Tx: 1093
grzyby.pl

Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm.

łuskwiak tłustawy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Patrz uwagi nomenklatoryczne przy łuskwiaku złotawym (Pholiota cerifera). [MS (2024-1-12)]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196830 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196603 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID226583 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID243440 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na drewnie drzew liściastych i iglastych; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: P. adiposa s. str.), Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Holec (2001)[1590]Holec (2001) The genus Pholiota in central and western Europe.[1590], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Pholiota adiposa (łuskwiak tłustawy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 253951 356911 AB31 340405 AB53 336706 AB84 375032 AB93 281099 AB94 281184 281198 281267 299669 335563 AB97 323105 AC37 362327 362390 BB01 243440 287031 CA79 332655 CA97 209333 CC74 211905 DA80 332657 343922 DC57 252078 DE35 327787 DE45 196830 207157 DE46 218521 DE47 218528 226583 DE57 309058 DE94 255003 DE95 196603 EB59 274878 275000 FG33 230355 230356

ID 196 603 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Złoty Potok rezerwat Parkowe, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 4 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, bukowa kłoda, kilka sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/111004/0001; uwagi: fot.470286 fot.470287 fot.470288 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

470286
470287
470288

ID 196 830 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: niecały 1 km na pnwsch od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 14,55" N i 19st 17' 54,43" E], DE45; data zbioru: 20 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, pniak po przydrożnej topoli, 30 owocników w wiązce; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/111120/0001; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:462538] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 462538 ;

ID 207 157 oznaczenie: Pholiota adiposa; • potwierdzenie ID196 830; lokalizacja: 1 km NE od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 20 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, pniak po przydrożnej topoli, wiązka ok.20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/121020/0005; uwagi: fot.526629 [notatka: nie] [fotografie: tak];

526629

ID 209 333 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Obrzeże Rezerwatu Ostrzycki Las Pierszczewko, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA97; data zbioru: 28 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, kłoda bukowa, kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/121028/0001; uwagi: fot.538334 [notatka: [bf:526769]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 526769 ;

ID 211 905 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: 1,6 km na SW od Gościeszynka, gmina Rogowo, okolice jeziora Sykule Duże, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [N 52°38'48,89" E 17°40'59,53"], CC74; data zbioru: 11 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, nieopodal przydroża, po przeciwnej stronie drogi leśnej świeżo obsadzony zręb, pniak brzozy, licznie; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/121011/0001; uwagi: nadl. Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddz. 200; siedlisko; fot.551497 fot.551498; owocniki; fot.551499 fot.551500 fot.551501 fot.551502 fot.551503 [notatka: nie] [fotografie: tak];

551497
551498
551499
551500
551501
551502
551503

ID 218 521 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: 1 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 57" N i 19st 29' 23,75" E], DE46; data zbioru: 23 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dziczejący sad na obrzeżach lasu, na żywym orzechu włoskim, dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/120923/0003; uwagi: [bf:542819] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 542819 ;

ID 218 528 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: 1 km SW od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 7' 49,8" N i 19st 36' 35,1" E], DE47; data zbioru: 19 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.sosny i brzozy, na stojącej, obumierającej brzozie, kilkadziesiąt owocników, gł. w wiązkach; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/121019/0001; uwagi: [bf:542165] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 542165 ;

ID 226 583 oznaczenie: Pholiota adiposa; • potwierdzenie ID218 528; lokalizacja: 1 km SW od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 27 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł. sosny i brzozy, na obumarłej, przewróconej brzozie ( na pniu ), kilkanaście owocników w kilku wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130927/0003; uwagi: fot.614520 fot.614521 fot.614522 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614520
614521
614522

ID 230 355 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, mocno rozłożone drewno, chyba jodłowe, 3 owocniki; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/120915/0002; uwagi: fot.633883 fot.633884; dyskusja w wątku; [bf:554211] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 554211 ;

ID 230 356 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 23 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, około 2 km dalej buczyna karpacka (domieszki leszczyny, jawora, jodły, sosny, modrzewia), na stojącej jodle, na bukowej kłodzie na obrzeżu leśnej drogi, 2 wiązki, po kilka owocników i na buku 1 wiązka; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/120923/0003; uwagi: fot.633889 fot.633890 fot.633891; dyskusja i zdjęcia w wątkach; [bf:553513]; [bf:554224] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 553513 554224 ;

ID 243 440 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: 2 km SE od. m.Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 2 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na leż±cej kłodzie buka, jedna wi±zka owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/131002/0001; uwagi: Zdjęcia w w±tku [bf:600533] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 600533 ;

ID 252 078 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: pobocze DK 10, między Kisielewo-Mieszaki, pow. sierpecki, woj. mazowieckie, DC57; data zbioru: 18 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste pobocze, pniak liściasty i obok, kilkadziesiat szt w wiazkach; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/141018/0001; uwagi: fot.714296 [notatka: [bf:714295]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 714295 ;

ID 253 951 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: 2 km S od m.Budzistowo, oddz. 194i Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie; data zbioru: 27 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniaku buka, dwa owocniki w grupie; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/140927/0002; uwagi: [bf:705983] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 705983 ;

ID 255 003 oznaczenie: Pholiota adiposa s. str.; lokalizacja: Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE94; data zbioru: 20 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na kłodzie, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/131020/0001; uwagi: fot.736829 fot.736830 [notatka: nie] [fotografie: tak];

736829
736830

ID 274 878 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Puszcza Piska Pierwos, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie*, EB59; data zbioru: 11 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grab, brzoza, świerk, brzoza, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131011/0002; uwagi: fot.611434 [notatka: [bf:611433]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 611433 ;

ID 275 000 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Puszcza Piska Krutyń, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB59; data zbioru: 11 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Dąb, grab, sosna, brzoza, brzoza, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131011/0002; uwagi: fot.611370 [notatka: [bf:611369]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 611369 ;

ID 281 099 oznaczenie: Pholiota adiposa s. str.; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 6 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna przy młodniku świerkowym, na bukowej kłodzie, w wiązkach - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/141006/0001; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:795912] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 795912 ;

ID 281 184 oznaczenie: Pholiota adiposa s. str.; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 18 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na powierzchni pohuraganowej w żyznej buczynie, na kłodzie złomu bukowego, w grupie i w wiązkach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151018/0001; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:794906] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 794906 ;

ID 281 198 oznaczenie: Pholiota adiposa s. str.; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 25 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką pojedynczych sosen, na rakowatej narośli starego buka, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151025/0001; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:818016] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 818016 ;

ID 281 267 oznaczenie: Pholiota adiposa s. str.; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, w przyodziomkowej dziupli buka, w wiązce - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151114/0001; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:818651] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 818651 ;

ID 287 031 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: 2 km SE od m. Bagicz; oddz. 47d Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 26 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łęg olszowy, na leżącej kłodzie bukowej, w wiązce; leg. Tadeusz Twardy, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/151026/0001; uwagi: [bf:800077] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 800077 ;

ID 299 669 oznaczenie: Pholiota adiposa s. str.; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,8 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 28 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na bukowej kłodzie powalonej przez wiatr, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000864; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:820674] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 820674 ;

ID 309 058 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Tomaszów, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 14 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, na murszejącym pniu powalonej brzozy, ponad 150 owocników , gł. w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: 51st 2' 55" E i 19st 37' 9,7" E; fot.963325 fot.963326 fot.963327 [notatka: nie] [fotografie: tak];

963325
963326
963327

ID 323 105 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Dolina Krąpieli, 1 km na S od Ulikowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB97; data zbioru: 30 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie złomu pomnikowego buka, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009326; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1061512] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1061512 ;

ID 327 787 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: 1 km SE od osady Adamów; gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie [51st 12' 29" N i 19st 22' 51,5" E], DE35; data zbioru: 16 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na brzozowym pniaku, wiązka kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1113064 fot.1113065 fot.1113066 fot.1113067; siedlisko; fot.1113068 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1113064
1113065
1113066
1113067
1113068

ID 332 655 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Gdańsk Rynarzewo, pow. Gdańsk, woj. Pomorskie, CA79; data zbioru: 4 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buk, dąb, grab, świerk, buk, dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005272; uwagi: fot.1147089 [notatka: [bf:954118]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 954118 ;

ID 332 657 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul. Polanki, pow. Gdańsk, woj. Pomorskie, DA80; data zbioru: 6 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: polana ze składowiskiem drewna, topola, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005271; uwagi: fot.1147092 [notatka: [bf:954173]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 954173 ;

ID 335 563 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,7 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na pniu żywego buka, w wiązce - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005897; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1034244] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1034244 ;

ID 336 706 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: prop. rez. Krzewina, 0,7 km na N od Kopic w gm. Stepnica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB53; data zbioru: 30 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa brzóz w norze mieszanym, na pniu Betula pendula, w wiązce - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1176593 fot.1176594 fot.1176595; zarodniki: 7,6-8,9 µm x 4,8-5,6 µm średnio: 8,3 x 5,3 µm!, Q: 1,5-,7 średnio 1,6!; fot.1176596; chrysocystyda; fot.1176597; cheilocystydy; fot.1176598 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1176593
1176594
1176595
1176596
1176597
1176598

ID 340 405 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Wyspa Uznam (prop. rez. Łowiczanka), 2,1 km na SE od Stacji nautycznej Karsibór, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB31; data zbioru: 7 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w borze mieszanym - składowisko pociętego drewna, na odciętym fragmencie kłody Fagus sylvaticus, w wiązce - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1194824 fot.1194825 fot.1194826; Zarodniki: 6,8-9,0 x 5,0-6,0 µm średnio 7,7 x 5,5 µm!, Q: 1,3-1,5 średnio 1,4!:; fot.1194827; podstawki:; fot.1194828; cheilocystydy:; fot.1194829; pleurochrysocystydy:; fot.1194830 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194824
1194825
1194826
1194827
1194828
1194829
1194830

ID 343 922 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: TPK Gdańsk Matemblewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 19 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, sosna, drewno, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006818; uwagi: fot.713259 [notatka: [bf:713258]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 713258 ;

ID 356 911 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: 50.073096, 20.046534, pow. krakowski, woj. małopolskie; data zbioru: 21 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewostan na osiedlu, brzoza, w grupie około 10szt; leg. Ryszard Janiczek, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009225; uwagi: fot.1329641 fot.1329642 fot.1329643 fot.1329644; https://youtu.be/GDFMlpLJAuE [fotografie: tak];

1329641
1329642
1329643
1329644

ID 362 327 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,2 km SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu Jeziora Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 3 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382033 fot.1382034 fot.1382035 fot.1382036; Zarodniki: 7,5-8,8 x 4,7-5,7 µm średnio 8,1 x 5,2 µm!, Q: 1,4-1,7 średnio 1,6!:; fot.1382037; cheilocystydy:; fot.1382038 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382033
1382034
1382035
1382036
1382037
1382038

ID 362 390 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 3 km na SW od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 5 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na pniu Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382324 fot.1382325 fot.1382326; Zarodniki: 7,2-9,3 x 4,9-5,9 µm średnio 8,2 x 5,3 µm!, Q: 1,4-1,7 średnio 1,5!:; fot.1382327; cheilocystydy:; fot.1382328 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382324
1382325
1382326
1382327
1382328

ID 375 032 oznaczenie: Pholiota adiposa; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 0,5 km SE od wiaduktu A6 i S3 nad ul. Mączną w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 18 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na odziomku i kłodzie złamanego Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grażyna Domian; eksykat: BG; uwagi: zarodniki: 7,6-9,5 x 5,1-6,2 µm (średnio 8,6 x 5,6 µm), Q: 1,4-1,7 (średnio 1,6);

Pholiota adiposa_2023-11-18 (1).JPG
Pholiota adiposa_2023-11-18 (2).JPG
Pholiota adiposa_2023-11-18 (3).JPG
Pholiota adiposa_2023-11-18 (4).JPG
zar
cheilo i chryzo
cheilo2
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji