grzyby.pl

Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert

ponurnik bocznotrzonowy, krowiak bocznotrzonowy
Paxillus panuoides (Fr.) Fr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tapinella panuoides (ponurnik bocznotrzonowy)
na żerdziach sosnowych umacniających skarpę
Tapinella panuoides var. ionipus
widok od strony blaszek okazu ze sztolni, z trzonem wyrastającym z wierzchołka kapelusza; trzon fioletowy (odmiana var. ionipus)

owocnik

Tapinella panuoides (ponurnik bocznotrzonowy)
Kapelusz bocznie przyrośnięty do podłoża, łopatkowaty, muszelkowaty, wydłużony, nieregularny, 20-100 mm średnicy; ochrowo-brązowy, oliwkowo-żółtawy, brzeg zawsze podwinięty; powierzchnia aksamitna.

space

Trzon trzon szczątkowy lub brak, u formy ionipus obecny, i fioletowo-aksamitny.

space

Pileus laterally attached to the substrate, spatulate, conchate, elongated, irregular, 20-100 mm in diameter; ochre-brown, olive-yellowish, margin always incurved; surface velutinous.

space

Stipe stipe residual or none, in forma ionipus present, and violet-velutinous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników jasnobrązowy.
Spore print light brown.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Niezbyt częsty, owocniki wyrastają w wiązkach, od lata do jesieni na martwym drewnie iglastych, często na konstrukcjach z takiego drewna, także w piwnicach lub kopalniach.
Not common, summer-fall, clustered on dead conifer wood.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.
Inedible.
Najbardziej podobny jest pomarańczowy boczniaczek pomarańczowożółty (Phyllotopsis nidulans) z kremowo-cielistym wysypem, inne podobne beztrzonowe grzyby mają biały wysyp zarodników.
The most similar stature has orange boczniaczek pomarańczowożółty (Phyllotopsis nidulans) with creamy-flesh-coloured spore print, other similar sessile mushrooms have white spore print.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.68 [26III]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. p.328 [11]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3738]
    Paxillus panuoides (Fr.) Fr. — wg Index Fungorum: Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert · synonimy: P. panuoides var. ionipus Quél., P. acheruntius (Humb.) Schrot., Tapinella panuoides (Fr.) E-J. Gilbert
    publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001 (as: Tapinella panuoides), Wojewoda 2002, Friedrich 2001, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Szczepkowski i Kubiak 2008, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a (as: Tapinella panuoides), Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009 (as: Tapinella panuoides), Kałucka 2009a (as: Tapinella panuoides), Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a , Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b (as: Tapinella panuoides f. panuoides), Gierczyk i in. 2014 (as: Tapinella panuoides), Karasiński i in. 2015 (as: Tapinella panuoides), Grzesiak i in. 2017, Stasińska i Sotek 2016 (as: Tapinella panuoides), Gierczyk i in. 2017a (as: Tapinella panuoides f. panuoides), Krotoski 2012, Mleczko i Beszczyńska 2015 (as: Tapinella panuoides), Wojewoda i in. 2016 (as: Tapinella panuoides), Stasińska i Sotek 2017 (as: Tapinella panuoides), Gierczyk i in. 2018 (as: Tapinella panuoides), Gierczyk i in. 2018a (as: Tapinella panuoides), Gierczyk i in. 2019a (as: Tapinella panuoides), Kujawa i in. 2019 (as: Tapinella panuoides f. panuoides), Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Tapinella panuoides f. panuoides), Stasińska i Sotek 2020 (as: Tapinella panuoides), Chachuła i in. 2021 (as: Tapinella panuoides), Gorczak i in. 2020 (as: Tapinella panuoides), Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Tapinella panuoides na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FG-21 348577 FG-32 341078

ID341078 Tapinella panuoides; Stasiana (Stasianie na mapie)(góra Ostra), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2020.12.20; las bukowo jodłowy z jaworem, grabem i in.; na rozkładającej się kłodzie jodłowej kilka owocników bokiem przyrośniętych; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1198424 fot. 1198425 fot. 1198426

ID348577 Tapinella panuoides; Ropianka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2021.09.01; las głównie jodłowy z bukiem i in.; leżący, rozkładający się drąg jodłowy kilka grup po kilka owocników (łącznie ok. 15); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1257646 fot. 1257647 fot. 1257648

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji