grzyby.pl

Peniophorella

strzępkoskórka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rickenellaceae Rickenellaceae Rickenellaceae RickenellaceaeRickenellaceae strzępkoskórka (Hyphoderma) strzępkoskórka (Hyphoderma…strzępkoskórka (Hyphoderma)łopateczka mchowa (Muscinupta laevis)Odonticium septocystidiatum