grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium lenticulare Ach.

pałecznik soczewkowaty
Calicium Calicium Calicium CaliciumCaliciumpałecznik jasny (Calicium glaucellum)pałecznik wątpliwy (Calicium parvum)