jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium adspersum Pers.

pałecznik skupiony