jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia cinereopruinosa Schaer.

plamica szarawa