grzyby.pl

Discina fastigiata (Krombh.) Svrček et J. Moravec

krążkownica wzniesiona, piestrzenica wzniesiona
Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID62714 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID62714 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID62714 (© autora fot.)

występowanie

Brak w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.29 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
znaleziska Discina fastigiata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

366888 DF-34 366916 FE-23 343955 FE-24 367593 FE-25 344806 GE-33 62714

 ID62714  Gyromitra fastigiata; 2km na południowy zachód od Chełma woj.lubelskie, GE-33; 2007.04.13; Las grabowo-dębowy, fragment zarośli z domieszką olszy czrnej; na ziemi , gleba żyzna Pojedynczo, 2 owocniki w odległości 15 m; leg. Marek Zajdek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MZ/29.04.07, TAK więcej w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/86522.html, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Piestrzenica pochyła, pierwsze udokumentowane stanowisko w Polsce

fot. 88940 fot. 88941 fot. 88942 fot. 88943 ID343955  Discina fastigiata; Wierzchoniów - 51.328089, 22.044608, pow. puławski, woj. Lubelskie, FE-23; 2021.04.20; Las grabowo-topolowo-dębowy; Przy zwalonych silnie rozłożonym drzewie liściastym 15 szt; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008784, BGF0008785, tak
uwagi: fot. 1218297fot. 1218298fot. 1218299

Uwaga (B. Gierczyk): BGF0008784 (2021.04.20) - niedojrzała; BGF0008785 (2021.05.03) - dojrzała

 ID344806  Discina fastigiata; Łąki - 51.280321, 22.171236, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-25; 2021.05.18; zadrzewiony wąwóz lessowy, graby, dęby, osiki; Przy powalonym, silnie rozłożonym konarze grabowym 5 owocników (4 już rozpadające się); leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008786, tak
uwagi: fot. 1224595fot. 1224596

ID366888 Gyromitra fastigiata; Rezerwat Las Królewski, 3 km E, Krzczonów, pow. lubelski, woj. lubelskie; 2023.03.23; Łęg jesionowo - olchowy; na ziemi w pobliżu zmurszałych pni pojedynczo; leg. ireneusz pilipczuk; det. Michał Dziurzyński; , tak
uwagi: fot. 1420031fot. 1420032fot. 1420033fot. 1420034
Nadleśnictwo Świdnik

ID366916 Discina fastigiata; Dąbrowa Górnicza Wapiennik Bordowicza, pow. dąbrowski, woj. śląskie, DF-34; 2022.04.23; las liściasy mieszany-klon,grab,lipa,jesion; na ziemi,na mrowisku,pod karpami w grupie,kilka owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko odkryłem w marcu 2020 i co roku obserwuje owocniki.Stanowisko jest obszerne ,owocniki występują w trzech grupach oddalonych od siebie około kilkaset metrów.fot. 1420357fot. 1420358fot. 1420359fot. 1420360fot. 1420361fot. 1420362fot. 1420363fot. 1420364fot. 1420365fot. 1420366

ID367593 Gyromitra fastigiata; Celejów, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2023.04.28; Zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola); Na zboczu wąwozu Dwa owocniki; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; , tak
uwagi: fot. 1427442

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji