jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al.

przylepniczka łuseczkowata
Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.