grzyby.pl

Phlegmacium caerulescens (Fr.) Wünsche

zasłonak niebieski
Cortinarius caerulescens (Schaeff.) Fr. non W. Saunders et W.G. Sm. (1870) [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius coerulescens (Schaeff.) Fr. orth.var. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID294865 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID233545 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID233545 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych, zwłaszcza w buczynach, na glebach wapiennych; wrzesień-październik.W lasach liściastych, zwłaszcza w buczynach, na glebach wapiennych; wrzesień-październik.