grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physcia dubia (Hoffm.) Lettau

obrost zmienny
Physcia Physcia Physcia PhysciaPhysciaobrost pośredni (Physcia dimidiata)obrost gwiazdkowaty (Physcia stellaris ssp. stellaris)