Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196830 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196603 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID226583 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID243440 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na drewnie drzew liściastych i iglastych; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.[134]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Pholiota adiposa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

253951 356911 AB-31 340405 AB-53 336706 AB-93 281099 AB-94 335563 299669 281267 281198 281184 AB-97 323105 AC-37 362390 362327 BB-01 287031 243440 CA-79 332655 CA-97 209333 CC-74 211905 DA-80 332657 343922 DC-57 252078 DE-35 327787 DE-45 196830 207157 DE-46 218521 DE-47 218528 226583 DE-57 309058 DE-94 255003 DE-95 196603 EB-59 275000 274878 FG-33 230355 230356

 ID196603  Pholiota adiposa; Złoty Potok rezerwat Parkowe, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2009.10.04; las bukowy; bukowa kłoda kilka sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/111004/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 470286 fot. 470287 fot. 470288

 ID196830  Pholiota adiposa; niecały 1 km na pnwsch od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.11.20; przydroże; pniak po przydrożnej topoli 30 owocników w wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/111120/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 51st 6' 14,55" N i 19st 17' 54,43" E

Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/462538.html

 ID207157  (potwierdzenie 196830) Pholiota adiposa; 1 km NE od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.10.20; przydroże; pniak po przydrożnej topoli wiązka ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/121020/0005, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 526629

 ID209333  Pholiota adiposa; Obrzeże Rezerwatu Ostrzycki Las Pierszczewko, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-97; 2012.10.28; las bukowy; kłoda bukowa kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/121028/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/526769.html
uwagi: fot. 538334

 ID211905  Pholiota adiposa; 1,6 km na SW od Gościeszynka, gmina Rogowo, okolice jeziora Sykule Duże, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2012.10.11; las mieszany, sosna, dąb, nieopodal przydroża, po przeciwnej stronie drogi leśnej świeżo obsadzony zręb; pniak brzozy licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/121011/0001, tak, notatka: nie
uwagi: N 52°38'48,89" E 17°40'59,53"
nadl. Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddz. 200

siedlisko
fot. 551497 fot. 551498
owocniki
fot. 551499 fot. 551500 fot. 551501 fot. 551502 fot. 551503

 ID218521  Pholiota adiposa; 1 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2012.09.23; dziczejący sad na obrzeżach lasu; na żywym orzechu włoskim dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/120923/0003, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 57" N i 19st 29' 23,75" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/542819.html

 ID218528  Pholiota adiposa; 1 km SW od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2012.10.19; las mieszany -gł.sosny i brzozy; na stojącej, obumierającej brzozie kilkadziesiąt owocników, gł. w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/121019/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 49,8" N i 19st 36' 35,1" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/542165.html

 ID226583  (potwierdzenie 218528) Pholiota adiposa; 1 km SW od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.09.27; las mieszany -gł. sosny i brzozy; na obumarłej, przewróconej brzozie ( na pniu ) kilkanaście owocników w kilku wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130927/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 614520 fot. 614521 fot. 614522

 ID230355  Pholiota adiposa; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2012.09.15; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; mocno rozłożone drewno, chyba jodłowe 3 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/120915/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 633883 fot. 633884
dyskusja w wątku
https://www.bio-forum.pl/messages/33/554211.html

 ID230356  Pholiota adiposa; Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.09.23; las jodłowy, około 2 km dalej buczyna karpacka (domieszki leszczyny, jawora, jodły, sosny, modrzewia); na stojącej jodle, na bukowej kłodzie na obrzeżu leśnej drogi 2 wiązki, po kilka owocników i na buku 1 wiązka; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/120923/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 633889 fot. 633890 fot. 633891
dyskusja i zdjęcia w wątkach
https://www.bio-forum.pl/messages/33/553513.html
https://www.bio-forum.pl/messages/33/554224.html

 ID243440  Pholiota adiposa; 2 km SE od. m.Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2013.10.02; buczyna; na leż±cej kłodzie buka jedna wi±zka owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/131002/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia w w±tku https://www.bio-forum.pl/messages/33/600533.html

 ID252078  Pholiota adiposa; pobocze DK 10, między Kisielewo-Mieszaki, pow. sierpecki, woj. mazowieckie, DC-57; 2014.10.18; trawiaste pobocze; pniak liściasty i obok kilkadziesiat szt w wiazkach; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/141018/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/714295.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/714296.jpg

 ID253951  Pholiota adiposa; 2 km S od m.Budzistowo, oddz. 194i Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie; 2014.09.27; las mieszany; na pniaku buka dwa owocniki w grupie; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/140927/0002, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/705983.html

 ID255003  Pholiota adiposa s. str.; Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-94; 2013.10.20; las bukowy; na kłodzie kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/131020/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 736829 fot. 736830

 ID274878  Pholiota adiposa; Puszcza Piska Pierwos, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie*, EB-59; 2013.10.11; grab, brzoza, świerk; brzoza kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131011/0002, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/611433.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/611434.jpg&type=image/jpeg

 ID275000  Pholiota adiposa; Puszcza Piska Krutyń, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.10.11; Dąb, grab, sosna, brzoza; brzoza kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131011/0002, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/611369.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/611370.jpg&type=image/jpeg

 ID281099  Pholiota adiposa s. str.; Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2014.10.06; żyzna buczyna przy młodniku świerkowym; na bukowej kłodzie w wiązkach - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/141006/0001, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/795912.html

