grzyby.pl

Phlegmacium coerulescentium (Rob. Henry) Niskanen et Liimat.

Cortinarius coerulescentium Rob. Henry [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak żółtkowy (Phlegmacium cliduchus)Thaxterogaster collocandoides

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]