grzyby.pl

Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk. et M.A. Curtis) Pilát

złociec siarkowy, złotak siarkowy
Chalciporus hemichrysus (Berk. et M.A. Curtis) F. Roqué · Pulveroboletus hemichrysus (Berk. & M.A. Curtis) Singer [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na zmurszałych pniach i pniakach drzew iglastych, np. świerka i sosny.Na zmurszałych pniach i pniakach drzew iglastych, np. świerka i sosny.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony