grzyby.pl

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk

pomarańczowiec błyszczący, oranżowiec pomarańczowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pycnoporellus fulgens (pomarańczowiec błyszczący)
pokrój
Pycnoporellus fulgens (pomarańczowiec błyszczący)
pokrój; stary owocnik
Pycnoporellus fulgens (pomarańczowiec błyszczący)
hymenofor

cechy makroskopowe

Pycnoporellus fulgens (pomarańczowiec błyszczący)
pory; w zbliżeniu

space

Blaszki

space

Miąższ

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na martwych pniach drzew iglastych (głównie świerka i jodły), rzadko na drewnie drzew liściastych (brzoza, topola); lipiec-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

znaczenie gospodarcze

wybrane okazy · selected collections

#11
06 09 28 - 11
/Puszcza Białowieska/
#6
04 09 17 - 4
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Pycnoporellus fulgens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

221884 277532 250213 AB-59 334081 AB-94 323901 297249 353200 BB-09 160677 CA-55 267987 CA-57 332988 CA-89 360664 220274 CA-98 246060 CA-99 232856 360665 242313 CE-37 209253 DA-80 108161 141406 117881 114764 DB-05 358199 EB-49 222574 EB-59 222589 225965 222365 EB-68 222454 EC-37 333044 EE-54 297425 EE-56 146146 FG-21 341070 FG-28 37446 FG-32 195148 256124 347551 FG-33 171620 333912 177962 GC-01 252569 272372 242956 252576 GC-02 230675 GC-11 230957 GC-64 46733

 ID37446  Pycnoporellus fulgens; Rezerwat, FG-28; 2006.07.27; Las jodłowy; Pień jodły, leżący, rozkładający się pięć owocników obok siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/PCH/26.08.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Tylko na jednym pniu. Owocnik barwi sie pod wpływem zasad.

fot. 45742 fot. 45743

ID46733 Pycnoporellus fulgens; Puszcza Białowieska, rez. Głęboki Kąt, GC-64; 2006.09.24; las świerkowy; na zmurszałej kłodzie pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u Kustosza bazy, nie, notatka: nie
uwagi:

ID108161 Pycnoporellus fulgens cf.; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 2008.07.22; Wąwóz z powalonymi drzewami; na zmurszałym pniu buka dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186890

 ID114764  Pycnoporellus fulgens; Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA-80; 2008.09.13; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; Na zmurszałej kłodzie bukowej dwie kępki po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 202143 fot. 202144

 ID117881  Pycnoporellus fulgens; Gdańsk Złota Karczma, DA-80; 2008.10.09; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na kłodzie liściastej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/9.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 208900 fot. 208901

 ID141406  Pycnoporellus fulgens; Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA-80; 2009.08.16; las mieszany grab,brzoza,buk,sosna,świerk; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/9.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264679
N 54*23,407'
E 018*33,372'
76 mnpm

 ID146146  Pycnoporellus fulgens; Bodzentyn, woj. swiętokrzyskie, Sieradowicki PK, EE-56; 2009.09.14; las jodłowo-bukowy; na leżącym drzewie iglastym pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 276360

szersza dokumentacja zdjęciowa w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/274301.html

 ID160677  Pycnoporellus fulgens; S Przyjezierze, nad brzegiem rzeki Wieprza, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2009.08.09; las mieszany z przewagą świerka i buka, nad rzeką Wieprza; na próchniejącej kłodzie dwa owocniki w stanie zejściowym; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JG/29.03.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 320844

 ID171620  Pycnoporellus fulgens; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.08.15; las jodłowo-bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na zmurszałym pniu prawdopodobnie jodły grupami po kilka owocników, bardzo młode i stare, brak dojrzałych; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 364633 fot. 364634 fot. 364635 fot. 364636 fot. 364637

 ID177962  Pycnoporellus fulgens; okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.10.09; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na powalonej kłodzie jodłowej 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 383200 fot. 383201 fot. 383202

Ten gatunek również był zgłaszany z tego lasu, ale ze stanowiska jakieś 0,5 km dalej.

ID195148 Pycnoporellus fulgens; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2010.11.06; Las głównie jodła z domieszką buka i in.; na spodniej stronie murszejącej kłody jodłowej 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 463609 fot. 463610 fot. 463611

ID209253 Pycnoporellus fulgens; 1 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.25; las jodłowy, z domieszką świerka, sosny, brzozy, buka; na suchym pniaku jodły pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 978. Gmina Bolesławiec.
fot. 537834 fot. 537835

 ID220274  Pycnoporellus fulgens; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2013.08.23; Las mieszany nad potokiem o charakterze górskim,grab,olsza,świerk; martwy świerk dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 12/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak,Grzyby Doliny Strzyża
uwagi: fot. 588766

ID221884 Pycnoporellus fulgens; 3,5 km na N od wsi Krutyń, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie; 2013.08.03; Świerczyna borealna na torfie; fragment martwego 100-140 letniego lasu sosnowe-świerkowego; Złamany od 6 lat martwy świerk oraz jego pień o wysokości 1 m. Brak oznak zewnętrznego rozkładu. Wewnątrz widoczna na złamaniu zgnilizna twarda. 2 grupy zrośnietych owocników i 7 pojedynczych, w tym jeden oderwany lezał na ziemi.; leg. Andrzej Ryś; det. Andrzej Ryś; , tak wykonana przez Adama Cisowskiego
uwagi: Znaleziony 30 m za granicą nadleśnictwa Strzałowo (oddz. 6g leśnictwa Krutyń) na terenie l-ctwa Ukta w Nadlesnictwie maskulińskiefot. 595777

 ID222365  Pycnoporellus fulgens; Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.09.15; dąb,sosna,świerk,leszczyna,grab; świerk kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/27.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 597427 fot. 597428

 ID222454  Pycnoporellus fulgens; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-68; 2013.09.14; świerk; pień świerka trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 597950

 ID222574  Pycnoporellus fulgens; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-49; 2013.09.16; świerk; drewno świerkowe dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 598409

 ID222589  Pycnoporellus fulgens; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.09.15; bór sosnowo-świerkowy; świerk dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 598509

 ID225965  Pycnoporellus fulgens; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.10.13; świerk,sosna,brzoza; świerk dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/14.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 611726 fot. 611727

 ID230675  Pycnoporellus fulgens; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.12.29; las mieszany (grab, dąb, świerk, sosna, inne rzadziej); na opadniętym na ziemię konarze dębu, pęknietym na kilka kawałków, kilka owocników na częściowo zagrzebanym w ¶ściółce konarze dębowym.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131229/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635811fot. 635812fot. 635813

 ID230957  Pycnoporellus fulgens; około 1,5 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2013.07.24; niewielkie zadrzewienie sródpolne o bardzo zmiennym charakterze; na złomie świerkowym dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130724/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642325fot. 642326fot. 642327

ID232856 Pycnoporellus fulgens; 1,3 km S, Bąkowo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2013.08.15 i 2013.10.05; ols ze świerkiem oraz bór (sosna, świerk); na martwych świerkach pojedyncze owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: Dwa stanowiska odległe o ok. 300 m, na obu stwierdzone pojedyncze owocniki: oddz. 50b leśn. Bąkowo (2013.08.15) i 49b (2013.10.05) tegoż leśnictwa; reakcja z KOH, przebarwiają się na kolor ciemnomalinowy.
2013.08.15:
fot. 653771 fot. 653772 fot. 653773
2013.10.05:
fot. 653774

ID242313 (potwierdzenie 232856) Pycnoporellus fulgens; 1,3 km S Bąkowo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2014.07.25; bór sosna, świerk z domieszkami; na martwym świerku ok. 10 owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: Oddz. 49b leśn. B±kowo.
fot. 689600 fot. 689601 fot. 689602 fot. 689603 fot. 689604 fot. 689605 ID242956  Pycnoporellus fulgens; tuż obok Podsupraśli, skraj rezerwatu Jałówka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2014.02.07; fragment lasu o zadrzewieniu z przewagą liściastych ( brzoza, olcha); na kikucie martwej brzozy kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/140207/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 691949

 ID246060  Pycnoporellus fulgens; rezerwat Jar Rzeki Raduni, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2014.09.13; swierczyna z domieszkami; na drewnie swierków W grupach i pojedynczo, łacznie cn. 30 owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, rezerwat, tak, notatka: nie
uwagi: Na kilku pniach w odległosci 100-400 m od siebie. Najczęsciej w pobliżu lub na pniarkach obrzeżonych.
fot. 702798 fot. 702799 fot. 702800
Reakcja na zasadę:
fot. 702801 fot. 702802 fot. 702803

 ID250213  Pycnoporellus fulgens; 2,5 km na N od wsi Woliska, pow. Gizycko, woj. warm.-mazur; 27.09.2014; na granicy łęgu i gradu - dominuje olcha i grab w wieku ca 80 lat; martwy 10 - 15 latni wywrot pojedynczo i w zrośnietych grupach około 30 owocników; leg. Andrzej Ryś; det. Andrzej ryś; , tak
uwagi: Nadleśnictwo Borki, rezerwat "Borki"fot. 717152fot. 717153

 ID252569  Pycnoporellus fulgens; około 2 km na E od Ogrodniczek, okolice leśniczówki Krasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2014.08.01; skraj lasu graniczący z terenen podmokłym; na pniu powalonego drzewa liściastego kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0004137, BGF0004138, tak, notatka: nie
uwagi: Siedlisko:
fot. 726330
Owocnik młody, zdjęcia wykonane w dn. 2014,08,01
fot. 726331 fot. 726332 fot. 726333
Inny owocnik, starszy, zdjęcia wykonane w dn.2014.08.12
fot. 726334 fot. 726335 fot. 726336

 ID252576  Pycnoporellus fulgens; około 2 km na E od Ogrodniczek pow. białostocki woj. podlaskie, GC-01; 2014.11.02; las mieszany, mocno przetrzebiony; na pniu powalonej sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0004133, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 726350 fot. 726351 fot. 726352

ID256124 (potwierdzenie 195148) Pycnoporellus fulgens; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2014.08.17; las jodłowo bukowy z domieszkami; na leżącej kłodzie jodłowej dachówkowato kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741962 fot. 741963

 ID267987  Pycnoporellus fulgens; Rezerwat Pużyckie Łęgi, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-55; 2015.09.20; sosna, świerk, olsza, brzoza, inne; powalona sosna kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/19.11.2015, tak, notatka: tak, Spis grzybów Rezerwatu Pużyckie Łęgi
uwagi: fot. 787118fot. 787119fot. 787120

 ID272372  Pycnoporellus fulgens; okolice Pólka, skraj Puszczy Knyszyńskiej, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015,11,17; fragment lasu liściastego (brzoza, grab, lipa, klon i inne); na złomie liściastego (jak dla mnie już w stanie nieidetyfikowalnym) kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005909, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 806131fot. 806132fot. 806133

ID277532 Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk, Persoonia; rezerwat Pierwos, 400 m na N od ujścia Lisunki do jez. Gardyńskiego, pow. Mrągowski, woj. warm.-mazurskie; 20.02.2016; łęg jesionowo-wiązowo-debowy, duża ilość wywrotów jesionowych, w poblizu olchy, graby; wywrot jesionowy dwa owocniki; leg. Andrzej Ryś; det. Andrzej Ryś; , tak
uwagi: Nadleśnictwo Strzałowo, L-ctwo Kołoin. Owocnik mimo zimy (20luty) wygladał jaby był świeżyfot. 827561fot. 827562

ID297249 Pycnoporellus fulgens; Puszcza Bukowa, ok. 1,3 km na N od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.12.31; żyzna buczyna; na bukowej kłodzie w grupach - kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907819 fot. 907820 fot. 907821 fot. 907822

ID297425 Pycnoporellus fulgens; Lasy Suchedniowskie, ok. 4,1 km na E od m. Kopcie w gm. Bliżyn, pow. skarżyski, woj. świetokrzyskie, EE-54; 2011.09.01; grąd z Jd i Md; na kikucie złamanej Jd w grupie - kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Grażyna Domian, Lech Buchholz; det. Andrzej Szczepkowski; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 908779 fot. 908780 fot. 908781 fot. 908782

ID323901 Pycnoporellus fulgens; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,9 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.06.13; kwaśna buczyna; na kłodzie złamanego buka ok. 30 owocników, częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1070652 fot. 1070653 fot. 1070654 fot. 1070655

ID332988 Pycnoporellus fulgens; Puszczcza Darżlubska Orle, pow. wejherowski, woj. Pomorskie, CA-57; 2020.07.05; sosna, świerk, brzoza, las bez działalności człowieka od 30 lat; świerk kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1149197fot. 1149198fot. 1149199

ID333044 Pycnoporellus fulgens; ok.100m na S od południowo-wschodniego narożnika rezerwatu Zwierzyniec,gm.Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC-37; 2020.07.11; bór sosnowo-świerkowy z domieszkami; martwy kikut świerkowy kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1149701 fot. 1149702 fot. 1149703

ID333912 Pycnoporellus fulgens; Lipowiec, FG-33; 2020.07.05; las głównie jodłowo bukowy z domieszkami; leżąca metrówka najprawdopodobniej jodłowa z obu końców kłody kilkadziesiąt dachówkowato pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1156586 fot. 1156587 fot. 1156588 fot. 1156589

ID334081 Pycnoporellus fulgens; Wysoczyzna Łobeska (nad Jeziorem Piaski), 1,4 km na NW od Radówka,gm.Radowo Małe, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB-59; 2020.08.01; bór świerkowy na torfie; leżąca, cześciowo zmurszała kłoda świerku pojedynczy owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek, Grażyna Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Pomarańczowiec błyszczącyfot. 1157653fot. 1157654fot. 1157655

ID341070 Pycnoporellus fulgens; przełęcz Hałbowska, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.12.13; las głównie jodłowy z bukiem i in.; na martwych, murszejących kłodach jodłowych w kilku miejscach, kilkadziesiąt owocników w różnym stadium; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1198375 fot. 1198376 fot. 1198377 fot. 1198378 fot. 1198379 fot. 1198380 fot. 1198381 fot. 1198382

ID347551 Pycnoporellus fulgens; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2021.08.08; las głównie jodłowo bukowy z grabem, leszczyną i in.; leżąca na ziemi, murszejąca, jodłowa kłoda ok. 10 owocników pozrastanych i pojedynczych; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1249738 fot. 1249739 fot. 1249740 fot. 1249741 fot. 1249742

ID353200 Pycnoporellus fulgens; Puszcza Bukowa (prop. rez. Jezioro Czarne), 2,1 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2021.11.27; kwaśna buczyna; na kłodzie Fagus sylvatica pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1297444 fot. 1297445 fot. 1297446

ID358199 Pycnoporellus fulgens; Elbląg, las Bażantarnia (Zach. skraj), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.06.03; Łęg (Kl, Db, Bk, Ol, Gb i in. liściaste); na złomie liściastego kilka owocników w pęknięciach i uszkodzeniach pnia; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: 54°10'38.7"N 19°26'14.8"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1342266.html

ID360664 Pycnoporellus fulgens; Gdańsk-Oliwa, TPK, Lasy Oliwskie, płn odnoga Doliny Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2022.09.07; buczyna z domieszką lipy, sosny, dębu, olchy; kłoda bukowa 3 niewielkie owocniki; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1368567.html
fot. 1369022 fot. 1369023 fot. 1369024 fot. 1369025

ID360665 Pycnoporellus fulgens; Otomin k. Gdańska, Otomiński Obszar Krajobrazu Chronionego, Lasy Otomińskie, w pobliżu płd brzegu jeziora Otomńskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2022.09.08; las mieszany z bukiem, świerkiem, lipą , sosną, olchą, brzozą; na suchej kłodzie świerkowej, 30 m dalej na lipowej kłodzie, 500 m dalej na SE na torfowisku niskim na kłodzie brzozowej 2 owocniki i 1 w rozkładzie na kłodzie świerkowej, 3 owocniki i 4 w rozkładzie na kłodzie lipowej, 2 owocniki na brzozie; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1368952.html
ze świerka
fot. 1369037 fot. 1369038

z lipy (największy owocnik 8 cm szerokości)
fot. 1369039 fot. 1369040 fot. 1369041

z brzozy
fot. 1369042

próba NaOH dla wszystkich trzech
fot. 1369043
w listopadzie 2020 na przyległej w/w kłody lipowej na innej kłodzie lipowej kilkadziesiąt owocników w kilku skupieniach
fot. 1369044 fot. 1369045 fot. 1369046

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji