Tx: 401
grzyby.pl

Agaricus comtulus Fr. [🔉 a·ga·ri·kus *]

pieczarka malutka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• wg Mycobank synonimem tego gatunku jest Agaricus niveolutescens Huijsman / Agaricus niveolutescens Huijsman w czekliście [105] to zapewne w rozumieniu Wojewody pieczarka migdałowa (Agaricus dulcidulus Schulzer) [MS (2023-6-14)]
Agaricus comtulus (pieczarka malutka)
Agaricus comtulus (pieczarka malutka)
Agaricus comtulus (pieczarka malutka)
Agaricus comtulus (pieczarka malutka)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na łąkach i w lasach, na brzegach lasów; na ziemi; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Agaricus comtulus Fr. [🔉 a·ga·ri·kus *](pl) pieczarka malutka
Agaricus; agarikum, -i (n) (lat. z gr., subst., f) — nazwa rodzaju grzybów, przyjęta z gr. αγαρικον i łacińskiego agaricum,-i (n) - odnosząca się do pniarka lekarskiego (Fomitopsis officinalis), którego owocniki były używane w dawnej medycynie; obecnie z odmienną końcówką, jest to nazwa rodzaju pieczarek (Agaricus)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz & Fiklewicz (1963)[2649]Bujakiewicz & Fiklewicz (1963) Grzyby wyższe lasów dębowo–grabowych okolic Opalenicy (pow. Nowy Tomyśl, Wielkopolska).[2649] (brak u Wojewody (2003)), Domański (1955)[2677]Domański (1955) Grzyby kapeluszowe (Aphyllophorales, Agaricales) zebrane w Wielkopolskim Parku Narodowym w latach 1948-1952.[2677], Domański et al. (1970)[2714]Domański et al. (1970) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. IV. (Zatwarnica, 1965).[2714], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: ?Agaricus comtulus), Ginko (1985)[2803]Ginko (1985) Materiały do mikoflory lasów świerkowych Suwalszczyzny.[2803], Gumińska (1972)[2823]Gumińska (1972) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część II).[2823], Gumińska (1976)[2825]Gumińska (1976) Macromycetes łąk w Pienińskim Parku Narodowym.[2825], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Lisiewska & Wypij (1985)[2989]Lisiewska & Wypij (1985) Mikoflora parków Ciechocinka.[2989], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Nespiak (1959)[3034]Nespiak (1959) Studia nad udziałem grzybów kapeluszowych w zespołach leśnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.[3034], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:29 1 znaleziska Agaricus comtulus (pieczarka malutka) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 326614 356987 AC03 364298 CC15 323787 DE56 330396 DE95 298674

ID 298 674 oznaczenie: Agaricus comtulus; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 23 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z dębem i grabem, ziemia, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000675; uwagi: fot.787430; fot.787432; [bf:787429] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 787429 ;

ID 323 787 oznaczenie: Agaricus comtulus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 17 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podmokły skraj lasu przy pastwisku., Ziemia, 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004104; uwagi: [bf:820996] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 820996 ;

ID 326 614 oznaczenie: Agaricus comtulus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2,1 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w żyznej buczynie, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1099512] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1099512 ;

ID 330 396 oznaczenie: Agaricus comtulus; lokalizacja: Radomsko, ul. Spacerowa; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 3' 0" N i 19st 25' 42" E], DE56; data zbioru: 15 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dziczejący sad na obrzeżach miasta, na ziemi, kilkanaście owocników w dwóch rzutach; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004931; uwagi: [bf:1095199] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1095199 ;

ID 356 987 oznaczenie: Agaricus comtulus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 100m na SE od osady leśnej Sosnówko, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna zarastająca droga w buczynie, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009354; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1066342] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1066342 ;

ID 364 298 oznaczenie: Agaricus comtulus; lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Wysoka Skarpa Rzeki Tywy), 0,3 km na NW od skrzyżowania ul. Malinowej i Jagodowej w miejscowości Żórawki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC03; data zbioru: 14 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1397102 fot.1397103 fot.1397104; Zarodniki: 4,3-5,5 x 3,0-3,9 µm średnio 4,9 x 3,5 µm!, Q: 1,3-1,7 średnio 1,4!:; fot.1397105 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1397102
1397103
1397104
1397105
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji