Postia rennyi (Berk. et Broome) Rajchenb.

drobnoporek niszczący
Oligoporus rennyi (Berk. et Broome) Donk
⇑ Postia
skróty strony i portalu

występowanie

Na pniakach sosnowych i świerkowych.