grzyby.pl

Cerioporus squamosus (Huds.) Quél.

żagwiak łuskowaty, żagiew łuskowata
Polyporus squamosus (Huds.) Fr. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cerioporus squamosus (żagwiak łuskowaty)
24.04.2009, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Cerioporus squamosus (żagwiak łuskowaty)
Cerioporus squamosus (żagwiak łuskowaty)
Cerioporus squamosus (żagwiak łuskowaty)
pojedynczy owocnik na pniaku buka
Cerioporus squamosus (żagwiak łuskowaty)
na kłodzie (jesion?)

owocnik

Cerioporus squamosus (żagwiak łuskowaty)
Owocniki bardzo duże, jednoroczne
Kapelusz kremowy, ochrowy; 50-600 mm szerokości, 5-50 mm grubości, spłaszczony, mniej lub bardziej wachlarzowaty; powierzchnia z szerokimi, przylegającymi, ciemniejszymi łuskami ustawionymi w koncentrycznych rzędach.
Trzon boczny, rzadziej ekscentryczny, wyjątkowo centralny, krótki (30-100 x 20-60 mm), u szczytu pokryty zbiegającymi siateczkowatymi porami, białawy lub brudnocielisty, u dołu z warstwą czarnobrązowego lub czarnego kutneru.
Hymenofor porowaty. Rurki białawe do brudnocielistych; ze wzrostem owocnika wydłużają się do 5-10 mm; zbiegające.
Pory bardzo duże 1-2 (3) x 0.5-1.5 mm, nieregularne, kanciaste, białawe.
Miąższ w kapeluszu gruby (10-30 mm) jednorodny, soczystomięsisty, początkowo dość miękki, z wiekiem łykowaty, białawy lub słomkowożółty. Zapach silny, dość przyjemny, przypominający mąkę. Bez wyróżniającego się smaku.Owocniki bardzo duże, jednoroczne
Kapelusz kremowy, ochrowy; 50-600 mm szerokości, 5-50 mm grubości, spłaszczony, mniej lub bardziej wachlarzowaty; powierzchnia z szerokimi, przylegającymi, ciemniejszymi łuskami ustawionymi w koncentrycznych rzędach.
Trzon boczny, rzadziej ekscentryczny, wyjątkowo centralny, krótki (30-100 x 20-60 mm), u szczytu pokryty zbiegającymi siateczkowatymi porami, białawy lub brudnocielisty, u dołu z warstwą czarnobrązowego lub czarnego kutneru.
Hymenofor porowaty. Rurki białawe do brudnocielistych; ze wzrostem owocnika wydłużają się do 5-10 mm; zbiegające.
Pory bardzo duże 1-2 (3) x 0.5-1.5 mm, nieregularne, kanciaste, białawe.
Miąższ w kapeluszu gruby (10-30 mm) jednorodny, soczystomięsisty, początkowo dość miękki, z wiekiem łykowaty, białawy lub słomkowożółty. Zapach silny, dość przyjemny, przypominający mąkę. Bez wyróżniającego się smaku.

Sporocarps very big, annual
Pileus creamy, ochre; 50-600 mm broad, 5-50 mm thick, compressed, more or less flabellate; surface with broad, adpressed, darker scales placed in concentric rows.
Stipe lateral, sporadically eccentric, exceptionally central, short (30-100 x 20-60 mm), at apex covered with converging reticular pores, whitish or gray-flesh coloured, lower part tomentose, black-brown or black.
Hymenophore porous. Tubes whitish to gray-flesh coloured; with the growth of the sporocarp lengthen out to 5-10 mm; decurrent.
Pores very large 1-2 (3) x 0.5-1.5 mm, irregular, angular, whitish.
Flesh in the cap thick (10-30 mm) homogeneous, succulent-fleshy, at first quite soft, in age tough, whitish or straw-coloured. Smell strong, quite pleasant, farinaceous. Taste indistinct.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 10-16 x 4-6 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 10-16 x 4-6 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 10-16 x 4-6 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 10-16 x 4-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek pospolity. Owocniki nietrwałe, wyrastają od maja do października, na żywych (rzadko na martwych) drzewach liściastych (pasożyt przyranny), różnych gatunków, na pniach, gałęziach, pieńkach; zwykle pojedynczo i na czasem na dużej wysokości. Owocniki wyrosłe jesienią zwykle zachowują się w pierwszym okresie zimy.Gatunek pospolity. Owocniki nietrwałe, wyrastają od maja do października, na żywych (rzadko na martwych) drzewach liściastych (pasożyt przyranny), różnych gatunków, na pniach, gałęziach, pieńkach; zwykle pojedynczo i na czasem na dużej wysokości. Owocniki wyrosłe jesienią zwykle zachowują się w pierwszym okresie zimy.
Common. Spring-fall, usually solitary and hight above ground on trunks of living decidious trees.
Common. Spring-fall, usually solitary and hight above ground on trunks of living decidious trees.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Młode owocniki jadalne[105][134], ale i wtedy są dość łykowate. Bez większej wartości kulinarnej.Młode owocniki jadalne[105][134], ale i wtedy są dość łykowate. Bez większej wartości kulinarnej.
When young could be eaten but too tough.
When young could be eaten but too tough.
Gatunek ten jest bardzo zmienny w wyglądzie i wyróżnia się szereg form; jednak dzięki swoim dużym wymiarom i charakterystycznym dużym łuskom jest łatwy do rozpoznania.

Nieco podobną powierzchnię kapelusza, choć ze słabszymi łuskami, ma znacznie mniejsza (5-15 cm średnicy kapelusza) żagiew guzowata (Polyporus tuberaster) - wyrasta ona z ukrytej w glebie skleroty, w pobliżu drewna drzew liściastych i zwykle ma centralny trzon.Gatunek ten jest bardzo zmienny w wyglądzie i wyróżnia się szereg form; jednak dzięki swoim dużym wymiarom i charakterystycznym dużym łuskom jest łatwy do rozpoznania.

space

Species quite variable but distinctive thanks to its large size and characteristic scales.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090424.2.09 - Cerioporus squamosus (żagwiak łuskowaty); Siechnice
090424-2
/Siechnice/ #14
znalezisko 20010602.1.01 - Cerioporus squamosus (żagwiak łuskowaty); Dolny Śląsk, dolina Odry
010602-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #2
znalezisko 19990904.12.99 - Cerioporus squamosus (żagwiak łuskowaty); Dolny Śląsk, Góry Bialskie
990904-12
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/ #2