grzyby.pl
niejadalny

Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert

krowiak bocznotrzonowy
Paxillus panuoides (Fr.) Fr. (1838)
Tapinella panuoides (krowiak bocznotrzonowy)
na żerdziach sosnowych umacniających skarpę; 21.06.1999, Uznam, wybrzeże; copyright © by Marek Snowarski
Tapinella panuoides var. ionipus
widok od strony blaszek okazu ze sztolni, z trzonem wyrastającym z wierzchołka kapelusza; trzon fioletowy (odmiana var. ionipus)

owocnik

Tapinella panuoides (krowiak bocznotrzonowy)
Kapelusz bocznie przyrośnięty do podłoża, łopatkowaty, muszelkowaty, wydłużony, nieregularny, 20 – 100 mm średnicy; ochrowo-brązowy, oliwkowo-żółtawy, brzeg zawsze podwinięty; powierzchnia aksamitna.

space

Trzon trzon szczątkowy lub brak, u formy ionipus obecny, i fioletowo-aksamitny.

space

Pileus laterally attached to the substrate, spatulate, conchate, elongated, irregular, 20 – 100 mm in diameter; ochre-brown, olive-yellowish, margin always incurved; surface velutinous.

space

Stipe stipe residual or none, in forma ionipus present, and violet-velutinous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników jasnobrązowy.

Spore print light brown.

występowanie

Niezbyt częsty, owocniki wyrastają w wiązkach, od lata do jesieni na martwym drewnie iglastych, często na konstrukcjach z takiego drewna.

Not common, summer-fall, clustered on dead conifer wood.

wartość

Niejadalny.

Inedible.
Najbardziej podobny jest pomarańczowy boczniaczek pomarańczowożółty (Phyllotopsis nidulans) z kremowo-cielistym wysypem, inne podobne beztrzonowe grzyby mają biały wysyp zarodników.

The most similar stature has orange boczniaczek pomarańczowożółty (Phyllotopsis nidulans) with creamy-flesh-coloured spore print, other similar sessile mushrooms have white spore print.