grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia ernstiae Feuerer et A. Thell

tarczownica Ernst
Parmelia Parmelia Parmelia ParmeliaParmeliatarczownica ciemna (Parmelia discordans)tarczownica wąskołatkowa (Parmelia pinnatifida)