grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf

mąklik otrębiasty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