródleśny młodnik dębowy; na zmurszałej, dębowej gałęzi leżącej na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 4' 7,5" N 19st 22' 41,5" E

fot. 1284928 fot. 1284929

ID352514 Polyporus tuberaster; 1,5 km N od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.07.17; las mieszany -brzoza, dąb, osika, sosna; na murszejących, leżących gałęziach dębowych 8 owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 19,5" N 19st 34' 12" E

fot. 1291672 fot. 1291673

31.07.

fot. 1291674 fot. 1291675 fot. 1291676 fot. 1291677 fot. 1291678 fot. 1291679

ID354688 Polyporus tuberaster; Las Ładzki; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.08.11; bór sosnowy z domieszką dębów, brzóz i innych; na leżącej na ziemi gałęzi dębowej jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 13,7" N 19st 21' 52,5" E

fot. 1307198 fot. 1307199 fot. 1307200

ID358201 Polyporus tuberaster; Elbląg-Jelenia Dolina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.06.05; Buczyna z dodatkami (Brz, Db, Gb); na obumarłych gałęziach liściastego 1 owocnik na jednej gałęzi (pierwsze 3 zdjęcia) i 3 owocniki na innej ok. 500 m. dalej (pozostałe zdjęcia); leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'38.5"N 19°29'40.1"E

fot. 1342754 fot. 1342755 fot. 1342756 fot. 1342757 fot. 1342758 fot. 1342759 fot. 1342760 fot. 1342761

ID358532 Polyporus tuberaster; Gdańsk-Brętowo, dolina strumienia Jasień, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.06.16; grąd, grab, olcha, osika, brzoza, dąb; na zmurszałej kłodzie leszczynowej 1 owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1346720fot. 1346721fot. 1346722fot. 1346723

ID358594 Polyporus tuberaster; 1 km SE od wsi Czyżów; gm. Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2022.05.14; wąski pas liściastego lasu u podnóża Góry Kamieńskiej-brzoza, klon, olsza czarna, robinia, sosna i inne; na padłym, młodym drzewku liściastym dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 12' 23" N 19st 24' 16,3" E

fot. 1347167 fot. 1347168 fot. 1347169 fot. 1347170

Ok. 40 m na pd. rosła jeszcze jedna, dość odmiennie wyglądająca żagiew

kolorowa Polyporus

ID358730 Polyporus tuberaster; 0,4 km S od leśn. Stobiecko; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.06.05; śródleśny młodnik dębowy; zmurszałe drągi i gałęzie dębowe leżące na ziemi 12 owocników na 8 gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 4' 7,8" N 19st 22' 41,5" E

fot. 1348389 fot. 1348390 fot. 1348391 fot. 1348392 fot. 1348393 fot. 1348394 fot. 1348395 fot. 1348396 fot. 1348397 fot. 1348398

ID358738 Polyporus tuberaster; Góra Kamieńska; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2022.06.11; młodniki brzozowe; na murszejących brzózkach pozostawionych po wycince dwa owocniki na dwóch brzózkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 12' 32,5" N 19st 26' 34" E

fot. 1348472 fot. 1348473 fot. 1348474

GPS: 51st 12' 55,5" N 19st 26' 14,5" E

fot. 1348475

ID359081 Polyporus tuberaster; Jagodno, 600 m. NE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2022.07.09; Buczyna, w tym miejscu z Db, Brz; a obumarłym młodym pniu prawdopodob. dębu 2 owocniki w wiązce; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'43.4"N 19°24'22.4"E

fot. 1351372 fot. 1351373 fot. 1351374 fot. 1351375 fot. 1351376 fot. 1351377

ID359254 Polyporus tuberaster; Równina Gorzowska (prop. rez. Lilie Wodne w Barlineckim PK), 3,3 km SE od miejscowości Moczydło, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-48; 2022.06.15; żyzna buczyna; konar powalonego Fagus sylvatica w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (podczas dosuszania owocnika na parapecie okna, został on skradziony przez jedną z mew srebrzystych gnieżdżących się na osiedlu), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1354439 fot. 1354440 fot. 1354441
brzeg kapelusza:
fot. 1354442
przekrój:
fot. 1354443
pory:
fot. 1354444
zarodniki: 10,4-14,1 x (-3,7)4,2-5,7(-6,1) µm (średnio 12,2 x 4,7 µm), Q: (-2,1)2,4-2,9 (średnio 2,6)
fot. 1354445
podstawki:
fot. 1354446
zwężone septy:
fot. 1354447

ID360414 Polyporus tuberaster; 1 km S od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2022.08.28; las mieszany -sosna, grab, brzoza, osika, dąb; na złamanym drzewku liściastym grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 8,8" N 19st 15' 6,5" E

fot. 1366495 fot. 1366496 fot. 1366497 fot. 1366498 fot. 1366499

ID360572 Polyporus tuberaster; Gdańsk-Orunia, łęg wierzbowy przy Potoku Oruńskim, okolice Parku Oruńskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-90; 2022.08.30; łęg wierzbowy, olcha, osika, jesion; kłoda wierzbowa 6 owocników i 50 m dalej 2 owocniki; leg. Marian Sęktas; det. Piotr Stanczak;
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1367105.html
fot. 1367976 fot. 1367977 fot. 1367978 fot. 1367979

ID360610 Polyporus tuberaster; 1 km SW od wsi Borzęcin; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2022.08.14; las liściasty -brzoza, grab, leszczyna, olcha; na leżącym na ziemi, murszejącym pniu leszczyny dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 8,5" N 19st 35' 31" E

fot. 1368272 fot. 1368273 fot. 1368274

ID360919 Polyporus tuberaster; Rychnowy, 800 m. E, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-97; 2022.09.10; Buczyna; na martwej gałęzi buka 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'26.3"N 19°37'53.8"E

fot. 1370437 fot. 1370438 fot. 1370439 fot. 1370440 fot. 1370441 fot. 1370442

ID361022 Polyporus tuberaster; 1 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.08.14; dąbrowa; na leżącej na ziemi gałęzi dębowej jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 8' 55,8" N 19st 34' 48,3" E

fot. 1371455 fot. 1371456 fot. 1371457

Żagiew tą znalazłem w tym roku jeszcze w kilku innych miejscach, w promieniu 500m .
fot. 1371458

ID361117 Polyporus tuberaster; 1,1km E od Jezierzyc-Śmierdnicy,gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2022.07.09; buczyna pomorska; leżący konar bukowy jeden owocnik; leg. Marcin Lożek, Jacek Drozda; det. Marcin Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Żagiew guzowata Nadl.Kliniska, Leśn.Morawsko, oddz.859A Obszar Natura 2000 Wzgórze Bukowe
fot. 1372169fot. 1372170fot. 1372171fot. 1372172fot. 1372173fot. 1372174

ID361367 Polyporus tuberaster; Kadyny, 1,1 km SE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.09.20; Buczyna; na opadłej gałęzi buka 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°17'32.3"N 19°30'26.5"E

fot. 1374283 fot. 1374284 fot. 1374285 fot. 1374286 fot. 1374287 fot. 1374288 fot. 1374289

ID362046 Polyporus tuberaster; las ok 1 km na pd. od Bryńska Szlacheckiego, gm. Lidzbark, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC-18; 2022.06.24; las: dąb, brzoza, sosna, lipa; na opadłych gałęziach lipy i brzozy 5 owocników na 3 gałęziach; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: nie znalazłem skleroty
fot. 1379622fot. 1379623fot. 1379624

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji