grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot et Galzin

powłocznica lipowa
Peniophora Peniophora Peniophora PeniophoraPeniophorapowłocznica jesionowa (Peniophora limitata)powłocznica popielata (Peniophora cinerea)

występowanie

Na gałązkach lipy (Tilia).