Lycoperdon umbrinum (purchawka brunatna)

cechy makroskopowe

Lycoperdon umbrinum (purchawka brunatna)
powierzchnia egzoperydium
Owocnik mniej lub bardziej wyraźnie odwrotnie gruszkowaty lub odwrotnie stożkowaty, średnicy 20-50 mm, do 50mm wysokości. U podstawy dobrze wykształcony sznur grzybni.

space

Podglebie o stosunkowo dużych komorach, stopniowo przechodzi w kolumelę; białe z wiekiem szarobrązowe, szarofioletowe.

space

Barwa zarodników w masie odpowiada barwie gleby.

cechy mikroskopowe

Zarodniki kulistawe, delikatnie brodawkowane (6-12 brodawek na obwodzie), bez resztek sterygm; 4.5-5 µm średnicy; odłamana masa sterygm zwykle nieobecna.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Stosunkowo częsta. Wyrasta latem i jesienią, w grupach, w lasach iglastych i mieszanych. Preferuje lekkie, kwaśne gleby próchniczne.
Summer-fall in coniferous and mixed forests, prefer sandy, acidic soils.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Młode owocniki z białym miąższem są jadalne.
When young and still white inside could be eaten.
Dość podobna są: purchawka czarniawa (Lycoperdon nigrescens) o ziarnistej strukturze osłony zewnętrznej i słabo wykształconej kolumelli i purchawka miękka (Lycoperdon molle) - ta ma wypukłość na szczycie owocnika, zwykle jest jaśniejsza; ma silniej gęściej brodawkowane zarodniki - 10-14 brodawek na obwodzie i mocniejsze kolczasto-ziarnkowate egzoperydium.

wybrane okazy · selected collections

#7
06 09 25 - 14
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.38 [14]
  • Hansen, L., Knudsen, H., 1997 — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. p.339 [110]
  • Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3367]
    Lycoperdon umbrinum Pers. · publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002 , Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Sumorok i in. 2008, Mączka i in. 2012, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Stasińska i Sotek 2016, Krotoski 2012, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018b, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Friedrich 2020, Ślusarczyk 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji