Tx: 291
grzyby.pl

Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert

ponurnik bocznotrzonowy, krowiak bocznotrzonowy
Paxillus panuoides (Fr.) Fr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tapinella panuoides (ponurnik bocznotrzonowy)
na żerdziach sosnowych umacniających skarpę
Tapinella panuoides var. ionipus
widok od strony blaszek okazu ze sztolni, z trzonem wyrastającym z wierzchołka kapelusza; trzon fioletowy (odmiana var. ionipus)

owocnik

Tapinella panuoides (ponurnik bocznotrzonowy)
blaszki; na żerdziach sosnowych umacniających skarpę
Kapelusz bocznie przyrośnięty do podłoża, łopatkowaty, muszelkowaty, wydłużony, nieregularny, 20-100 mm średnicy; ochrowo-brązowy, oliwkowo-żółtawy, brzeg zawsze podwinięty; powierzchnia aksamitna.

space

Trzon trzon szczątkowy lub brak, u formy ionipus obecny, i fioletowo-aksamitny.

space

Pileus laterally attached to the substrate, spatulate, conchate, elongated, irregular, 20-100 mm in diameter; ochre-brown, olive-yellowish, margin always incurved; surface velutinous.

space

Stipe stipe residual or none, in forma ionipus present, and violet-velutinous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników jasnobrązowy.
Spore print light brown.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Niezbyt częsty, owocniki wyrastają w wiązkach, od lata do jesieni na martwym drewnie iglastych, często na konstrukcjach z takiego drewna, także w piwnicach lub kopalniach.
Not common, summer-fall, clustered on dead conifer wood.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.
Inedible.
Najbardziej podobny jest pomarańczowy boczniaczek pomarańczowożółty (Phyllotopsis nidulans) z kremowo-cielistym wysypem, inne podobne beztrzonowe grzyby mają biały wysyp zarodników.
The most similar stature has orange boczniaczek pomarańczowożółty (Phyllotopsis nidulans) with creamy-flesh-coloured spore print, other similar sessile mushrooms have white spore print.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Tapinella panuoides), Chlebicki (2008)[1393]Chlebicki (2008) Grzyby nadrzewne Gorców.[1393] (as: Tapinella panuoides), Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: Tapinella panuoides f. panuoides), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: Tapinella panuoides), Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508] (as: Tapinella panuoides f. panuoides), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: Tapinella panuoides), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Tapinella panuoides), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Tapinella panuoides), Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517] (as: Tapinella panuoides), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626] (as: Tapinella panuoides), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Tapinella panuoides), Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752] (as: Tapinella panuoides), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Tapinella panuoides f. panuoides), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz & Szkodzik (2002)[1872]Ławrynowicz & Szkodzik (2002) Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich.[1872], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886] (as: Tapinella panuoides), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961] (as: Tapinella panuoides), Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234] (as: Tapinella panuoides f. panuoides), Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255] (as: Tapinella panuoides), Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256] (as: Tapinella panuoides), Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257] (as: Tapinella panuoides), Szczepkowski & Kubiak (2008)[2341]Szczepkowski & Kubiak (2008) Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Polsce.[2341], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Tapinella panuoides)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:14 1 znaleziska Tapinella panuoides (ponurnik bocznotrzonowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA34 306614 FG21 348577 FG32 341078

ID 341 078 oznaczenie: Tapinella panuoides; lokalizacja: Stasiana (Stasianie na mapie)(góra Ostra), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 20 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo jodłowy z jaworem, grabem i in., na rozkładającej się kłodzie jodłowej, kilka owocników bokiem przyrośniętych; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1198424 fot.1198425 fot.1198426 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1198424
1198425
1198426

ID 348 577 oznaczenie: Tapinella panuoides; lokalizacja: Ropianka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 1 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z bukiem i in., leżący, rozkładający się drąg jodłowy, kilka grup po kilka owocników (łącznie ok. 15); leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1257646 fot.1257647 fot.1257648 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1257646
1257647
1257648
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji