Tx: 1650
grzyby.pl

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.

twardziak tygrysi, twardziak tygrysowy
Panus tigrinus (Bull.) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
łuseczki na kapeluszu i trzonie
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
w sadzie, na pniaku jabłoni
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
powierzchnia kapelusza; w sadzie, na pniaku jabłoni
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
w sadzie, na pniaku jabłoni

opis

Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
Kapelusz kremowy z ciemnobrązowymi, delikatnymi łuseczkami; z wiekiem coraz bardziej wypukły i z zagłebieniem w centrum, nawet lejkowaty; 40-100 mm średnicy.

space

Trzon kremowy z czerniawymi, brązowawymi łuseczkami; 30-50 x 4-8 mm, cylindryczny, lub zwężający się ku podstawie; młody z delikatny, zanikającym, błoniastym pierścieniem.

space

Pileus cream-coloured with dark brown delicate squamules; with age becoming convex and umbilicate, even somewhat infundibuliform; 40-100 mm in diameter.

space

Stipe cream-coloured with blackish, brownish squamules; 30-50 x 4-8 mm, cylindrical or tapered towards the base; young with a delicate, evanescent, membranous ring.

space

zarodniki

Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
spores
Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, hialinowe, gładkie, 6-8 x 3-4 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, hyaline, smooth, 6-8 x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
Nieczęsty. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, w wiązkach i pojedynczo na martwym drewnie liściastym, zwykle w dolinach rzek na karpach i kłodach wierzbowych lub topolowych (fot. obok).
Not common. Spring-fall, clustered or solitary on hardwood wood, usually along rivers and streams on willow or poplar trunks and branches.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Gatunek zmienny w wyglądzie. Tworzy szereg form. Zobacz też, znacznie masywniejszego wyrastającego na drewnie iglastym twardoskórzaka łuskowatego (Neolentinus lepideus).
Species of changing stature. Found in various forma. See also a much more massive, growing on coniferous wood, twardoskórzak łuskowaty (Neolentinus lepideus) (photo).

wybrane okazy · selected collections

#3
06 08 14 - 2
/dolina Odry-Oławy/
#4
02 05 11 - 14
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy/
#9
ww.030430-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279] (as: Panus tigrinus), Bujakiewicz & Springer (2009)[1350]Bujakiewicz & Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków).[1350], Bujakiewicz & Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz & Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las liściasty w Promnie” (Nadleśnictwo Czerniejewo).[1349], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek et al. (2006)[1929]Łyczek et al. (2006) Walory przyrodnicze przełomowego odcinka rzeki Gowienica na terenie projektowanej "Ostoi Goleniowskiej" w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na Pomorzu Zachodnim. Część III. Macromycetes.[1929], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Stefaniak (2013)[2267]Stefaniak (2013) Rzadkie i chronione grzyby makroskopijne łęgu topolowego Populetum albae Br.-Bl. 1931 Rogalińskiej Doliny Warty.[2267], Szczepkowski (2016)[2303]Szczepkowski (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie.[2303], Szpotkowski (2010)[2372]Szpotkowski (2010) Dolina Kamionki w zarysie przyrodniczo-historycznym. Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa s.c. Bydgoszcz (w opracowanieu użyte są polskie nazwy grzybów)[2372], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Żurawlew (2014)[2580]Żurawlew (2014) Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego.[2580]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:33 1 znaleziska Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 137433 280551 357956 AB54 368580 368792 AB56 330964 AB64 23938 AB65 345605 359486 AB75 23939 AB83 327587 AB85 331754 345796 AB89 345389 346700 AB93 114013 316197 AB94 35933 110907 110912 111332 114000 AB97 323104 AC13 314793 AC21 111140 299590 AC30 301531 AC41 299592 AD18 33232 BB00 33086 BC28 39572 BC71 298822 305501 BC79 130097 152515 BC99 63567 130768 BE38 129690 CB29 358365 CB66 369737 CC15 297409 CC17 299302 CC23 299211 CC77 319354 CC83 136671 299313 CC85 299299 319306 319359 CD11 111475 DA70 66394 DA80 20421 31843 66392 71848 DA82 335482 362159 DA83 361583 DA96 358779 359510 DB03 359085 DB05 368744 DB06 358776 DC28 338795 DD37 67893 DD85 309740 DE36 332966 DE46 369970 DE54 131445 131485 131497 313509 335074 359453 368071 DE55 100239 130274 313508 314550 368844 DE56 304791 DE65 347888 DE75 72968 EC20 334869 347901 EC34 335184 EC35 298584 301566 363923 EC46 318047 EC56 298583 ED27 353176 FE19 367544 FF01 101366 FF90 30746 FG02 361291

ID 20 421 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Na osiedlu, plac zabaw, Gdańsk, Michałowskiego 41, DA80; data zbioru: 2 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Karcz drzewa liściastego, nieokreślonego. W pobliżu bzy czarne, dąb, jesion., Karcz średnio spróchniały., Dookoła pnia w kępkach po 6-10 sztuk; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/19.12.11; uwagi: Grzyby stały do końca nie zostały zdewastowane o dziwo!; fot.18322 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

18322

ID 23 938 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Inoujście, pow. Goleniów, AB64; data zbioru: 11 cze 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęgi nadrzeczne, na pniu wierzby, gromadnie kilkanaście osobników; leg. Grazyna Domian, det. Sebastian Pinczer; uwagi: fot.23692 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23692

ID 23 939 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: dolina Iny, pow. Goleniów, 3 km na N od Strumian, AB75; data zbioru: 5 cze 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieuregulowane koryto rzeki, wierzba zwalona w nurt rzeki, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: fot.23696 fot.23697 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23696
23697

ID 30 746 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Podkarpacie - Sławęcin, gm. Skołyszyn, pow. Jasło, starorzecze rz. Ropy, FF90; data zbioru: 29 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łęg wierzbowy, na brzegu zarastającego starorzecza, Na zmurszałej kłodzie wierzbowej częściowo zanurzonej w wodzie, Wiązkami po kilka owocników lub pojedynczo, łącznie około 40 owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u zgłaszającego, <06-04-29 Lentinus tigrinus>; uwagi: Twardziak tygrysi; fot.33067 fot.33068 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

33067
33068

ID 31 843 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Gdańsk Strzyża, DA80; data zbioru: 15 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na osiedlu plac,park,trawnik blisko lasu., Ma mocno zmurszałym pniu niezidentyfikowanego drzewa, trzy kępki razem ok 20szt.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/11.06.06; uwagi: Powtórzenie stanowiska z zeszłego roku.; fot.34708 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

34708

ID 33 086 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Kołobrzeg - 3 km w kierunku wschodnim, 300 m od brzegu morskiego., BB00; data zbioru: 26 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Teren bagien ze stojącą wodą powierzchniową z łozowiskami., Zmurszała kłoda wierzbowa., Rosnące pojedynczo i w grupach po 2-3 szt..; leg. Tadeusz Twardy, det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/21.06.06; uwagi: fot.37228 fot.37229 fot.37230 fot.37231 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

37228
37229
37230
37231

ID 33 232 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 1,5 km na SE od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 11 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (Alnetalia glutinosae), na gałęzi leżącej na ziemi, gromadnie(5); leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.387; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 35 933 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na S od Kołowa, AB94; data zbioru: 28 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne jezioro, na powalonym w wodę pniu buka, gromadnie, kilkadziesiąt owocników w różnym wieku; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/29.11.06; uwagi: fot.42662 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

42662

ID 39 572 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 500m na zachód od Dziembowa, pow pilski, woj. wielkopolskie, BC28; data zbioru: 19 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w pobliżu źródliska, wiele gatunków drzew, na zmurszałym pniu porośniętym mchem, kilka owocników; leg. det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 115; uwagi: fot.49723 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

49723

ID 63 567 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Rozlewiska Warty w Poznaniu-Radojewie N52 30 19.2 E16 57 58.6, BC99; data zbioru: 6 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Błotniste rozlewisko Warty, stojąca woda, powalone przez bobry drzewa liściaste, Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego zanurzonym częściowo w błocie, w kilku grupach po 3-10 owocników na różnych kłodach; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/27.06.07; uwagi: fot.90656 fot.90657 [notatka: tak] [fotografie: tak (złej jakości)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

90656
90657

ID 66 392 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Gdańsk, ul. Michałowskiego, DA80; data zbioru: 28 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Granica osiedla, lasu i działek, na zmurszałym nieoznaczonym pniu, Kilkanaście owocników w kępkach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/3.06.07; uwagi: fot.96444 fot.96445 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

96444
96445

ID 66 394 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Sopot Park Północny., DA70; data zbioru: 29 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łegowy w pasie nadmorskim., na pniaku olszy leżącej na granicy wydm i plaży, Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/3.06.07; uwagi: fot.96448 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

96448

ID 67 893 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Walewice, DD37; data zbioru: 20 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewostan liściasty, niedaleko rzeki, Na starym pniu drzewa liściastego, W wiązce, 9 Owocników; leg. Adrian Szymkiewicz, det. Piotr Perz; eksykat: nie; uwagi: Owocniki rosły 300 metrów za Pałacem w Walewicach; fot.99273 fot.99274 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

99273
99274

ID 71 848 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Gdańsk ul. Michałowskiego, DA80; data zbioru: 19 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pień liściastego nieoznaczonego osiedle leśne, zmurszały pieniek, Kilkanaście owocników w kępce; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.108295; Kolejne owocniki w tym roku ID: 66392! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

108295

ID 72 968 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE75; data zbioru: 21 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, sosna, brzoza, pień, najprawdopodobniej dębowy, grupa kilku sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/25.09.07; uwagi: fot.110782 fot.110783 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110782
110783

ID 100 239 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 1km NW,Bobry,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 18 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas nadrzecznych wierzb (rz.Warta), na pniaku po ściętej wierzbie i na pniu tejże wierzby leżącym w wodzie, w kilku grupkach (ok.25 sztuk); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/30.05.08; uwagi: stanowisko obserwowane od kilku lat; fot.170161 fot.170162 fot.170163 fot.170164 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

170161
170162
170163
170164

ID 101 366 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Tarnobrzeg, ul. Kochanowskiego, przy szkole nr.3, FF01; data zbioru: 22 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik przy chodniku z drzewami, Na pniaku topoli albo wierzby, kilkanaście owocników pozrastanych ze sobą; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK w ZBŚRiL PAN, 8/JK/26.05.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 110 907 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3km na SE od Kołowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 1 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne mokradło, na powalonym w wodę drzewie liściastym, w wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/30.08.08; uwagi: twardziak tygrysi; fot.193420 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

193420

ID 110 912 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na W od Starego Czarnowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne oczko wodne, konary powalonej w wodę wierzby, pojedynczo i w wiązkach - 12 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/30.08.08; uwagi: twardziak tygrysi; fot.193436 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

193436

ID 111 140 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: boczny kanał Odry w Krajniku Dolnym, gm. Chojna, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AC21; data zbioru: 23 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: boczny kanał rzeki, na powalonym w wodę pniu wierzby, 9 owocników w małych wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (zbyt daleko od brzegu); uwagi: twardziak tygrysi; fot.193871 [notatka: tak] [fotografie: tak];

193871

ID 111 332 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 1 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródlesne oczko wodne, gałęzie liściaste zanurzone w wodzie, 15 owocników pojedynczo i w wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/16.10.08; uwagi: twardziak tygrysi; fot.194278 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194278

ID 111 475 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat średzki, miejscowość Giecz, niedaleko po wjechaniu do Giecza od strony Chłapowa [N 52°19'10,44" E17°22'06,29"], CD11; data zbioru: 27 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże asfaltowej szosy, po przeciwnej stronie tej szosy rosną jesiony, pniak po wyciętym przydrożnym drzewie liściastym, cztery wiązki po 3 do ok. 20 owocników; leg. Barbara K., det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/7.09.10; uwagi: fot.194645 fot.194646; Więcej zdjęć w wątku: [bf:194228] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 194228 ;

ID 114 000 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na SW od Kołowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 27 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: osuszony z powodu spadku poziomu wody brzeg jeziora, na kołkach z drzewa liściastego, które ktoś kiedyś ułożył jako kładkę w wodzie, 7 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/20.10.08; uwagi: twardziak tygrysi; fot.200768 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

200768

ID 114 013 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 31 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg jeziora, na olchowych żerdziach w wodzie, pojedynczo i w grupach - 8 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/20.10.08; uwagi: twardziak tygrysi; fot.200805 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

200805

ID 129 690 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Prawy brzeg rzeki Widawa na odcinku między mostem kolejowym, a ujściem. Powiat Trzebnica, dolnośląskie., BE38; data zbioru: 26 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wierzby na brzegu koryta rzeki., Na murszejacych gałęziach wierzby, W grupach po 15 - 40 owocników w grupie; leg. det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/31.07.09; uwagi: fot.236649 fot.236650 fot.236651 fot.236652 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

236649
236650
236651
236652

ID 130 097 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 93, 1,5 km na NW od Nienawiszcza, BC79; data zbioru: 26 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny staw powstały w wyniku zbudownia małej tamy na strumieniu, drzewostan wokoło: buk, dąb, olsza, gałązki pływające na powierzchni stawu, ok. 10 owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. Grażyna Domian; eksykat: Nie, pobranie z powierzchni stawu nie było możliwe; uwagi: [bf:236303]; owocniki na gałązkach na powierzchni stawu; fot.237623 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 236303 ;

ID 130 274 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 3 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas nadrzecznych wierzb, na pniaku i kłodzie wierzbowej, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/21.05.09; uwagi: 51st1'34,22"N 19st23'37,3"E; fot.238079 fot.238080 fot.238081; potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID100239 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238079
238080
238081

ID 130 768 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, od 1,6 do 2,2 km na NE od Radojewa [N 52°30'25,56" E 16°57'59,91"], BC99; data zbioru: 8 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rozlewisko rzeki Warty oraz nad brzegiem Warty, brzeg rzeki i mokradło porasta wierzba, wiąz, topola, gałązki spoczywające przy i w mokradle i pniak na brzegu rzeki, ponad 10 grup po kilka owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/15.05.09; uwagi: od do N 52°30'27,77" E 16°58'03,71"; oraz N 52°30'43,06" E 16°58'08,68"; stanowisko położone w pobliżu, nieco na N, od stanowiska znalezionego w 2007 r. przez Michała Wójtowskiego ID: 63567; dwa przykłady siedliska i owocników; nad mokradłem:; fot.239066 fot.239067 fot.239068; na brzegu rzeki:; fot.239069 fot.239070 fot.239071 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

239066
239067
239068
239069
239070
239071

ID 131 445 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 1 km N,Prusicko,pow.pajęczański, DE54; data zbioru: 16 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowo-sosnowy nad rz.Wartą, na pniakach topoli balsamicznych, dwie grupy-13 i 6 zejściowych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/21.05.09; uwagi: 51st2'6,77"N 19st11'8,31"E; fot.240728 fot.240729 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240728
240729

ID 131 485 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Zakrzówek Szlachecki-droga na Jankowice,gm.Łądzice, DE54; data zbioru: 16 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga przez las sosnowy,pas przydrożnych brzóz, na zmurszałym pniaku brzozowym, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/21.05.09; uwagi: fot.240856 fot.240857 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240856
240857

ID 131 497 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 1 km S,Jankowice,pow.radomszczański, DE54; data zbioru: 17 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: oczko wodne przy starorzeczu Warty,na obrzeżach oczka dęby i osiki, na łodzie liściastej leżącej w wodzie, kilkadziesiąt owocników na kłodzie i dwie grupki po kilka owocników na drobniejszych fragmentach drzewa,leżących na skraju oczka; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/21.05.09; uwagi: 51st1'57,9"N 19st15'24,33"E; fot.240909 fot.240910 fot.240911 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240909
240910
240911

ID 136 671 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: woj. wielkopolskie, Gniezno, Park Miejski leżący pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Konikowo i Aleją Marcinkowskiego, CC83; data zbioru: 29 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park miejski, pniak prawdopodobnie gatunku drzewa liściastego, wiązka i pojedyncze owocniki, łącznie ok. 5 owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/31.07.09; uwagi: zdjęcia:; fot.251630 fot.251631; wątek na forum: [bf:250477] [notatka: wpis do tabeli+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 250477 ;

ID 137 433 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Tomaszów Maz. ul.Warszawska, zaraz za skrzyżowaniem z ul.KKołłątaja; data zbioru: 26 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zaplecze Kwiaciarni, dawniej ogród z jabłonią i gruszą , ziemia ogrodowa wysokopróchnicza, na zmurszałym pniu wokół pnia, w grupie kilka sztuk; leg. Piotr Sowik, det. Marek Ciszewski; eksykat: nie; uwagi: w załączeniu mapka - czerwony krzyżyk wskazuje miejsce wystąpienia fot.253704 [notatka: Pozostaje pod stałą obserwacją] [fotografie: komplet foto w wątku: [bf:250317]]; związane wątki bio-forum.pl: 250317 ;

ID 152 515 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 0,8 km W, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie [N 52°36'36,77" E 16°56'36,25"], BC79; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obniżenie terenu porośnięte jesionem, olszą, bukiem, pniak niezidentyfikowanego gatunku drzewa, jeden owocnik na powierzchni cięcia pniaka; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/28.12.09; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229; na tym samym pniaku 04.09.2008 zaobserwowałam Lentinus tigrinus, jednak nie zgłaszałam, bo nie pobrałam owocnika na eksykat; zdjęcia: trzy z zeszłego roku owocnik w 3 ujęciach! oraz dwa tegoroczne siedlisko i owocnik!; fot.293707 fot.293708 fot.293709 fot.293710 fot.293711 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

293707
293708
293709
293710
293711

ID 280 551 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Krosno, ul Suchodolska 20, pow. Krosno, woj. podkarpackie; data zbioru: 12 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , Na pniu po wyciętej kilka lat temu jabłoni. Drewno jeszcze dość twarde, W dość licznej grupie; leg. Jerzy Staroń, det. Anna Kujawa; eksykat: Suszę; uwagi: Dyskusja w dziale "Jaki to grzyb" [bf:837556]; dnia 28.04.2016; fot.837669 fot.837670 fot.837671 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 837556 ;

ID 297 409 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 4 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Świeżo zmeliorowana, podmokła łąka. Ols., Pozornie z torfu., 2 owocniki.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.908679 fot.908680 [notatka: nie] [fotografie: tak];

908679
908680

ID 298 583 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Karniewo,gm.Karniewo pow. Maków Mazowiecki woj. mazowieckie, EC56; data zbioru: 19 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydroże z murszejącymi pniakami, murszejący pniak liściasty(jesion?), kilkadziesiąt owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.914621 fot.914622 fot.914623 [notatka: nie] [fotografie: tak];

914621
914622
914623

ID 298 584 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: ok.2km na E od Przasnysza,gmPrzasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 19 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydroże z murszejącymi pniakami, murszejący pniak liściasty(jesion?), kilkanaście owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.914628 fot.914629 fot.914630 [notatka: nie] [fotografie: tak];

914628
914629
914630

ID 298 822 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Międzychód, na N brzegu Warty, w pobliżu mostu na DW 160, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie, BC71; data zbioru: 15 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg rzeki z odziomkami po wyciętych wierzbach, odziomek po ściętej wierzbie, w wiązkach i grupach - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.915732 fot.915733 fot.915734 [notatka: tak] [fotografie: tak];

915732
915733
915734

ID 299 211 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Minikowo (gmina Nakło nad Notecią) 1 km SSW, rez. Las Minikowski, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie [53°09'24,2"N 17°44'04,9"E], CC23; data zbioru: 30 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las li¶ciasty, leż±ce drewno, kilkana¶cie owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (rezerwat przyrody); uwagi: Rezerwat Las Minikowski jest położony w obrębie korytarza ekologicznego włączonego do sieci Natura 2000: Doliny Noteci OZW!.; siedlisko; fot.917639 fot.917640; owocniki; fot.917641 fot.917642 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917639
917640
917641
917642

ID 299 299 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Trzemeszno, ul. Dworcowa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [52°34'11,1"N 17°49'11,6"E], CC85; data zbioru: 24 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja drzew w mieście, drzewa głównie po przeciwnej stronie, z tej strony sporo drzew wyciętych, pniak, bardzo licznie; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003840; uwagi: widok ogólny na stanowisko; fot.917897; pniak z owocnikami; fot.917898 fot.917899; owocniki; fot.917900; stanowisko już nie istnieje, po roku nie było ¶ladu po pniaku [notatka: nie] [fotografie: tak];

917897
917898
917899
917900

ID 299 302 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Strzelce Dolne (gmina Dobrcz), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC17; data zbioru: 31 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże drogi asfaltowej przez wieś, resztki pniaka liœciastego (prawdopodobnie jesionu), wiązka licznych owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003824; uwagi: N 53st 12' 27.5" = 53.2076 st; E 18st 10' 37.2" = 18.177 st; widok ogólny na stanowisko; fot.917921; owocniki; fot.917922 fot.917923 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917921
917922
917923

ID 299 313 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Gniezno, ul. Roosevelta, przy sklepie Ziemowit, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [52°32'24,2"N 17°37'15,6"E], CC83; data zbioru: 5 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasty skwer, pniak po drzewie liściastym, wiązka kilku owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003844; uwagi: ogólny widok na stanowisko; fot.917951; pniak z owocnikami; fot.917952; owocniki i pobrane okazy; fot.917953 fot.917954; rok temu rosły tu smardze ID 299200!, w tym roku nie ma smardzy [notatka: nie] [fotografie: tak];

917951
917952
917953
917954

ID 299 590 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: ok. 2,5 km na SW od miejscowości Radoszki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC21; data zbioru: 26 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie na wschodnim brzegu Odry, na korzeniach wierzb nadrzecznych, w wiązkach i grupach - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.919397 fot.919398 fot.919399 fot.919400 [notatka: tak] [fotografie: tak];

919397
919398
919399
919400

ID 299 592 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Cedyński Park Krajobrazowy (Dolina Słubi), ok. 2,7 km na SW od osady Moryń Dwór, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC41; data zbioru: 1 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koryto rzeki, na konarze liściastym (Ol?) zalegającym w korycie rzeki, w grupach i wiązkach - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.919412 fot.919413 fot.919414 [notatka: tak] [fotografie: tak];

919412
919413
919414

ID 301 531 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: ok. 0,9 km na S od miejscowości Bielinek w gminie Cedynia, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC30; data zbioru: 3 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: naturalny brzeg starorzecza Odry, na konarach wierzby zalegających w strefie brzegowej i w wodzie, w grupach i wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.928390 fot.928391 fot.928392 fot.928393 [notatka: tak] [fotografie: tak];

928390
928391
928392
928393

ID 301 566 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Droga wojewódzka 544,miejscowość Klewki k.Przasnysza,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 24 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Rów przydrożny, murszejący pniak liściasty, kilka zejściowych owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.928598 fot.928599 fot.928600 fot.928601 [notatka: nie] [fotografie: tak];

928598
928599
928600
928601

ID 304 791 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 1 km NW od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 34,3" N i 19st 26' 57" E], DE56; data zbioru: 25 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny ols, na wpół zagrzebanym w ziemi konarze olchy (?), grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 19/JN/16.04.2019; uwagi: fot.943661 fot.943662 fot.943663 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943661
943662
943663

ID 305 501 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Wiejce, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie, BC71; data zbioru: 10 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park pałacowy, spróchniały pieniek, w wiązce 3 owocników; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: znalezisko z wątku: [bf:947122]; fot.947859 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 947122 ;

ID 309 740 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Chechło Pierwsze, ul. Nowa, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 25 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie ol nad rowem melioracyjnym, gałąź olszy czarnej leżąca na ziemi, grupa kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.967191 [notatka: [bf:836923]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 836923 ;

ID 313 508 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Stobiecko Miejskie ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 16,7" N i 19st 22' 47,8" E], DE55; data zbioru: 26 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, resztki pniaka liściastego drzewa, ponad 20 owocników w dwóch wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 10/JN/16.05.2019; uwagi: fot.991443 fot.991444 [notatka: nie] [fotografie: tak];

991443
991444

ID 313 509 oznaczenie: Lentinus tigrinus; • potwierdzenie ID131 497; lokalizacja: 1 km S od wsi Jankowice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 2,6" N i 19st 15' 26,65" E], DE54; data zbioru: 28 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starorzecze Warty, na fragmentach grubych gałęzi leżących na brzegu, kilka owocników na dwóch gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 26/JN/16.05.2019; uwagi: fot.991448 fot.991449; Tegoroczne grzybki rosły ok.120 m na pn. od stanowiska pierwotnego. Na pierwotnym stanowisku obserwowałem owocniki w latach 2011-2016 [notatka: nie] [fotografie: tak];

991448
991449

ID 314 550 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 0,7 km NE od wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 43,7" N i 19st 24' 24,7" E], DE55; data zbioru: 12 maj 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna niecka w borze sosnowym -olcha, osika i inne, na omszałym pniaku, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 24/JN/16.05.2019; uwagi: fot.999925 fot.999926 [notatka: nie] [fotografie: tak];

999925
999926

ID 314 793 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 0,4 km na N od osady Trzaski w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC13; data zbioru: 28 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koryto rzeki ze złomami, na leżącej w wodzie kłodzie liściastej, w grupie - ok. 30 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1001885 fot.1001886 fot.1001887 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1001885
1001886
1001887

ID 316 197 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,2 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 6 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strefa przybrzeżna śródleśnego oczka wodnego, na kłodach i cienkim pniaku drzew liściastych, pojedynczo, w grupkach i wiązkach - łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1010973 fot.1010974 fot.1010975 fot.1010976 fot.1010977 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1010973
1010974
1010975
1010976
1010977

ID 318 047 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Bogate,przy DK57,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC46; data zbioru: 15 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rów przydrożny, pniak jesionowy, kilkanaście owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1023445 fot.1023446 fot.1023447 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1023445
1023446
1023447

ID 319 306 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: ok. 1 km, E, Duszno (gmina Trzemeszno), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [52°37'12,8"N 17°52'37,6"E], CC85; data zbioru: 21 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie wierzbowe nad śródpolnym oczkiem wodnym (bardzo niski stan wody - tylko podmokłość), pniak wierzby, pięć owocników (znalezione w stanie zaschniętym); leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003977; uwagi: owocniki; fot.1032574 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032574

ID 319 354 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Strzelno, ul Kolejowa (DK 15), przy cmentarzu, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie [52°37'38.7"N 18°10'00.6"E], CC77; data zbioru: 8 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste przydroże szosy w mieście, pniak po wyciętym drzewie przydrożnym, grupa okazałych owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003978; uwagi: widok na stanowisko; fot.1032841; owocniki w naturze; fot.1032842; okazy na suszarce; fot.1032843 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032841
1032842
1032843

ID 319 359 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 1,5 km na W od Wylatowa, gmina Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie [52°36'45.4"N 17°55'11.0"E], CC85; data zbioru: 9 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże szosy (drogi krajowej), pniak po wyciętym drzewie przydrożnym, grupa owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003979; uwagi: w towarzystwie pojedynczych owocników Gymnopilus junonius oraz jakiegoś czernidłaka nie pobrany do oznaczenia!; stanowisko to samo, co w zgłoszeniu G. junonius ID 319357; widok ogólny; fot.1032862; owocniki; fot.1032863 fot.1032864 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032862
1032863
1032864

ID 323 104 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Dolina Krąpieli, 1,2 km na NE od Sułkowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB97; data zbioru: 29 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koryto rzeki, na kłodzie złomu Ol, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1062336 fot.1062337 fot.1062338 fot.1062339 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1062336
1062337
1062338
1062339

ID 327 587 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (Zaleskie Łęgi), 1 km na E od Mostu Pomorzan nad Odrą Zachodnią w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 17 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-topolowy, na konarze olszy, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1111619 fot.1111620 fot.1111621 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1111619
1111620
1111621

ID 330 964 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 2 km na SW od Czermnicy, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 1 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młoda olszyna bagienna, na leżącej na ziemi gałęzi Ol, w grupie - 3 ow.; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1135235 fot.1135236 fot.1135237 fot.1135238 fot.1135239 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1135235
1135236
1135237
1135238
1135239

ID 331 754 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 0,5km na pn od Reptowa,ZPK Torfowisko Reptowo, odz.769, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 7 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols z brzozą poprzecinany kanałami, leżąca kłoda wierzby, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Twardziak tygrysi fot.1141767 fot.1141768 fot.1141769 fot.1141770 fot.1141771 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1141767
1141768
1141769
1141770
1141771

ID 332 966 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Góra Kamieńska; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 13' 16,4" N i 19st 26' 21,8" E], DE36; data zbioru: 4 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża stawu, na pniaku po ściętej wierzbie ew. topoli, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1148995 fot.1148996 fot.1148997 fot.1148998 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1148995
1148996
1148997
1148998

ID 334 869 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: przy szosie Kuczbork-Kozielsk, gm. Kuczbork-Osada, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC20; data zbioru: 25 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rząd wyciętych drzew przydrożnych, na kilku sąsiadujących ze sobą, dość silnie rozłożonych pniakach drzew liściastych (przypuszczalnie topól), licznie w grupach i wiązkach; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006881; uwagi: gatunek występuje licznie w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, prawie zawsze na pniakach wyciętych liściastych drzew przydrożnych; fot.1162740 fot.1162741 fot.1162742 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1162740
1162741
1162742

ID 335 074 oznaczenie: Lentinus tigrinus; • potwierdzenie ID131 497; lokalizacja: 1,4 km S od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 45,8" N i 19st 15' 35,5" E], DE54; data zbioru: 16 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, fragment z okresowym ciekiem wodnym -sosna, dąb, olcha, brzoza; zwałowisko gałęzi, konarów i fragmentów pni drzew liściastych, na kłodzie dębowej lub olchowej i na pniaku liściastego, ponad 20 owocników, pojedynczo i w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: -400 m SE od stanowiska pierwotnego; fot.1164253 fot.1164254 fot.1164255 fot.1164256; 30.08. znalazłem inną grupę twardziaków 750 m NW od pierwotnego stanowiska -GPS: 51st 2' 12,7" N i 19st 15' 11,3" E ! rosnącą na konarze drzewa leżącego w korycie Warty; fot.1164257 fot.1164258 fot.1164259 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1164253
1164254
1164255
1164256
1164257
1164258
1164259

ID 335 184 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: ok.1km na W od Szczepanek,gm.Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 1 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rów przydrożny w grądzie, pozornie na ziemi, wiązka kilku owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1165254 fot.1165255 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1165254
1165255

ID 335 482 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Mikoszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 6 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: plaża, wydma, wierzba, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1167646 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1167646

ID 338 795 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: przy skrzyżowaniu szosy Sinogóra-Syberia z drogą gruntową do przysiółka Psota, gm. Lubowidz, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC28; data zbioru: 19 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas drzew przydrożnych, na silnie rozłożonym pniaku topoli, kilkadziesiąt mocno podeschniętych owocników; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy; uwagi: gatunek występuje licznie w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, prawie zawsze na pniakach wyciętych liściastych drzew przydrożnych fot.1187274 fot.1187275 fot.1187276 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1187274
1187275
1187276

ID 345 389 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2,1 km na SE od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 29 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne mokradło, na konarach zanurzonych w wodzie i błocie, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1228342 fot.1228343 fot.1228344 fot.1228345 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1228342
1228343
1228344
1228345

ID 345 605 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Goleniów, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB65; data zbioru: 30 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park po cmentarny, na zmurszałym pniaku klonu, trzy owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Twardziak tygrysi; Kilka lat temu w tym samym miejscu jeden duży 7-10cm! owocnik fot.1230127 fot.1230128 fot.1230129 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1230127
1230128
1230129

ID 345 796 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Reptowo,przy lini kolejowej 0,5km na W od dworca, Nadl.Kliniska,Leśn.Niedźwiedź,odz.770, gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 19 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols bagienny, kłody i gałęzie olszy czarnej, licznie; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Twardziak tygrysi fot.1232140 fot.1232141 fot.1232142 fot.1232143 fot.1232144 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1232140
1232141
1232142
1232143
1232144

ID 346 700 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Perłówkowa Buczyna), 1 km na NE od miejscowości Kozy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 22 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na zanurzonej w wodzie kłodzie, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1242748 fot.1242749 fot.1242750 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1242748
1242749
1242750

ID 347 888 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 1 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 13 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna niecka porośnięta krzewiastymi wierzbami na obrzeżu, na leżącej na ściółce, gnijącej gałęzi wierzbowej, grupa kilku, drobnych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 0' 34,5" N 19st 24' 12,3" E; fot.1252216 fot.1252217 fot.1252218 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1252216
1252217
1252218

ID 347 901 oznaczenie: Lentinus tigrinus; • potwierdzenie ID334 869; lokalizacja: przy szosie Kuczbork-Kozielsk, gm. Kuczbork-Osada, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC20; data zbioru: 4 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rząd wyciętych drzew przydrożnych, , tym razem tylko kilka podeschłych owocników na resztkach pniaka liściastego (sucho!); leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: przy zgłoszeniu pierwotnym; uwagi: GPS nie podany przy zgłoszeniu pierwotnym!: 53;5;10N; 20;3;15E; fot.1252317 fot.1252318 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1252317
1252318

ID 357 956 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 50.076328, 20.039604, pow. krakowski, woj. malopolskie; data zbioru: 25 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park, drzewa owocowe, brzozy, topole, korzen prawdopodobnie jablonki, w grupie, okolo 10szt; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: obserwowany kilka sezonow, zglaszany dopiero teraz https://www.youtube.com/watch?v=lFr41Ejjadg; fot.1339957 fot.1339958 fot.1339959 [fotografie: tak];

1339957
1339958
1339959

ID 358 365 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Kręski Młyn k. Starogardu Gdańskiego, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB29; data zbioru: 12 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols nad rzeką Wierzyca, powalona do rzeki kłoda olchowa, kilkanaście owocników w grupie; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: Na odcinku rzeki Wierzyca Linowiec - Kręski Młyn były przynajmniej cztery kłody olchowe pokryte licznymi kilkadziesiąt! owocnikami twardziaka fot.1344548 fot.1344549 fot.1344550 fot.1344551 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1344548
1344549
1344550
1344551

ID 358 776 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, Pd. skraj, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'07.7"N 19°28'05.5"E], DB06; data zbioru: 22 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z dodatkiem dębu, niewielka polanka na zboczu o Pd. wystawie, na pniaku buka lub dębu, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: [bf:1347452] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1347452 ;

ID 358 779 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Elbląg – Jelenia Dolina (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'49.3"N 19°29'39.4"E], DA96; data zbioru: 27 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, w tym miejscu z Ol, Db, skraj śródleśnego bajorka, na spróchniałej gałęzi liściastego w błocie na skraju bajora, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1348848 fot.1348849 fot.1348850 fot.1348851 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1348848
1348849
1348850
1348851

ID 359 085 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Nowy Dwór Gdański, prywatna posesja, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DB03; data zbioru: 7 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród na posesji, u podstawy pniaka jabłoni, 7-8 owocników; leg. Małgorzata P., det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Grzyby znalezione przez koleżankę 07.07.2022 fot. 1!, owocniki zebrane 11.07.2022 pozostałe zdjęcia!.; fot.1351410 fot.1351411 fot.1351412 fot.1351413 fot.1351414 fot.1351415 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1351410
1351411
1351412
1351413
1351414
1351415

ID 359 453 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 23 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża śródleśnego olsu, na gnijących gałęziach leżących w przydrożnym rowie, grupa kilkudziesięciu owocników, większość ''zejściowa''; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 23" N 19st 16' 9,2" E; fot.1356934 fot.1356935 fot.1356936 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1356934
1356935
1356936

ID 359 486 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Goleniów, zieleniec przy ul.Puszkina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB65; data zbioru: 28 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec z Kl,Wb, pień po ściętej wierzbie mandżurskiej, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Zdjęcia zrobione w domu; Twardziak tygrysi fot.1357197 fot.1357198 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1357197
1357198

ID 359 510 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Pagórki 1 km SE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'03.8"N 19°31'59.1"E], DA96; data zbioru: 30 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na granicy olsu i buczyny, na drągu liściastego, kilkanaście owocników w grupkach i kępkach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1357752 fot.1357753 fot.1357754 fot.1357755 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1357752
1357753
1357754
1357755

ID 361 291 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Krosno, cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG02; data zbioru: 16 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w okolicy brzozy i lipy, murszejący pniak po ściętej brzozie lub lipie, trzy owocniki w kępce; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1373508 fot.1373509 fot.1373510 fot.1373511 fot. 1373512 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1373508
1373509
1373510
1373511

ID 361 583 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Jantar - plaża (wejście nr 82), pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°20'39.2"N 19°01'11.1"E], DA83; data zbioru: 23 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj plaży przy wydmach, na zagrzebanym w piasku pniu sosny (!), kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: Wątek: [bf:1374585] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1374585 ;

ID 362 159 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Mikoszewo, plaża, przy wejsciu nr 90, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wydma biała, piasek, zapewne na podziemnych szczątkach, korzeniach,w pobliżu kłoda suchej wierzby, pojedynczo, kilka owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1380635 fot.1380636 fot.1380637 [fotografie: tak];

1380635
1380636
1380637

ID 363 923 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Przasnysz, skwer ul. Piłsudskiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 28 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skwer, na pniaku liściastego, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1393650 fot.1393651 fot.1393652 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1393650
1393651
1393652

ID 367 544 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Zawieprzyce, pow. łęczyński, woj. lubelskie, FE19; data zbioru: 26 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony brzeg rzeki Wieprz (topola, olsza, jesion, czeremcha), na drzewie zanurzonym w wodzie, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1426831 [fotografie: tak];

1426831

ID 368 071 oznaczenie: Lentinus tigrinus; • potwierdzenie ID131 497; lokalizacja: 1 km S od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,032829 19,257084], DE54; data zbioru: 7 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad Wartą, na kłodzie leżącej w oczku wodnym, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1433061 fot.1433062; Nowa grupa kilku owocników, na omszałym pniaku w lesie mieszanym -sosna, grab, brzoza. Namiary GPS -51,0360 19,2526; fot.1433063 fot.1433064 fot.1433065 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1433061
1433062
1433063
1433064
1433065

ID 368 580 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 1 km E Widzeńska, gm. Stepnica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 27 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, leżące konary bukowe, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Nadl. Goleniów, Leśń. Widzeńsko, odz. 284; proponowany rezerwat - Przełomowa Dolina Gowienicy fot.1440001 fot.1440002 fot.1440003 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1440001
1440002
1440003

ID 368 744 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Elbląg - Krasny Las (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'34.8"N 19°27'08.2"E], DB05; data zbioru: 16 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: staw/bagno na skraju lasu liściastego (Db, Ol, po drugiej stronie stawu Wb), na kłodzie liściastego (prawdopodobnie olszy) pływającej w wodzie, kilkanaście owocników tuż nad lustrem wody; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - owocniki poza zasięgiem; uwagi: Owocniki kilka metrów od brzegu bagnistego stawu, a kłoda zbyt ciężka do wyciągnięcia. Decyzji Kustosza pozostawiam, czy taka dokumentacja jest wystarczająca do zaakceptowania zgłoszenia.; fot.1442174 fot.1442175 fot.1442176 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1442174
1442175
1442176

ID 368 792 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Równina Goleniowska (prop. rez. Przełomowa dolina Gowienicy), 1 km S od Krokorzyc, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 20 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koryto rzeki, kłody Quercus sp. i Alnus glutinosa powalone w nurcie rzeki, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1442658 fot.1442659 fot.1442660 fot.1442661 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1442658
1442659
1442660
1442661

ID 368 844 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0230 19,3943], DE55; data zbioru: 17 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas na granicy lasu i podmokłych łąk; kępa krzewiastych wierzb, na leżącym, gnijącym pędzie wierzby, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1443361 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1443361

ID 369 737 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: Błędno 1 km S, na rz. Wdzie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB66; data zbioru: 21 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols nad rz. Wdą, powalona kłoda olchowa, kilka owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1453013 fot.1453014 fot.1453015 fot.1453016 fot.1453017 [fotografie: tak];

1453013
1453014
1453015
1453016
1453017

ID 369 970 oznaczenie: Lentinus tigrinus; lokalizacja: 1 km W od wsi Kletnia; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1589 19,4737], DE46; data zbioru: 30 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -olcha, brzoza, świerk, jesion, na pozostawionych po wycince gałęziach olchowych, kilkanaście owocników na trzech gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1456467 fot.1456468 fot.1456469 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456467
1456468
1456469
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji