grzyby.pl

Oligoporus rennyi (Berk. et Broome) Donk

drobnoporek niszczący
Leptoporus destructor (Schrad.) Quél. · Oligoporus farinosus Bref. · Polyporus destructor Schrad. · Postia rennyi (Berk. et Broome) Rajchenb. [🔉 pos·ti·a *] · Tyromyces rennyi (Berk. et Broome) Ryvarden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Oligoporus Oligoporus Oligoporus OligoporusOligoporusdrobnoporek watowaty (Oligoporus sericeomollis)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na pniakach sosnowych i świerkowych.Na pniakach sosnowych i świerkowych.