grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr.

twardziak tygrysi, twardziak tygrysowy
Panus tigrinus (Bull.: Fr.) Singer
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
łuseczki na kapeluszu i trzonie; 11.05.2002, dolina Bystrzycy; copyright © by Marek Snowarski
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
w sadzie, na pniaku jabłoni
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
powierzchnia kapelusza; w sadzie, na pniaku jabłoni
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
w sadzie, na pniaku jabłoni

opis

Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
Kapelusz kremowy z ciemnobrązowymi, delikatnymi łuseczkami; z wiekiem coraz bardziej wypukły i z zagłebieniem w centrum, nawet lejkowaty; 40 – 100 mm średnicy.

space

Trzon kremowy z czerniawymi, brązowawymi łuseczkami; 30 – 50 x 4 – 8 mm, cylindryczny, lub zwężający się ku podstawie; młody z delikatny, zanikającym, błoniastym pierścieniem.

space

Pileus cream-coloured with dark brown delicate squamules; with age becoming convex and umbilicate, even somewhat infundibuliform; 40 – 100 mm in diameter.

space

Stipe cream-coloured with blackish, brownish squamules; 30 – 50 x 4 – 8 mm, cylindrical or tapered towards the base; young with a delicate, evanescent, membranous ring.

space

zarodniki

Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
spores
Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, hialinowe, gładkie, 6 – 8 x 3 – 4 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, hyaline, smooth, 6 – 8 x 3 – 4 µm.

występowanie

Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
Nieczęsty. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, w wiązkach i pojedynczo na martwym drewnie liściastym, zwykle w dolinach rzek na karpach i kłodach wierzbowych lub topolowych (fot. obok).

Not common. Spring-fall, clustered or solitary on hardwood wood, usually along rivers and streams on willow or poplar trunks and branches.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Neolentinus lepideus (twardziak łuskowaty)
Gatunek zmienny w wyglądzie. Tworzy szereg form. Zobacz też, znacznie masywniejszego wyrastającego na drewnie iglastym, twardziak łuskowaty (Neolentinus lepideus) (fot. obok).

Species of changing stature. Found in various forma. See also a much more massive, growing on coniferous wood, twardziak łuskowaty (Neolentinus lepideus) (photo).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060814.2.06 - Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi); dolina Odry-Oławy
060814-2
/dolina Odry-Oławy/ #3
znalezisko 20020511.14.02 - Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi); dolina Bystrzycy
020511-14
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy/ #4
znalezisko 20030430.1.ww - Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi); Kotlina Sandomierska
030430-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #9