grzyby.pl

Parasola misera (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Hopple

czernidłak delikatny
Coprinus miser P. Karst. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Parasola Parasola Parasola ParasolaParasolaParasola galericuliformisczernidłak cieniolubny (Parasola leiocephala)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na odchodach.Na odchodach.