grzyby.pl

Postia tephroleuca (Fr.) Jülich [🔉 pos·ti·a *]

drobnoporek mleczny
Oligoporus tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden [główna w czekliście] · Tyromyces tephroleucus (Fr.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Postia Postia Postia PostiaPostiadrobnoporek łagodny (Postia lowei)drobnoporek woskowaty (Postia ceriflua)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu, na martwym drewnie drzew iglastych i liściastych; lato-jesień. Wywołuje białą zgniliznę drewna.W lasach różnego typu, na martwym drewnie drzew iglastych i liściastych; lato-jesień. Wywołuje białą zgniliznę drewna.