jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia ernstiae Feuerer et A. Thell

tarczownica Ernst