grzyby.pl

Irpex lacteus (Fr.) Fr.

porokolczak mleczny
Steccherinum lacteum (Fr.) Krieglst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i poza nimi, na drewnie martwych lub żywych drzew i krzewów liściastych, rzadko iglastych; maj-listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3086]
    Irpex lacteus (Fr.) Fr. · synonimy: I. canescens Fr., I. pallescens Fr., I. tulipiferae (Schwein.) Schwein.
    uwagi: wg IF I canescens i I. tulipiferae to odrębne gatunki
    publikacje: Flisińska 2004, Wojewoda 2005, Adamczyk i in. 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz 2011 (as: Irpex cf. lacteus), Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Bartnik i in. 2015, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019 , Godzik i Piechnik 2019, Kujawa i in. 2019, Gorczak i in. 2020, Wołkowycki 2022

znaleziska Irpex lacteus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-35 352284 DE-45 355421 DE-46 233257 233255 DE-47 364220 DE-55 265310 357445 DE-56 310266 277413 328361 354120 GC-02 230746 GC-11 230719

 ID230719  Irpex lacteus; 1,5 km na S od Ogrodniczek pow. Białystok woj. podlaskie, GC-11; 2013.02.05; śródpolne zadrzewienie, drzewostan oraz charakter bardzo zróżnicowany; leżąca na ziemi gałązka liściastego (prawdopodobnie olchy) na dolnej stronie gałązki, owocnik resupinowato odgiety.; leg. Mirosław Gryc; det. Marcin Piątek; eksykat: BGF/BF/MG/130205/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636063fot. 636064

 ID230746  Irpex lacteus; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.05.01; las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej); na gałęzi brzozy, leżącej na ziemi na dolnej stronie substratu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130501/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636218fot. 636219fot. 636220

ID233255 Irpex lacteus; 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.02.21; liściasty brzeg lasu nad rz.Widawką; na pniu złamanej osiki owocnik rozpostarto-kapelusikowaty, długi na prawie dwa metry; leg. Jacek Nowicki; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 2,33" N i 19st 27' 54,77" E

Znalezisko prezentowane w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/653794.html

ID233257 Irpex lacteus; Radomsko, 200 m N od cmentarza na Bogwidzowach; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.12.28; las sosnowy z udziałem brzozy, dębu, czeremchy; na kawałkach gałęzi liściastego zagrzebanych w ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 36,93" N i 19st 25' 48,7" E

fot. 655304 fot. 655305 fot. 655306 fot. 655307 fot. 655308

ID265310 Irpex lacteus; 1 km N od wsi Klekotowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.04.01; bór sosnowy; na leżących gałązkach krzewu liściastego kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 49,75" N i 19st 24' 17,2" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/232773.html

ID277413 Irpex lacteus; 500 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.02.07; wielogatunkowy, wielopokoleniowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in; na pozostawionych po wycince gałęziach osiki kilkanaście owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 0,0" N i 19st 30' 38,5" E

fot. 826926 fot. 826927

ID310266 Irpex lacteus; 1 km E od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2017.11.18; podmokły las mieszany -sosny, osiki, brzozy, świerki; na pozostawionych po wycince gałęziach osik licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 54" N i 19st 27' 9,5" E

fot. 970311 fot. 970312 fot. 970313

ID328361 Irpex lacteus; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.11.23; las mieszany -olchy, brzozy, sosny, topole; na konarach i gałęziach pozostawionych po wycince i gałęziach padłych brzóz licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 8" N i 19st 26' 21,5" E


fot. 1118019 fot. 1118020 fot. 1118021 fot. 1118022 fot. 1118023

ID352284 Irpex lacteus; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.11.11; młodniki sosnowe przetykane paskami brzóz; na pozostawionej po przecince brzózce grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 43" N 19st 24' 33,5" E

fot. 1289177 fot. 1289178 fot. 1289179

ID354120 Irpex lacteus; 0,7 km S od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.12.29; las mieszany, sosnowo-bukowy; na bukowej gałęzi leżącej na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 29,5" N 19st 29' 32,6" E

fot. 1303696 fot. 1303697 fot. 1303698 fot. 1303699

ID355421 Irpex lacteus; 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.02.04; rekultywowany teren byłej żwirowni; las mieszany -sosna pospolita, wejmutka, robinia, wierzba, topola; na leżącej na ziemi gałęzi robinii grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 38,8" N 19st 24' 57,5" E

fot. 1313384 fot. 1313385 fot. 1313386

ID357445 Irpex lacteus; 1 km N od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.04.15; bór sosnowy; sterta gałęzi liściastych wyrzucona przy leśnej drodze; na gałęziach liściastego krzewu lub drzewa licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 35,2" N 19st 21' 27,3" E

fot. 1334747 fot. 1334748 fot. 1334749 fot. 1334750 fot. 1334751 fot. 1334752 fot. 1334753

ID364220 Irpex lacteus; 1 km NW od wsi Widawka; gm. Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2022.11.13; bór sosnowy; na ściętej, leżącej na ziemi gałęzi czeremchy (?) kilkadziesiąt owocników, często pozrastanych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1212 19,5877

fot. 1395936 fot. 1395937 fot. 1395938 fot. 1395939

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji