grzyby.pl

Descolea alba (Klotzsch) Kuhar, Nouhra et M.E. Sm.

podziemniczek białawy
Descomyces albus (Berk.) Bougher et Castellano · Hymenangium album Klotzsch · Hymenogaster albus Berk. [główna w czekliście] · Hymenogaster klotzschii Tul. et C. Tul., Fungi Hypogaei: Histoire et Monographie des Champignons Hypogés: 64, tab. 10
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]