Disciseda bovista (przewrotka wielka)
Disciseda bovista (przewrotka wielka)
Disciseda bovista (przewrotka wielka)

cechy makroskopowe

Disciseda bovista (przewrotka wielka)
Owocnik kulistawy, przypłaszczony, 17-30 mm [14], 10-30(40) mm [117][127] średnicy.

space

Endoperydium w części odkrytej orzechowobrązowe; konsystencji pergaminowatej, sztywne.

space

cechy mikroskopowe

Disciseda bovista (przewrotka wielka)
Zarodniki kuliste, jasnożółtawe do brązowowawych, wyraźnie silnie brodawkowane, 5-6(7.1) µm średnicy, urzeźbienie 1-1.5 µm wysokości [14], 5.5-8 µm, urzeźbienie 0.5-1 µm [117], (5)5.8-6.1(7) µm, praktycznie bez resztek sterygm, z 16-24 brodawkami na obwodzie, wysokości 0.5-1 µm [127].

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Najczęściej spotykany gatunek przewrotki (Disciseda). W miejscach piaszczystych, ciepłych, poza lasami, kserotermiczne murawy piaskach i tereny ruderalne; rzadko w lasach; sierpień-październik. Saprotrof.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

uwagi

Od innych gatunków rodzaju możliwe jest odróżnienie jedynie po rozmiarze i urzeźbieniu zarodników. Zobacz opis charakterystycznego rozwoju owocników na stronie rodzaju przewrotka (Disciseda).

wybrane okazy · selected collections

#10
06 06 25 - 2
/Borova, Svaty Jan Moravski, Słowacja/
#8
06 06 25 - 2b
/Borova, Svaty Jan Moravski, Słowacja/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Sarasini, M., 2005 — Gasteromiceti epigei. p.178 [127]
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.45 [14]
  • Poumarat, S., 2001 — Cle des Gasteromycetes epiges d'Europe. p.51 [117]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2213]
    Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. · publikacje: Flisińska 2004, Stasińska 2008b, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i in. 2012b, Łuszczyński i Tomaszewska 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Tomaszewska i in. 2015, Łuszczyński 2012, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Kujawa i in. 2020

znaleziska Disciseda bovista na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EC-25 355904 EE-00 81595

 ID81595  Disciseda bovista; Tomaszów Maz. przy wylocie ul.Wodnej, na wysokości centralnego ujęcia wody pitnej na Pilicy, EE-00; 2007.09.29; Rozległa łąka z rzadka rosnącymi sosnami; piaszczyste pojedynczo; leg. Marek Ciszewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MC/5.07.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: --

ID355904 Disciseda bovista; Goski Wąsosze, gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2022.03.01; murawa napiaskowa na poboczu drogi przechodzącej przez wieś; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1319217.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji