grzyby.pl

Omphalina sphagnicola (Berk.) M.M. Moser

pępówka torfowcowa
Arrhenia sphagnicola (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank.org to synonim Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys. (2022-12)
• Wg czeklisty [105] pod mianem Omphalina sphagnicola (Berk.) M.M. Moser "pepówka torfowcowa"; może być identyczna z Ophalina gerardiana (Peck) Singer.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na torfowiskach i bagnach oraz w wilgotnych lasach iglastych, wśród mchów torfowców; maj-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3691]
    Omphalina sphagnicola (Berk.) M.M. Moser — wg Index Fungorum: Arrhenia sphagnicola (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys · synonimy: Omphalina gerardiana (Peck) Sing.??
    publikacje: Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2000c, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Stasińska 2007a, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009 (as: Arrhenia sphagnicola), Fiedorowicz 2009, Stasińska i Sotek 2004, Stasińska i Sotek 2003 (as: O. gerardiana), Krzysztofiak i in. 2010 (as: Arrhenia gerardiana), Halama i Romański 2010 (as: Arrhenia gerardiana), Stasińska 2011b (as: Arrhenia gerardiana), Stasińska i in. 2004 (as: O. gerardiana), Ślusarczyk 2005, Sotek i in. 2004 (as: O. gerardiana), Halama 2015 (as: Arrhenia gerardiana), Kujawa i in. 2015a , Kujawa i in. 2016, Grzesiak i in. 2017, Grzesiak i in. 2015, Wilga i Wantoch-Rekowski 2017, Stasińska i Sotek 2017 (as: O. gerardiana), Gierczyk i in. 2019a (as: Arrhenia gerardiana), Ślusarczyk 2020 (as: Arrhenia gerardiana), Ławrynowicz i in. 2009a

znaleziska Omphalina sphagnicola na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-67 331618

ID331618 Arrhenia sphagnicola; 1,5 km NE od wsi Młynek, gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2020.05.23; bór sosnowy; śródleśne torfowisko z oczkiem wodnym; w mchach torfowych dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 56' 14,5" N i 19st 34' 8" E

fot. 1140261 fot. 1140262 fot. 1140263

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji