grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Discinaceae » Discina »

Discina fastigiata (Krombh.) Svrček et J. Moravec

krążkownica wzniesiona, piestrzenica wzniesiona
Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID62714 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID62714 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID62714 (© autora fot.)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.29 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.