grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium pinastri Tibell

pałecznik sosnowy
Calicium Calicium Calicium CaliciumCaliciumpałecznik wątpliwy (Calicium parvum)pałecznik dObowy (Calicium quercinum)