grzyby.pl
chronionyGREJ
· takson nie ujęty w czekliście
· ochrona częściowa (II.28); b/wył. gosp. (§7.1)

Gyromitra ambigua (P. Karst.) Harmaja

Gyromitra Gyromitra Gyromitra GyromitraGyromitraGyromitra sphaerosporapiestrzenica jasnożółta (Gyromitra leucoxantha)
GREJ: ID131262 (© autora fot.); copyright © by GREJ

uwagi

Gyromitra ambigua jest makroskopowo niemal identyczna z piestrzenicą infułowatą (Gyromitra infula). Różni się zwykle ciemniejszymi, fioletowobrązowymi i mniejszymi owocnikami. A pewnie odróżnia się większymi zarodnikami (22 – 30 × 7.5 – 12 µm) ze znacznymi roszerzeniami ściany komórkowej na końcach (rzędu 1.5 – 3 µm).

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.28 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.