 ID281184  Pholiota adiposa s. str.; Puszcza Bukowa, 1,8 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.10.18; na powierzchni pohuraganowej w żyznej buczynie; na kłodzie złomu bukowego w grupie i w wiązkach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151018/0001, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/794906.html

 ID281198  Pholiota adiposa s. str.; Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.10.25; buczyna z domieszką pojedynczych sosen; na rakowatej narośli starego buka w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151025/0001, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/818016.html

 ID281267  Pholiota adiposa s. str.; Puszcza Bukowa, 1,8 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.11.14; żyzna buczyna; w przyodziomkowej dziupli buka w wiązce - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151114/0001, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/818651.html

 ID287031  Pholiota adiposa; 2 km SE od m. Bagicz; oddz. 47d Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2015.10.26; Łęg olszowy; na leżącej kłodzie bukowej w wiązce; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/151026/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/800077.html

 ID299669  Pholiota adiposa s. str.; Puszcza Bukowa, ok. 1,8 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2013.09.28; żyzna buczyna; na bukowej kłodzie powalonej przez wiatr pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000864, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/820674.html

ID309058 Pholiota adiposa; 0,5 km SW od wsi Tomaszów, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2017.10.14; las mieszany -dęby, brzozy, sosny; na murszejącym pniu powalonej brzozy ponad 150 owocników , gł. w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 55" E i 19st 37' 9,7" E

fot. 963325 fot. 963326 fot. 963327

 ID323105  Pholiota adiposa; Dolina Krąpieli, 1 km na S od Ulikowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 2019.04.30; żyzna buczyna; na kłodzie złomu pomnikowego buka w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009326, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1061512.html

ID327787 Pholiota adiposa; 1 km SE od osady Adamów; gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2019.10.16; bór sosnowy; na brzozowym pniaku wiązka kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 29" N i 19st 22' 51,5" E

fot. 1113064 fot. 1113065 fot. 1113066 fot. 1113067
siedlisko
fot. 1113068

 ID332655  Pholiota adiposa; Gdańsk Rynarzewo, pow. Gdańsk, woj. Pomorskie, CA-79; 2017.10.04; Buk, dąb, grab, świerk; buk dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005272, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/954118.html
uwagi: fot. 1147089

 ID332657  Pholiota adiposa; Gdańsk Oliwa ul. Polanki, pow. Gdańsk, woj. Pomorskie, DA-80; 2017.10.06; polana ze składowiskiem drewna; topola kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005271, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/954173.html
uwagi: fot. 1147092

 ID335563  Pholiota adiposa; Puszcza Bukowa, 2,7 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.11.14; żyzna buczyna; na pniu żywego buka w wiązce - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005897, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1034244.html

ID336706 Pholiota adiposa; prop. rez. Krzewina, 0,7 km na N od Kopic w gm. Stepnica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-53; 2020.09.30; kępa brzóz w norze mieszanym; na pniu Betula pendula w wiązce - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1176593 fot. 1176594 fot. 1176595
zarodniki: 7,6-8,9 µm x 4,8-5,6 µm (średnio: 8,3 x 5,3 µm), Q: 1,5-,7 (średnio 1,6)
fot. 1176596
chrysocystyda
fot. 1176597
cheilocystydy
fot. 1176598

ID340405 Pholiota adiposa; Wyspa Uznam (prop. rez. Łowiczanka), 2,1 km na SE od Stacji nautycznej Karsibór, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB-31; 2020.11.07; pobocze drogi w borze mieszanym - składowisko pociętego drewna; na odciętym fragmencie kłody Fagus sylvaticus w wiązce - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1194824 fot. 1194825 fot. 1194826
Zarodniki: 6,8-9,0 x 5,0-6,0 µm (średnio 7,7 x 5,5 µm), Q: 1,3-1,5 (średnio 1,4):
fot. 1194827
podstawki:
fot. 1194828
cheilocystydy:
fot. 1194829
pleurochrysocystydy:
fot. 1194830

 ID343922  Pholiota adiposa; TPK Gdańsk Matemblewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2014.10.19; buk, sosna; drewno kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006818, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/713258.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/713259.jpg

 ID356911  Pholiota adiposa; 50.073096, 20.046534, pow. krakowski, woj. małopolskie; 2021.10.21; Drzewostan na osiedlu; brzoza w grupie około 10szt; leg. Ryszard Janiczek; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009225, tak
uwagi: fot. 1329641 fot. 1329642 fot. 1329643 fot. 1329644


https://youtu.be/GDFMlpLJAuE


ID362327 Pholiota adiposa; Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,2 km SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu Jeziora Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.03; żyzna buczyna; na kłodzie Fagus sylvatica kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382033 fot. 1382034 fot. 1382035 fot. 1382036
Zarodniki: 7,5-8,8 x 4,7-5,7 µm (średnio 8,1 x 5,2 µm), Q: 1,4-1,7 (średnio 1,6):
fot. 1382037
cheilocystydy:
fot. 1382038

ID362390 Pholiota adiposa; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 3 km na SW od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.05; kwaśna buczyna; na pniu Fagus sylvatica kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382324 fot. 1382325 fot. 1382326
Zarodniki: 7,2-9,3 x 4,9-5,9 µm (średnio 8,2 x 5,3 µm), Q: 1,4-1,7 (średnio 1,5):
fot. 1382327
cheilocystydy:
fot. 1382328

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji