grzyby.pl

Phellodon melaleucus (Sw. ex Fr.) P. Karst.

Phellodon graveolens (Pers.) Banker
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście[105] jest to synonim korkozęba ciemnego (Phellodon connatus); wg Mycobank i GBIF to osobny gatunek. (2022-12-31)
Phellodon Phellodon Phellodon PhellodonPhellodonkorkoząb ciemny (Phellodon connatus)kolcownica sosnowa (Phellodon fuligineoalbus)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]