grzyby.pl

Arrhenia obscurata (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

języczek czarnobrązowy, pępówka czarnobrązowa
Omphalina obscurata D.A. Reid [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID276562 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID276562 (© autora fot.)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Na pastwiskach, na ziemi wśród traw.Na pastwiskach, na ziemi wśród traw.