grzyby.pl

Phellodon violascens (Alb. et Schwein.) A.M. Ainsw.

kolcownica świerkowa, kolcownica fioletowawa
Bankera violascens (Alb. et Schwein.) Pouzar [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phellodon Phellodon Phellodon PhellodonPhellodonkolcownica sosnowa (Phellodon fuligineoalbus)
Phellodon violascens (kolcownica świerkowa)
17.07.2008, Zubrzyca Górna, pow. nowotarski; copyright © by Joanna Gądek
Phellodon violascens (kolcownica świerkowa)
Phellodon violascens (kolcownica świerkowa)
Phellodon violascens (kolcownica świerkowa)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID255935 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID255936 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID255936 (© autora fot.)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080717.111533.jgadek - Phellodon violascens (kolcownica świerkowa); Zubrzyca Górna, pow. nowotarski
080717-111533
leg. Joanna Gądek
/Zubrzyca Górna, pow. nowotarski/ #4

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu ale zawsze pod świerkami, na ziemi, wśród mchów; sierpień-październik.W lasach różnego typu ale zawsze pod świerkami, na ziemi, wśród mchów; sierpień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony