takson nie ujęty w czekliście

Psathyrella bipellis (Quél.) A.H. Sm.