grzyby.pl

Mycoacia aurea (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden

woszczyneczka iglasta, żylak iglasty
Phlebia aurea (Fr.) Nakasone [główna w czekliście] · Sarcodontia stenodon (Pers.) Nikol.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycoacia Mycoacia Mycoacia MycoaciaMycoaciawoszczyneczka czerniejąca (Mycoacia fuscoatra)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na drewnie drzew liściastych, na gałęziach i pniach; jesienią.Na drewnie drzew liściastych, na gałęziach i pniach; jesienią.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony