grzyby.pl
jadalnydopuszczony do obrotuGREJ

Agaricus bisporus (J.E. Lange) Pilát (1951)

pieczarka dwuzarodnikowa, pieczarka ogrodowa, Button Mushroom /en/
Agaricus hortensis (Cooke) Pilát (1951) · Agaricus hortensis ((Cooke) S. Imai (1938) · Psalliota hortensis var. bispora J.E. Lange (1926)

owocnik

Kapelusz młody brązowawy, rdzawobrązowy (jest też odmiana czysto biała var. albidus = A. hortensis- uprawiana w pieczarkarniach, rzadziej jest uprawiana forma typowa - z brązowymi łuseczkami); 50 – 130 mm średnicy, początkowo półkulisty z wiekiem do rozpostartego, w centrum nieco zagłębiony; powierzchnia początkowo gładka, z wiekiem pęka na przylegające łuseczki, leżące na białym podłożu; brzeg nieco wystaje poza blaszki i młody ze zwieszającymi się resztkami osłony.

space

Trzon ponad pierścieniem biały, z białymi włókienkami, kłaczkami, poniżej pierścienia szarobrązowy, w miejscach uciśniętych brązowiejący; 50 – 80 × 20 – 40 mm, równogruby, sztywny. Pierścień biały, na górnej powierzchni prążkowany; prosty, pojedynczy, ściągalny ku dołowi, trwały; gruby - w przekroju poprzecznym trójkątny.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czekoladowobrązowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, grubościenne, 6.5 – 8 × 5 – 6.5 µm. [80.5] Podstawki dwuzarodnikowe.

występowanie

W naturze rzadka. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, na dobrze nagnojonych glebach, na polach, poboczach dróg, na terenie gospodarstw rolnych, także w lasach.

wartość

Jadalna. Gatunek ten w biało zabarwionych odmianach jest powszechnie uprawiany na skalę przemysłową w pieczarkarniach.

uwagi