jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.

pawężnica palczasta