grzyby.pl

Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát

złociec czerwonawy, złotak czerwonawy
Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) Pilát [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)
15.08.1999, Karpentná, Czechy – w lesie świerkowym z modrzewiami, w pobliżu pnia i korzeni modrzewia; copyright © by Bohdan Cienciała
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Bardzo rzadki. Rośnie zawsze w towarzystwie (choć niekoniecznie w tym samym czasie) co murszak rdzawy (Phaeolus schweinitzii) (rozkładającego pniaki sosny pospolitej i wejmutki), jest z nim w jakimś rodzaju symbiozy, czy też może związku pasożytniczego.Bardzo rzadki. Rośnie zawsze w towarzystwie (choć niekoniecznie w tym samym czasie) co murszak rdzawy (Phaeolus schweinitzii) (rozkładającego pniaki sosny pospolitej i wejmutki), jest z nim w jakimś rodzaju symbiozy, czy też może związku pasożytniczego.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060820.1.mirki2 - Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)
060820-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #53
znalezisko 20050814.1.mirki2 - Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)
050814-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #2