Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)

opis

Kapelusz jasny, kremowy, bladobrązowy, na brzegu żółknący, z wiekiem szarobrązowy; 20-100 mm szerokości; bez resztek osłony.

space

Trzon ekscentryczny lub boczny.

space

Pileus light, creamy, pale brown, at the margin yellowing, in age gray-brown; 20-100 mm broad; without veil remains.

space

Stipe eccentric or lateral.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały z fioletowym odcieniem. Zarodniki cylindryczne, 7.5-11 x 3-4 µm.
Spore print white with violet tint. Spores cylindrical, 7.5-11 x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W przeciwieństwie do boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus) tworzy owocniki głównie w ciepłej porze roku, od lata do wczesnej jesieni. Na drewnie drzew liściastych, najczęściej na martwych lub zamierających pniach buka, brzozy i lip.
Contrary to boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) forms sporocarps in the warm season of the year from summer until early autumn. On the hardwoods, usually beech-tree, birch and lime.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.[105]
Edible.

wybrane okazy · selected collections

#14
03 05 31 - 2
/dolina Odry-Oławy/
#6
mk.060819-1
leg. Marek Kozłowski
/Park Leśny Bemowo, Warszawa/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Moser, M., 1983 — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2. [27]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Pleurotus pulmonarius na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

313246 AB-65 359497 AB-73 323979 AB-83 137672 AB-84 346295 345790 AB-93 323936 139288 137673 AB-94 113532 361118 138961 139137 AC-12 351978 AC-37 362307 362386 362189 363288 AC-48 359252 BC-89 152523 BC-99 111643 CA-89 138745 142997 142978 360644 CA-97 108174 36400 CA-99 361056 CC-83 156878 DA-70 148405 DA-80 117093 107658 109257 25185 105858 108146 114686 DA-96 361084 360094 DA-97 361359 DB-05 359758 346831 DB-06 348081 360043 359665 348478 DB-17 360921 360219 DD-77 16426 DD-95 302254 DE-35 360292 DE-46 350996 DE-47 334766 296065 DE-55 348162 360592 DE-56 315407 361062 DE-64 350587 DF-13 24040 DF-52 138941 DF-53 138926 DG-04 138864 EB-19 76687 EC-34 301474 EG-19 76062 EG-29 82571 FE-37 317826 FG-21 36257 FG-22 37633 FG-33 36259

 ID16426  Pleurotus pulmonarius; Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD-77; 2005.06.24; las mieszany z bukiem i jodłą; na leżącej kłodzie buka kilka wiązek; leg. Jacek Kalisiak; det. Anna Kujawa; eksykat: w Stacji ZBŚRiL PAN - 2/JKK/20.07.05, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: corocznie na tej kłodzie bukowej

=== nowy dla Nizin Środkowopolskich, w tym nowy dla Wyżyny Łódzkiej
=== na podst. Wojewoda Wł., 2005(2003). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.

fot. 13344 fot. 13345 ID24040  Pleurotus pulmonarius; 1,5 km na N od wsi Zendek, gmina Mierzęcice, DF-13; 2005.06.14; Bór sosonowy z domieszkami brzozy, olchy i świerka; opadła gałązka olchy?/topoli? dwa owocniki; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TK/5.09.05, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23848

 ID25185  Pleurotus pulmonarius; Gdańsk -Wrzeszcz ul.Michałowskiego, DA-80; 2005.08.02; Skraj lasu morenowego.; Na zwalonym drzewie liściastym. Na całej długości pnia w kępkach po parę sztuk.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/14216.html
 ID36257  Pleurotus pulmonarius; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 2006.06.25; las mieszany, sporo brzozy; brzozowy pień kilka owocników, jeden nad drugim i po klika zrośniętych razem; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/10.09.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: tydzień później, kilka metrów dalej, tym razem chyba na bukowym pniu sporo owocników, ale już w stanie rozkładu (eksykatu brak)
fot. 43451 fot. 43452 fot. 43453

 ID36259  Pleurotus pulmonarius; Wola Niżna, powiat krośnieński, FG-33; 2006.07.06; las mieszany, jodły, dęby, buki; na opadłych gałęziach chyba bukowych 3 młode owocniki zrośnięte; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/10.09.06, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 43456

 ID36400  Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 2006.07.08; Las mieszany.; Na karpie buka. Ok.20 owocników w kępkach.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/30.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 43708

 ID37633  Pleurotus pulmonarius; Mszana skrzyżowanie, FG-22; 2006.07.30; las mieszany; na martwej gałęzi (buka?) dachówkowato 4 owocniki (1 większy i 3 miniaturki), kilka dni później jeszcze raz na tej samej gałęzi się pojawił; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/4.12.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 46072 fot. 46073

 ID76062  Pleurotus pulmonarius; Dominikowice, pow. Gorlice, 2.5 km SE, EG-19; 2007.09.02; stary, nieco przerzedzony las bukowo - jodłowy ze skąpym podszytem i bogatym runem zielnym; na bukowym pniaku średnio zmurszałym, ale jeszcze twardym od kilku do kilkunastu owocników w trzech skupiskach; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach u zgłaszającego, <070902 Pleurotus pulmonarius>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Boczniak łyżkowaty
fot. 118451 fot. 118452 fot. 118453

ID76687 Pleurotus pulmonarius; Powiat Kętrzyn, gmina Kętrzyn.2 km na północ od miejscowości Pożarki, EB-19; 2007.07.23; ; Na martwych gałeziach grabowych Kilkanaście osobników przyrośnietych do gałęzi; leg. Przemysław Król; det. Marek Kozłowski; eksykat: Tak, wyśle, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 119667 fot. 119668 fot. 119669

 ID82571  Pleurotus pulmonarius; Bartne, gorlicki Beskid Niski, 2 km na S od cerkwi, EG-29; 2007.08.11; las bukowy; na średnio zmurszałych pniakach i leżących gałęziach bukowych w wilgotnej dolince grupkami po kilka - kilkanaście owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070811 Pleurotus pulmonarius>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Boczniak łyżkowaty
fot. 132593

 ID105858  Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Dolina Karoliny Trójmiejski Park Krajobrazowy, DA-80; 2008.07.07; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na gałęzi buka i lipy po kilka owocników na dwóch stanowiskach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 35/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181511 fot. 181512

 ID107658  Pleurotus pulmonarius; Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 400 m na W od ul. Niedźwiednik, przy Niedżwiedziej Drodze, oddz. 143., DA-80; 2008.07.05; Las bukowy; na pniu starego buka, drzewo jeszcze żywe, lecz pień z jednej strony obumarły i pruchniejący, Kilkanaście owocników ok 1.5 - 2.5 m nad ziemią,; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WCH/2.08.08, tak notatka: nie Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki wyrosły wzdłuż szczeliny wykutej przez dzięcioła.
fot. 185751 fot. 185752 fot. 185753 fot. 185754

 ID108146  Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Wąwóz Huzarów TPK, DA-80; 2008.07.27; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na kłodzie bukowej Kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 186830 fot. 186831

 ID108174  Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Zamkowa Góra-Kartuzy., CA-97; 2008.08.03; Buczyna.; na powalonym buku kilka kępek po kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186926 fot. 186927

ID109257 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona odz.122, DA-80; 2008.08.13; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na powalonej brzozie kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 189577

ID111643 Pleurotus pulmonarius; województwo wielkopolskie, powiat poznański, 2,1 km na pn.wsch. od wioski Radojewo k. Poznania, BC-99; 2008.08.24; las nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym klon, leszczyna, głóg; pień powalonego drzewa liściastego 10 grup po 2 do 3 owocników ułożonych dachówkowato, niektóre grupy bardzo bisko siebie; leg. Renata Z.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 52°30'39,60" E 16°58'05,47"

Powalony pień drzewa leży zaraz przy stanowisku Fistulina hepatica ze zgłoszenia ID:110624.

Owocniki mają zapach anyżu.

Siedlisko z powalonym drzewem:
fot. 195027

Owocniki na pniu powalonego drzewa:
fot. 195028

Przykładowe owocniki oraz hymenofor:
fot. 195029 fot. 195030

 ID113532  Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 1,7 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.07.23; Buczyna pomorska; na konarach powalonego rok wczesniej buka 12 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: boczniak łyżkowaty (płucny)
fot. 199651 fot. 199652

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/184565.html

ID114686 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Zaspa ul.Meissnera, DA-80; 2008.09.09; Osiedle mieszkaniowe; Na żywym drzewie liściastym przy parkingu samochodowym dwie kępki i kilka zejściowych owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 201940

ID117093 Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 2008.10.04; Las łegowy; Na martwym buku?wiązie?grabie? kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207039

ID137672 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 0,8 km na W od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2009.05.22; buczyna pomorska; na pniu powalonego buka w dwóch wiązkach i 1 owocnik osobno; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: boczniak płucny
fot. 254338 fot. 254339 fot. 254340 fot. 254341

ID137673 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 0,3 km na E od wiaduktu autostrady nad ul. Smoczą, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.05.22; buczyna pomorska; na pniu powalonego buka 12 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: boczniak płucny
fot. 254345 fot. 254346

ID138745 Pleurotus pulmonarius; Granica rezerwatu Dolina Strzyży Gdańsk Oliwa, CA-89; 2009.07.26; Las mieszany buk,leszczyna,klon,brzoza,osika,sosna.olsza; na leżącej kłodzie bukowej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 257402
N 54*21,780'
E018*32,131'
73 m.npm

ID138864 Pleurotus pulmonarius; 3 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG-04; 2009.06.26; las bukowy; na bukowej karpie, częściowo pozbawionej kory, przy leśnej drodze kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 257780 fot. 257781

 ID138926  Pleurotus pulmonarius; ok 7 km NE Tychy, woj.śląskie, DF-53; 2009.07.16; las liściasty bukowy z domieszką dębu; na zwalonych kłodach bukowych i rosnących bukach po kilkanaście/kilkadziesiąt owocników w wielu miejscach lasu w różnych stadiach rozwoju; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/7.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi:
fot. 258137 fot. 258138 fot. 258139

ID138941 Pleurotus pulmonarius; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 2009.07.24; las mieszany z przewagą grabu, buka, dębu i modrzewia, z domieszką sosny i świerka; na leżącej leżynie liściastego kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 258194

 ID138961  Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 1,2 na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.06.16; buczyna pomorska; na powalonej bukowej kłodzie około 20 owocników w mniejszych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 33/GD/15.05.2019, tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak płucny
fot. 258250 fot. 258251 fot. 258252 fot. 258253

ID139137 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 2,3 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.07.12; buczyna pomorska z domieszką Tp os na krawedzi skarpy niecki jeziora Glinna; na pniu pwalonej topoli około 50 owocników pojedynczo i w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak płucny
fot. 258929 fot. 258930 fot. 258931

 ID139288  Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 1,4 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.07.25; buczyna pomorska; na powalonym buku 19 owocnikow w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak płucny
fot. 259444 fot. 259445 fot. 259446

ID142978 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja,lipa,leszczyna,bez; na martwym jarząbie kilka owocników zeschniętych; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 268448 fot. 268449
N 54*23,340'
E 018*32,741'
84 m.npm

ID142997 Pleurotus pulmonarius; Lasy Oliwskie Matemblewo, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,daglezja; na kłodzie bukowej wzdłuż drogi leśnej kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 268514 fot. 268515

 ID148405  Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Kępa Redłowska. około 100 m od wejścia nr 13 na plażę idąc w kierunku Sopotu, DA-70; 2009.09.05; powalone drzewo buku na plaży. Drzewo już nie ma liści.; na drzewie brak oznak większego rozkładu przez inne grzyby 5 kępek grzybów; leg. Michał Prusiński, 10 lat, uczeń szkoły podstawowej nr 34; det. halina słowik; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/HS/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 282351

ID152523 Pleurotus pulmonarius; 1,4 km NE, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 2009.09.05; las mieszany, dąb, sosna; pniak niezidentyfikowanego gatunku drzewa licznie, kilkadziesiąt owocników, w wiązkach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, tak, notatka: mapka
uwagi: N 52°36'29,27" E 16°56'05,16"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 230

zdjęcia: widok pniaka z owocnikami (3 coraz bliższe ujęcia), przykładowe owocniki
fot. 293759 fot. 293760 fot. 293761 fot. 293762 fot. 293763 fot. 293764 fot. 293765

ID156878 Pleurotus pulmonarius; Gniezno, Park Miejski leżący pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Konikowo i Aleją Marcinkowskiego, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-83; 2009.06.29; park miejski; u podstawy złomu drzewa liściastego, prawdopodobnie wiązu trzy wiązki po kilka owocników i pojedynczy owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: zaobserwowałam dwa pojawienia się owocników: 29.06.2009 i 04.08.2009
wątek na bio-forum - fotografie z dnia znalezienia i kolejnych https://www.bio-forum.pl/messages/33/250604.html

owocniki: fot. 308802

 ID296065  Pleurotus pulmonarius; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2016.07.10; las liściasty -graby, brzozy, osiki, dęby; u podstawy pnia martwej osiki kilkadziesiąt owocników w dwóch wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 31/JN/15.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 5,5" N i 19st 35' 7" E

fot. 901739 fot. 901740 fot. 901741

ID301474 Pleurotus pulmonarius; ok.1,8km na NE od Czernic Borowych,gm Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.06.24; Las liściasty w typie grądu z dominującym udziałem topoli osiki; na pniu żywej topoli osiki dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 927973 fot. 927974

ID302254 Pleurotus pulmonarius; Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.07.13; las mieszany z dominacją jodły, domieszka dębu i sosny; kłoda dębowa w grupie kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska;
uwagi: fot. 932099 fot. 932100 fot. 932101

ID313246 Pleurotus pulmonarius; Przyłęk, pow. kolbuszowski, woj. Polska; 22.04.2018; Buczyna; na powalonych bukach grupy po 20 sztuk; leg. Witold Wacnik; det. Witold Wacnik; , tak
uwagi: Rezerwat Buczyna w Przyłękufot. 989607fot. 989608fot. 989609fot. 989610

 ID315407  Pleurotus pulmonarius; 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2018.06.23; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, osiki, graby i inne; na pniu i u podstawy martwego drzewa liściastego kilkadziesiąt owocników gł. w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 12/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 2,5" N i 19st 30' 42,5" E

fot. 1005284 fot. 1005285 fot. 1005286 fot. 1005287 fot. 1005288

ID317826 Pleurotus pulmonarius; Lublin/Stasin, pow. M. Lublin, woj. lubelskie, FE-37; 2018.09.13; las Stary Gay - dęby, sosny, inne liściaste; dość świeże drewno liściaste gromadnie/masowo; leg. Jan Kowalski; det. Beata Łyszkowska; eksykat: 317826, TAK, na forum, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1018032.htmlID323936 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 1,5 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2019.06.08; żyzna buczyna z domieszką innych gatunków (Św, Tp, Brz, Db); na kłodzie świerkowej w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1066749.html

ID323979 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Wkrzańska (Dolina Pilchówki), 0,4 km na E od najdalej na S wysuniętych zabudowań w Szczecinie Pilchowie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-73; 2019.06.19; kwaśna buczyna na stoku doliny strumienia; pień obumarłego buka w wiązce - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1071620 fot. 1071621 fot. 1071622 fot. 1071623

ID334766 Pleurotus pulmonarius; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2020.08.23; las mieszany -dąb, jodła, osika, grab; na pniaku liściastego 9 owocników w wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 13,5" N i 19st 35' 29,5" E

fot. 1161534 fot. 1161535 fot. 1161536 fot. 1161537

 ID345790  Pleurotus pulmonarius; Szczecin Płonia ul.Przylesie, Obszar Natura 2000, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2021.06.12; zaniedbany park ze starodrzewiem, Bk,Lp,Kl; zamarły, stojący świerk ( śr.80cm) trzy owocniki; leg. Marcin Lożek; det. PCh,BG; eksykat: BGF0010406, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: Boczniak łyżkowaty
wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1231141.html

ID346295 Pleurotus pulmonarius; Szczecin Płonia, ZPK Park Leśny w Strudzie, Obszar Natura 2000, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2021.06.25; Park ze starodrzewiem, Bk,Lp,Kl; leżąca omchowiona kłoda brzozowa kilkanaście owocników na pow. kilku m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak płucny (łyżkowaty)
fot. 1237679fot. 1237680fot. 1237681fot. 1237682

ID346831 Pleurotus pulmonarius; Elbląg, las Bażantarnia, 200m na NE od restauracji Myśliwska, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.07.27; Las liściasty z dominacją buka, w pobliżu pojedyncze dęby, klony; Na martwym pniu liściastego (być może dębu) 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: Wątek bio-forum: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1244004.html
GPS: 54°10'27.3"N 19°26'53.3"E

ID348081 Pleurotus pulmonarius; Elbląg, Las Bażantarnia, 100 m. E od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.21; Las z przewagą buka, w okolicy świerki, graby; na martwym pniu buka 2 owocniki, jeden malutki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'42.2"N 19°28'37.5"E
fot. 1253733 fot. 1253734 fot. 1253735 fot. 1253736 fot. 1253737

ID348162 Pleurotus pulmonarius; 0,5 km W od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.08.17; las liściasty -dąb, grab, buk; na kłodzie liściastego grupa 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 49,5" N 19st 23' 24" E

fot. 1254258 fot. 1254259 fot. 1254260 fot. 1254261 fot. 1254262

ID348478 Pleurotus pulmonarius; Elbląg, Las Bażantarnia, 150 m. SE od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.28; Las bukowo-sosnowy; Na powalonym pniu buka kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'29.8"N 19°27'58.7"E
fot. 1256533 fot. 1256534 fot. 1256535 fot. 1256536 fot. 1256537 fot. 1256538

ID350587 Pleurotus pulmonarius; 1 km NW od wsi Sadzawki ( cz. wsi Kruszyna ); gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.09.25; las mieszany -dąb, brzoza, osika, świerk; na martwym drzewku liściastym. U podstawy drzewka rosła opieńka ciemna. grupa 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 58' 58,5" N 19st 15' 34" E

fot. 1271374 fot. 1271375 fot. 1271376 fot. 1271377 fot. 1271378 fot. 1271379 fot. 1271380

ID350996 Pleurotus pulmonarius; 1,5 km S od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.10.02; bór sosnowy z dębowym podrostem; na martwym drzewku liściastym grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 25,5" N 19st 33' 40" E

fot. 1275962 fot. 1275963 fot. 1275964 fot. 1275965

ID351978 Pleurotus pulmonarius; Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,3 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2021.10.28; grąd; na konarze Fagus sylvatica w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1285991 fot. 1285992 fot. 1285993

ID359252 Pleurotus pulmonarius; Równina Gorzowska (prop. rez. Lilie Wodne w Barlineckim PK), 3,2 km SE od miejscowości Moczydło, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-48; 2022.06.15; strefa okrajkowa buczyny i jeziora; na kłodzie Fagus sylvatica kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1354418 fot. 1354419 fot. 1354420 fot. 1354421

ID359497 Pleurotus pulmonarius; Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2022.06.26; buczyna pomorska; kłoda bukowa gniazdowo po kilka, kilkanaście owocników; leg. Marcin Lożek, Jacek Drozda; det. Marcin Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak łyżkowatyfot. 1357331fot. 1357332fot. 1357333fot. 1357334

ID359665 Pleurotus pulmonarius; Wysoczyzna Elbląska, Pn skraj jez. Goplenica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.08.01; Buczyna; na kłodzie prwdpdb buka kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°12'43.2"N 19°28'06.3"E

fot. 1359674 fot. 1359675 fot. 1359676 fot. 1359677

ID359758 Pleurotus pulmonarius; Elbląg, las Bażantarnia, 500 m. NW od parkingu przy Myśliwskiej, obok żółtego szlaku, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.08.09; Buczyna; na jednym z podwójnych pni sędziwego buka przewieszonego nad jarem (bez oznak spróchnienia) kilka wiązek po kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'37.0"N 19°26'28.1"E

fot. 1360702 fot. 1360703 fot. 1360704 fot. 1360705 fot. 1360706

ID360043 Pleurotus pulmonarius; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.08.14; Buczyna; na cienkich patykach liściastego i na kłodzie dębu (kilkaset m. dalej) kilka wiązek owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'10.2"N 19°27'48.6"E

Pozycja podana dla drugiego stanowiska na dębie.

fot. 1362367 fot. 1362368 fot. 1362369 fot. 1362370 fot. 1362371

ID360094 Pleurotus pulmonarius; Pagórki, 2 km NNW (Wysoczyzna Elbląska) - skraj rezerwatu Buki Wysoczyzny Elbląskiej (wg mnie poza rezerwatem), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.08.15; Buczyna; na kłodzie buka, jeszcze nie spróchniałej kilka wiązek po kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°16'23.1"N 19°30'10.9"E

fot. 1362959 fot. 1362960 fot. 1362961 fot. 1362962

ID360219 Pleurotus pulmonarius; Dawidy (gm. Pasłęk) 300 m. NE - rezerwat Lenki, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-17; 2022.08.20; Buczyna; na powalonej kłodzie buka kilkadziesiąt owocników, część w wiązkach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°08'07.4"N 19°41'26.9"E

