grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Rusavskia sorediata (Vain.) S.Y. Kondr. et Kärnefelt

pysznorost sorediowy
Xanthoria sorediata (Vain.) Poe
Xanthoria Xanthoria Xanthoria XanthoriaXanthoriazłotorost pyszny (Xanthoria elegans)pysznorost brodawkowaty (Rusavskia papillifera)