grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria ochracea (Bres.) Corner

Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria roelliniikoralówka zielonowierzchołkowa (Ramaria apiculata)
Ramaria ochracea
10.08.2011, gm. Świerzawa, k. Rząśnika, Góry Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Ramaria ochracea
Ramaria ochracea

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110810.10082011-8JS.jsb - Ramaria ochracea; gm. Świerzawa, k. Rząśnika, Góry Kaczawskie
110810-10082011-8JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Świerzawa, k. Rząśnika, Góry Kaczawskie/ #3