fot. 1364270 fot. 1364271 fot. 1364272 fot. 1364273 fot. 1364274 fot. 1364275

ID360292 Pleurotus pulmonarius; 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.08.15; las mieszany -dąb, brzoza, osika, grab, jodła i inne; na gałęziach liściastych pozostawionych po wycince ponad 20 owocników na trzech gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 51,5" N 19st 23' 6,5" E

fot. 1364735 fot. 1364736 fot. 1364737

9.07.
fot. 1364738 fot. 1364739

ID360592 Pleurotus pulmonarius; 1,5 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.04; liściasty brzeg lasu nad Wartą -dąb, osika, grab, leszczyna; na pniu powalonej, złamanej osiki grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,024006 19,391057

fot. 1368196 fot. 1368197 fot. 1368198

ID360644 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk-Oliwa, TPK, Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2022.09.07; Ols przy Potoku Oliwskim z udziałem wiązu, czarnego bzu; Kłoda czarnego bzu 6 owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1368672fot. 1368673fot. 1368674

ID360921 Pleurotus pulmonarius; Zalesie, 800 m. SSE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-17; 2022.09.11; Buczyna; na kłodzie buka kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°08'33.5"N 19°37'27.0"E

fot. 1370461 fot. 1370462 fot. 1370463 fot. 1370464

ID361056 Pleurotus pulmonarius; Otomin k. Gdańska, Otomiński Obszar Krajobrazu Chronionego, Lasy Otomińskie, na płd od jeziora Otomińskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2022.09.08; buczyna z domieszka sosny i debu; kłoda bukowa w grupie 5 owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1371746fot. 1371747fot. 1371748fot. 1371749

ID361062 Pleurotus pulmonarius; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.09.10; las mieszany -brzoza, osika, dąb, sosna; na leżącej na ziemi gałęzi liściastego grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,102184 19,441999

fot. 1371786 fot. 1371787 fot. 1371788 fot. 1371789

ID361084 Pleurotus pulmonarius; Elbląg, 800 m. NE od Próchnika, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.09.15; buczyna z dodatkami, w korycie potoku; na pieńku buka 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'00.8"N 19°28'20.9"E

fot. 1371967 fot. 1371968 fot. 1371969

ID361118 Pleurotus pulmonarius; 1,2km E od Jezierzyc-Śmierdnicy,gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2022.07.09; buczyna pomorska; leżące konary bukowe kilka zrośniętych owocników; leg. Marcin Lożek, Jacek Drozda; det. Marcin Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak łyżkowaty Nadl.Kliniska, Leśn.Morawsko, oddz.859A
Obszar Natura 2000 Wzgórza Bukowefot. 1372179fot. 1372180fot. 1372181

ID361359 Pleurotus pulmonarius; Rucianka 300 m. SSW, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-97; 2022.09.17; Bór sosnowy z dodatkiem Brz i in.; na młodym, martwym pędzie liściastego 5-6 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'39.3"N 19°43'25.2"E

fot. 1374229 fot. 1374230 fot. 1374231 fot. 1374232

ID362189 Pleurotus pulmonarius; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Wilcze Jary), 0,7 km NE od nowego Cmentarza Komunalnego w Barlinku (pomiędzy ul. Szosową i Fabryczną), pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.09.30; grąd; na odłamanym konarze Tilia sp. kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1381027 fot. 1381028 fot. 1381029

ID362307 Pleurotus pulmonarius; Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,2 km SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu Jeziora Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.03; kwaśna buczyna; na kilku kłodach i konarach Fagus sylvatica kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1381820 fot. 1381821 fot. 1381822

ID362386 Pleurotus pulmonarius; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,9 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.05; żyzna buczyna; na kłodzie Fagus sylvatica kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382280 fot. 1382281

ID363288 Pleurotus pulmonarius; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Źródła Płoni) 1,6 km N od miejscowości Krzynka, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.23; grąd; na kłodzie Populus tremula kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1388605 fot. 1388606 fot. 1388607
zarodniki: 7,4-10,5 (-11,4) x 3,4-4,4 µm (średnio 8,8 x 3,9 µm), Q: 1,9-2,7 (średnio 2,2):
fot. 1388608

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji